Catalog Cynhyrchion a Gwasanaethau

Dangos Pob Eitem.

Treth Y Cyngor

Talu Biliau'r Cyngor
Dyfynnir rhif eich cyfrif Treth y Cyngor fel y nodir ar eich Hysbysiad Hawlio Treth y Cyngor. Mae’n dechrau gyda 5 ac mae’n 9 digid o hyd. Er enghraifft, os yw eich hysbysiad hawlio yn nodi 501231231/123/123 nodwch 501231231 yn unig (gan hepgor y gweddill). Os yw eich cyfrif gyda Gorfodi Conwy defnyddiwch yr opsiwn talu Gorfodi Conwy os gwelwch yn dda a defnyddiwch eich cyfeirif sydd wedi ei ddarparu, a fydd yn 9 digid o hyd ac yn dechrau gyda 65.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required

Trethi Annomestig Cenedlaethol

Talu Biliau'r Cyngor
Dyfynnir eich cyfrif Trethi Busnes ar eich Hysbysiad Hawlio Trethi Busnes. Mae’n dechrau gydag 1 ac mae’n 9 digid o hyd. Os yw eich cyfrif gyda Gorfodi Conwy defnyddiwch yr opsiwn talu Gorfodi Conwy os gwelwch yn dda a defnyddiwch eich cyfeirif sydd wedi ei ddarparu, a fydd yn 9 digid o hyd ac yn dechrau gyda 65.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required

Anfonebau Amrywiol

Talu Biliau'r Cyngor
Dyfynnir eich rhif cyfeirnod Anfoneb Amrywiol ar eich Anfoneb Amrywiol. Mae’n dechrau gyda 2 ac mae’n 9 digid o hyd. Er enghraifft, os yw eich anfoneb yn nodi SS/231231231 nodwch 231231231 (gan hepgor yr SS/).
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required

Gorfodaeth Conwy

Talu Biliau'r Cyngor
Mae eich rhif cyfeirnod Gorfodaeth Conwy yn dechrau gyda 6 ac yn 9 digid o hyd. Er enghraifft, 651234567
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required

Anfoneb Budd Dal

Talu Biliau'r Cyngor
Dyfynnir eich anfoneb Gordaliadau Budd-dal ar eich Anfoneb Gordaliadau. Mae’n dechrau gyda 4 neu 5 ac mae’n 7 digid o hyd.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required

Hysbysiad Talu Cosb Parcio

Hysbysiadau Cosb
Eich rhif cyfeirnod Hysbysiad Talu Cosb Parcio yw’r rhif cyfeirnod 10 digid a ddyfynnir ar eich hysbysiad yn dechrau gyda CQ. Er enghraifft, CQ34567891 Os yw eich cyfrif gyda Gorfodi Conwy defnyddiwch yr opsiwn talu Gorfodi Conwy os gwelwch yn dda a defnyddiwch eich cyfeirif sydd wedi ei ddarparu, a fydd yn 9 digid o hyd ac yn dechrau gyda 65.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required

Gwaith Stryd Preifat

Pob Siop
Mae eich rhif cyfeirnod Gwaith Stryd Preifat yn dechrau gyda PSW ac yn 6 digid o hyd. Er enghraifft, PSW456
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required

Rhybudd Cosb Benodol (FPN)

Hysbysiadau Cosb
Dyfynnir eich rhif cyfeirnod Rhybudd Cosb Benodol ar eich hysbysiad. Mae’n dechrau gydag FPN ac mae’n 10 digid o hyd. Er enghraifft, FPN5000019
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required

Ardoll AGB

Talu Biliau'r Cyngor
Mae eich rhif cyfeirnod Ardoll AGB yn dechrau gyda 7 ac yn 9 digid o hyd. Er enghraifft, 712345678 Os yw eich cyfrif gyda Gorfodi Conwy defnyddiwch yr opsiwn talu Gorfodi Conwy os gwelwch yn dda a defnyddiwch eich cyfeirif sydd wedi ei ddarparu, a fydd yn 9 digid o hyd ac yn dechrau gyda 65.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required

Gwyl Gorawl G.Cymru

Digwyddiadau Conwy
Ewch i http://www.gwylgorawlgogleddcymru.com/ i gyflwyno eich ffurflen gais. Unwaith mae eich lle wedi cael ei gadarnhau, gwnewch daliad yma.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£75.00
Required
Required

Cerdyn Bws Newydd

Yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfle
Rhowch enw a chyfeiriad deiliad y cerdyn bws ar y dudalen ganlynol. I'r cyfeiriad hwn bydd y cerdyn bws newydd yn cael ei anfon. Bydd pob cerdyn bws newydd yn cael eu rhoi o fewn 5 diwrnod gwaith ar ôl derbyn taliad.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£10.00
Required
Required
Required
Required

Casglu Gwastraff Swmpus (Hyd at bedair eitem)

