Catalog Cynhyrchion a Gwasanaethau -Os byddwch chi’n cael unrhyw broblemau wrth wneud taliad, gwnewch yn siŵr eich bod yn rhedeg y fersiwn ddiweddaraf o’ch porwr gwe.

Dangos Pob Eitem.

Treth Y Cyngor

Talu Biliau'r Cyngor
Dyfynnir rhif eich cyfrif Treth y Cyngor fel y nodir ar eich Hysbysiad Hawlio Treth y Cyngor. Mae’n dechrau gyda 5 ac mae’n 9 digid o hyd. Er enghraifft, os yw eich hysbysiad hawlio yn nodi 501231231/123/123 nodwch 501231231 yn unig (gan hepgor y gweddill). Os yw eich cyfrif gyda Gorfodi Conwy defnyddiwch yr opsiwn talu Gorfodi Conwy os gwelwch yn dda a defnyddiwch eich cyfeirif sydd wedi ei ddarparu, a fydd yn 9 digid o hyd ac yn dechrau gyda 65.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required

Trethi Annomestig Cenedlaethol

Talu Biliau'r Cyngor
Dyfynnir eich cyfrif Trethi Busnes ar eich Hysbysiad Hawlio Trethi Busnes. Mae’n dechrau gydag 1 ac mae’n 9 digid o hyd. Os yw eich cyfrif gyda Gorfodi Conwy defnyddiwch yr opsiwn talu Gorfodi Conwy os gwelwch yn dda a defnyddiwch eich cyfeirif sydd wedi ei ddarparu, a fydd yn 9 digid o hyd ac yn dechrau gyda 65.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required

Anfonebau Amrywiol

Talu Biliau'r Cyngor
Dyfynnir eich rhif cyfeirnod Anfoneb Amrywiol ar eich Anfoneb Amrywiol. Mae’n dechrau gyda 2 ac mae’n 9 digid o hyd. Er enghraifft, os yw eich anfoneb yn nodi SS/231231231 nodwch 231231231 (gan hepgor yr SS/).
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required

Gorfodaeth Conwy

Talu Biliau'r Cyngor
Mae eich rhif cyfeirnod Gorfodaeth Conwy yn dechrau gyda 6 ac yn 9 digid o hyd. Er enghraifft, 651234567
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required

Anfoneb Budd Dal

Talu Biliau'r Cyngor
Dyfynnir eich anfoneb Gordaliadau Budd-dal ar eich Anfoneb Gordaliadau. Mae’n dechrau gyda 4 neu 5 ac mae’n 7 digid o hyd.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required

Hysbysiad Talu Cosb Parcio

Hysbysiadau Cosb
Eich rhif cyfeirnod Hysbysiad Talu Cosb Parcio yw’r rhif cyfeirnod 10 digid a ddyfynnir ar eich hysbysiad yn dechrau gyda CQ. Er enghraifft, CQ34567891 Os yw eich cyfrif gyda Gorfodi Conwy defnyddiwch yr opsiwn talu Gorfodi Conwy os gwelwch yn dda a defnyddiwch eich cyfeirif sydd wedi ei ddarparu, a fydd yn 9 digid o hyd ac yn dechrau gyda 65.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required

Gwaith Stryd Preifat

Pob Siop
Mae eich rhif cyfeirnod Gwaith Stryd Preifat yn dechrau gyda PSW ac yn 6 digid o hyd. Er enghraifft, PSW456
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required

Rhybudd Cosb Benodol (FPN)

Hysbysiadau Cosb
Dyfynnir eich rhif cyfeirnod Rhybudd Cosb Benodol ar eich hysbysiad. Mae’n dechrau gydag FPN ac mae’n 10 digid o hyd. Er enghraifft, FPN5000019
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required

Ardoll AGB

Talu Biliau'r Cyngor
Mae eich rhif cyfeirnod Ardoll AGB yn dechrau gyda 7 ac yn 9 digid o hyd. Er enghraifft, 712345678 Os yw eich cyfrif gyda Gorfodi Conwy defnyddiwch yr opsiwn talu Gorfodi Conwy os gwelwch yn dda a defnyddiwch eich cyfeirif sydd wedi ei ddarparu, a fydd yn 9 digid o hyd ac yn dechrau gyda 65.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required

Ffioedd Cynllunio

Cynllunio
Os ydych chi eisoes wedi cyflwyno eich Cais Cynllunio nodwch eich Cyfeirnod Cais Cynllunio a fydd yn dechrau gyda PP-0, UNREG neu 0/ yn y maes cyfeirnod. Ewch i www.conwy.gov.uk/gwneudcaiscynllunio i gyflwyno Cais Cynllunio ar-lein drwy’r Porth Cynllunio a defnyddio’r gyfrifiannell Ffi Cais Cynllunio. Nodwch y bydd y ffi gynllunio yn cael ei gwirio fel rhan o’r broses ddilysu i gadarnhau’r ffi gywir. Os nad ydych yn siwr pa ffi sy’n berthnasol, cysylltwch â’r Tîm Ceisiadau Cynllunio ar 01492 575251/575257 neu Ymholiadau Cyn Gwneud Cais ar 01492 575121.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Ffioedd Cyngor Cyn Gwneud Cais

