Cynhyrchion a Gwasanaethau

Search Product
20 results returned
Dangos Pob Eitem.

Treth Y Cyngor

Talu Biliau'r Cyngor

Arbedwch amser, trefnwch ddebyd uniongyrchol ar-lein. Ymunwch ag 87% o gwsmeriaid sydd ar hyn o bryd yn talu drwy’r dull yma. Ewch i www.c...

Manylion yr eitem

Trethi Annomestig Cenedlaethol

Talu Biliau'r Cyngor

Arbed Amser i chi’ch hun, sefydlu Debyd Uniongyrchol ar-lein. Ewch i www.conwy.gov.uk/debyd-uniongyrchol i drefnu hyn. Mae mwy na hanner B...

Manylion yr eitem

Anfonebau Amrywiol

Talu Biliau'r Cyngor

Dyfynnir eich rhif cyfeirnod Anfoneb Amrywiol ar eich Anfoneb Amrywiol. Mae’n dechrau gyda 2 ac mae’n 9 digid o hyd.

Manylion yr eitem

Gorfodaeth Conwy

Talu Biliau'r Cyngor

Mae eich rhif cyfeirnod Gorfodaeth Conwy yn dechrau gyda 6 ac yn 9 digid o hyd. Er enghraifft, 651234567

Manylion yr eitem

Anfoneb Budd Dal

Talu Biliau'r Cyngor

Dyfynnir eich anfoneb Gordaliadau Budd-dal ar eich Anfoneb Gordaliadau. Mae’n dechrau gyda 4 neu 5 ac mae’n 7 digid o hyd.

Manylion yr eitem

Hysbysiad Talu Cosb Parcio

Hysbysiadau Cosb

Eich rhif cyfeirnod Hysbysiad Talu Cosb Parcio yw’r rhif cyfeirnod 10 digid a ddyfynnir ar eich hysbysiad yn dechrau gyda CQ. Er enghraifft,...

Manylion yr eitem

Gwaith Stryd Preifat

Pob Siop

Mae eich rhif cyfeirnod Gwaith Stryd Preifat yn dechrau gyda PSW ac yn 6 digid o hyd. Er enghraifft, PSW456

Manylion yr eitem

Rhybudd Cosb Benodol (FPN)

Hysbysiadau Cosb

Dyfynnir eich rhif cyfeirnod Rhybudd Cosb Benodol ar eich hysbysiad. Mae’n dechrau gydag FPN ac mae’n 10 digid o hyd. Er enghraifft, FPN5000...

Manylion yr eitem

Ffioedd Cynllunio

Cynllunio

Os ydych chi eisoes wedi cyflwyno eich Cais Cynllunio nodwch eich Cyfeirnod Cais Cynllunio a fydd yn dechrau gyda PP-0, UNREG neu 0/ yn y ma...

Manylion yr eitem

Ffioedd Cyngor Cyn Gwneud Cais

Cynllunio

Rhowch eich Cyfeirnod Cyn Gwneud Cais a fydd yn dechrau gyda ENQ/ yn y maes cyfeirnod os oes un wedi ei neilltuo i chi, fel arall teipiwch...

Manylion yr eitem

Ffioedd Rheoli Adeiladu

Rheoli Adeiladu

Unwaith y byddwch wedi cyflwyno eich ffurflen gais Rheoli Adeiladu ac wedi derbyn hysbysiad o’r ffioedd sy’n ddyledus cwblhewch y taliad os ...

Manylion yr eitem

Parcio i Ddeiliaid Trwydded Angori Conwy

Ffioedd Harbwr Conwy

Bydd pob trwydded parcio yn cael eu dosbarthu unwaith byddwn wedi derbyn y ffurflen gais gyda’r datganiad wedi’i lofnodi, a’r taliad.

Manylion yr eitem

Parcio (Masnachol) i Ddeiliaid Trwydded Angori

Ffioedd Harbwr Conwy

Bydd pob trwydded parcio yn cael eu dosbarthu unwaith byddwn wedi derbyn y ffurflen gais gyda’r datganiad wedi’i lofnodi, a’r taliad.

Manylion yr eitem

Cofrestru / Trwyddedau Lansio Tymhorol

Ffioedd Harbwr Conwy

Mae pob trwydded lansio yn ddilys rhwng mis Mai a mis Medi a byddant yn cael eu dosbarthu unwaith byddwn wedi derbyn y ffurflen gais, copi o...

Manylion yr eitem

Trwydded Eiddo Flynyddol

Trwyddedu

Nodwch eich cyfeirnod Trwydded Safle yn dechrau gyda PL ynghyd â’r ffi gywir sy’n ddyledus.

Manylion yr eitem

Cyngor Hyfywedd Cyn Gwneud Cais

Cynllunio

Rhowch eich rhif Hyfywedd Cyn Gneud Cais sy’n dechrau gyda VI yn ogystal â’r ffi gywir. Os nad ydych yn sicr beth yw’r ffi gywir ewch i www....

Manylion yr eitem

Enwi a Rhifo Strydoedd

Trwyddedu

Rhowch gyfeiriad eich eiddo / datblygiad fel atgyfeiriad gyda'ch taliad. Sicrhewch eich bod yn cyflwyno eich ffurflenni cynnig ynghyd â chyn...

Manylion yr eitem

Bathodynnau Glas gan Sefydliad

Bathodynnau Glas

Nodwch – dyma archeb ar gyfer Bathodynnau Glas gan sefydliad ac NID ar gyfer Bathodynnau Glas personol. Nodwch eich rhif cyfeirnod (sydd i’w...

Manylion yr eitem

Bathodynnau Glas Newydd

Bathodynnau Glas

Sylwer – os yw eich bathodyn wedi cael ei ddwyn, mae’n rhaid i chi ddarparu Rhif Cyfeirnod Trosedd oddi wrth yr Heddlu. Os yw eich bathodyn ...

Manylion yr eitem

Gwerthu Cofrestr Etholwyr

Etholiadol

Cysylltwch â swyddfa’r etholiad am fwy o wybodaeth a chostau ar 01492 576051 neu etholiadol@conwy.gov.uk. Unwaith y byddwch wedi cael gwybod...

Manylion yr eitem
Dangos