Casgliadau Arbennig
Ewch i www.conwy.gov.uk/gwastraffswmpus i gael gwybodaeth ac esiamplau o eitemau y gallwch drefnu i gael eu casglu ac eitemau na fydd yn cael eu casglu. Unwaith y byddwch wedi trefnu i’r eitemau gael eu casglu ac wedi talu amdanynt, byddwch yn cael galwad ffôn gan y Tîm Casgliadau, a fydd yn rhoi dyddiad casglu i chi. Bydd y dyddiad casglu o fewn dwy wythnos i dderbyn taliad.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£20.00
Required
Required
Required

Casgliadau Gwastraff Swmpus (Mwy na phedair eitem)

Casgliadau Arbennig
Codir isafswm o £ 20.00 am gasgliadau o hyd at bedair eitem, a gellir archebu eitemau ychwanegol am gost o £5.00 yr eitem. Ewch i www.conwy.gov.uk/gwastraffswmpus i gael gwybodaeth ac esiamplau o eitemau y gallwch drefnu i gael eu casglu ac eitemau na fydd yn cael eu casglu. Unwaith y byddwch wedi trefnu i’r eitemau gael eu casglu ac wedi talu amdanynt, byddwch yn cael galwad ffôn gan y Tîm Casgliadau, a fydd yn rhoi dyddiad casglu i chi. Bydd y dyddiad casglu o fewn dwy wythnos i dderbyn taliad.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

Ffioedd Cynllunio

Cynllunio
Os ydych chi eisoes wedi cyflwyno eich Cais Cynllunio nodwch eich Cyfeirnod Cais Cynllunio a fydd yn dechrau gyda PP-0, UNREG neu 0/ yn y maes cyfeirnod. Ewch i www.conwy.gov.uk/gwneudcaiscynllunio i gyflwyno Cais Cynllunio ar-lein drwy’r Porth Cynllunio a defnyddio’r gyfrifiannell Ffi Cais Cynllunio. Nodwch y bydd y ffi gynllunio yn cael ei gwirio fel rhan o’r broses ddilysu i gadarnhau’r ffi gywir. Os nad ydych yn siwr pa ffi sy’n berthnasol, cysylltwch â’r Tîm Ceisiadau Cynllunio ar 01492 575251/575257 neu Ymholiadau Cyn Gwneud Cais ar 01492 575121.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Ffioedd Cyngor Cyn Gwneud Cais

Cynllunio
Rhowch eich Cyfeirnod Cyn Gwneud Cais a fydd yn dechrau gyda ENQ/ yn y maes cyfeirnod os oes un wedi ei neilltuo i chi, fel arall teipiwch ENQ yn unig os gwelwch yn dda. Ewch i www.conwy.gov.uk/cyngorcynllunio i gael rhagor o wybodaeth a ffioedd. Nodwch y bydd y ffi gynllunio yn cael ei gwirio fel rhan o’r broses ddilysu i gadarnhau’r ffi gywir. Os nad ydych yn siwr beth yw’r ffi gywir, cysylltwch â’r Tîm Ceisiadau Cynllunio ar 01492 575251/575257 neu Ymholiadau Cyn Gwneud Cais ar 01492 575121.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Ffioedd Rheoli Adeiladu

Rheoli Adeiladu
Unwaith y byddwch wedi cyflwyno eich ffurflen gais Rheoli Adeiladu ac wedi derbyn hysbysiad o’r ffioedd sy’n ddyledus cwblhewch y taliad os gwelwch yn dda. Am fwy o wybodaeth ewch i www.conwy.gov.uk/rheoliadeiladu neu ffoniwch 01492 574172.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

Parcio i Ddeiliaid Trwydded Angori Conwy

Ffioedd Harbwr Conwy
Bydd pob trwydded parcio yn cael eu dosbarthu unwaith byddwn wedi derbyn y ffurflen gais gyda’r datganiad wedi’i lofnodi, a’r taliad.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£125.00
Required
Required
Required
Required

Parcio (Masnachol) i Ddeiliaid Trwydded Angori

Ffioedd Harbwr Conwy
Bydd pob trwydded parcio yn cael eu dosbarthu unwaith byddwn wedi derbyn y ffurflen gais gyda’r datganiad wedi’i lofnodi, a’r taliad.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£46.00
Required
Required
Required
Required

Cofrestru / Trwyddedau Lansio Tymhorol

Ffioedd Harbwr Conwy
Mae pob trwydded lansio yn ddilys rhwng mis Mai a mis Medi a byddant yn cael eu dosbarthu unwaith byddwn wedi derbyn y ffurflen gais, copi o yswiriant, tystiolaeth o aelodaeth gyda’r clwb, a thaliad. Gweler y ffurflen gais i gyfrifo’r ffi gywir sy’n ddyledus. Os oes arnoch angen cymorth neu wybodaeth bellach cysylltwch â Swyddfa'r Harbwr ar 01492 596253 neu anfonwch e-bost at harbwr@conwy.gov.uk
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

Trwydded Eiddo Flynyddol

Trwyddedu
Nodwch eich cyfeirnod Trwydded Safle yn dechrau gyda PL ynghyd â’r ffi gywir sy’n ddyledus.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Maint y dudalen gyfredol 0
Eitemau fesul tudalen