Cynllunio
Rhowch eich Cyfeirnod Cyn Gwneud Cais a fydd yn dechrau gyda ENQ/ yn y maes cyfeirnod os oes un wedi ei neilltuo i chi, fel arall teipiwch ENQ yn unig os gwelwch yn dda. Ewch i www.conwy.gov.uk/cyngorcynllunio i gael rhagor o wybodaeth a ffioedd. Nodwch y bydd y ffi gynllunio yn cael ei gwirio fel rhan o’r broses ddilysu i gadarnhau’r ffi gywir. Os nad ydych yn siwr beth yw’r ffi gywir, cysylltwch â’r Tîm Ceisiadau Cynllunio ar 01492 575251/575257 neu Ymholiadau Cyn Gwneud Cais ar 01492 575121.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Ffioedd Rheoli Adeiladu

Rheoli Adeiladu
Unwaith y byddwch wedi cyflwyno eich ffurflen gais Rheoli Adeiladu ac wedi derbyn hysbysiad o’r ffioedd sy’n ddyledus cwblhewch y taliad os gwelwch yn dda. Am fwy o wybodaeth ewch i www.conwy.gov.uk/rheoliadeiladu neu ffoniwch 01492 574172. *Sylwch - os ydych chi wedi derbyn anfoneb swyddogol, defnyddiwch yr opsiwn taliad anfonebau mân ddyledion uchod, gan ddyfynnu’r cyfeirnod 9-digid sydd i’w weld ar eich anfoneb.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Parcio i Ddeiliaid Trwydded Angori Conwy

Ffioedd Harbwr Conwy
Bydd pob trwydded parcio yn cael eu dosbarthu unwaith byddwn wedi derbyn y ffurflen gais gyda’r datganiad wedi’i lofnodi, a’r taliad.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£127.00
Required
Required
Required
Required

Parcio (Masnachol) i Ddeiliaid Trwydded Angori

Ffioedd Harbwr Conwy
Bydd pob trwydded parcio yn cael eu dosbarthu unwaith byddwn wedi derbyn y ffurflen gais gyda’r datganiad wedi’i lofnodi, a’r taliad.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£48.00
Required
Required
Required
Required

Trwydded Eiddo Flynyddol

Trwyddedu
Nodwch eich cyfeirnod Trwydded Safle yn dechrau gyda PL ynghyd â’r ffi gywir sy’n ddyledus.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required

Cyngor Hyfywedd Cyn Gwneud Cais

Cynllunio
Rhowch eich rhif Hyfywedd Cyn Gneud Cais sy’n dechrau gyda VI yn ogystal â’r ffi gywir. Os nad ydych yn sicr beth yw’r ffi gywir ewch i www.conwy.gov.uk/hyfywedd. Unwaith y byddwch wedi talu am eich Asesiad Hyfywedd, bydd yn cael ei ddyrannu i swyddog Polisi a fydd yn cysylltu â chi i drefnu dyddiad cyfarfod addas. Os ydych wedi gofyn am gyngor yn unig (h.y. dim cyfarfod) bydd eich Asesiad yn cael ei anfon o fewn 15 diwrnod gwaith.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

Enwi a Rhifo Strydoedd

Trwyddedu
Rhowch gyfeiriad eich eiddo / datblygiad fel atgyfeiriad gyda'ch taliad. Sicrhewch eich bod yn cyflwyno eich ffurflenni cynnig ynghyd â chynllun lleoliad gyda'ch taliad. Byddwch yn derbyn llythyr cadarnhad unwaith i'r cynnig gael ei gytuno. Am fwy o wybodaeth, ffurflenni a ffioedd ewch i www.conwy.gov.uk/enwiarhifostrydoedd.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

Cyrsiau Nant B.H

Cyrsiau
Pan fydd taliad wedi’i wneud byddwch yn cael cadarnhad o’r archeb gan Nant B.H. Os oes gennych unrhyw gyflwr meddygol neu gyflwr arall ac unrhyw ofynion dietegol, cysylltwch â’r ganolfan ar 01492 640735 neu anfonwch e-bost at nwoes@conwy.gov.uk. Rydym yn cadw’r hawl i ganslo neu gwtogi cwrs neu weithgaredd ar unrhyw adeg. Os byddwn yn canslo neu gwtogi oherwydd na allwn ddarparu’r cwrs neu weithgaredd, byddwn yn ad-dalu’r ffi ar gyfer y diwrnod hwnnw neu ran o’r diwrnod hwnnw. Gall cyrsiau preswyl ddisgwyl derbyn anfoneb Mân Ddyledwyr ar ôl y dyddiad, felly nid oes angen i ysgolion dalu drwy’r dewis ar-lein. Gall bobl sy’n Llogi Ystafell Ddosbarth hefyd ddisgwyl anfonebau ar ôl y cyfnod llogi felly eto nid oes angen talu drwy'r dewis ar-lein. I wneud taliad gyda cherdyn ar gyfer anfonebau Mân Ddyledwyr e.e. ar gyfer unrhyw un o’r dewisiadau uchod, defnyddiwch y dewis amrywiol anfonebau.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Cyrsiau Pentrellyncymer

Cyrsiau
Pan fydd taliad wedi’i wneud byddwch yn cael cadarnhad o’r archeb gan Pentrellyncymer. Os oes gennych unrhyw gyflwr meddygol neu gyflwr arall ac unrhyw ofynion dietegol, cysylltwch â’r ganolfan ar 01492 640735 neu anfonwch e-bost at nwoes@conwy.gov.uk. Rydym yn cadw’r hawl i ganslo neu gwtogi cwrs neu weithgaredd ar unrhyw adeg. Os byddwn yn canslo neu gwtogi oherwydd na allwn ddarparu’r cwrs neu weithgaredd, byddwn yn ad-dalu’r ffi ar gyfer y diwrnod hwnnw neu ran o’r diwrnod hwnnw. Gall cyrsiau preswyl ddisgwyl derbyn anfoneb Mân Ddyledwyr ar ôl y dyddiad, felly nid oes angen i ysgolion dalu drwy’r dewis ar-lein. Gall bobl sy’n Llogi Ystafell Ddosbarth hefyd ddisgwyl anfonebau ar ôl y cyfnod llogi felly eto nid oes angen talu drwy'r dewis ar-lein. I wneud taliad gyda cherdyn ar gyfer anfonebau Mân Ddyledwyr e.e. ar gyfer unrhyw un o’r dewisiadau uchod, defnyddiwch y dewis amrywiol anfonebau.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Bathodynnau Glas gan Sefydliad

Bathodynnau Glas
Nodwch – dyma archeb ar gyfer Bathodynnau Glas gan sefydliad ac NID ar gyfer Bathodynnau Glas personol. Nodwch eich rhif cyfeirnod (sydd i’w weld ar frig y sgrin pan rydych cyn gwneud cais am fathodyn glas ar www.gov.uk), eich enw, enw eich sefydliad ac enw cyswllt yn y blychau priodol. Bydd y cyfanswm yn dibynnu ar faint o fathodynnau a wneir cais amdanynt – y ffi yw £10 am bob cais bathodyn.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm Llawn (£)
£10.00
Pris yr Eitem (£)
£10.00
Required
Required
Required
Required
Required

Bathodynnau Glas Newydd

Bathodynnau Glas
Sylwer – os yw eich bathodyn wedi cael ei ddwyn, mae’n rhaid i chi ddarparu Rhif Cyfeirnod Trosedd oddi wrth yr Heddlu. Os yw eich bathodyn wedi mynd ar goll, yna mae’n rhaid i chi ddarparu Rhif Cyfeirnod Eiddo Coll oddi wrth yr Heddlu. Os yw eich bathodyn wedi cael ei ddifrodi yna mae’n rhaid i chi ddarparu’r rhif sydd ar y bathodyn cyfredol. Byddwn yn defnyddio’r llun sydd ar y bathodyn cyfredol ar y bathodyn newydd.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£10.00
Required
Required
Required
Required

Gwerthu Cofrestr Etholwyr

Etholiadol
Cysylltwch â swyddfa’r etholiad am fwy o wybodaeth a chostau ar 01492 576051 neu etholiadol@conwy.gov.uk. Unwaith y byddwch wedi cael gwybod y gost cwblhewch y taliad yma os gwelwch yn dda.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Pecyn Bwyd Mwy Diogel, Busnes Gwell

Diogelwch Bwyd
Nid yw’r Asiantaeth Safonau Bwyd bellach yn anfon copïau caled o’r pecyn Bwyd Mwy Diogel, Busnes Gwell i fusnesau. Dyma’r fersiwn ddiweddaraf mewn lliw a rhwymiad troellog, ac fe’i dyluniwyd i helpu busnesau gydymffurfio’n gyfreithiol gyda rheoliadau hylendid bwyd. Sylwch nad yw’r pecyn hwn yn cynnwys nifer o daflenni dyddiadur.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm Llawn (£)
£21.60
Pris yr Eitem (£)
£21.60
Required
Required
Required
Required
Required

Gwasanaeth Archifau Conwy

Archifau
Unwaith i chi dderbyn eich cyfeirnod unigryw gan Wasanaeth Archifau Conwy, ynghyd â’r swm sy’n daladwy, gwnewch y taliad isod.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required

Prom a Mwy

Digwyddiadau Conwy
Ewch i www.promxtra.co.uk i gyflwyno eich ffurflen gais ar-lein. Ar ôl ichi gael cadarnhad fod lle ichi godi stondin a chael gwybod beth yw’r tâl, talwch yma.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Amlosgiad

Yr Amlosgfa
Unwaith y byddwch wedi derbyn eich cyfeirnod chwe digid gan Amlosgfa Bae Colwyn ynghyd â’r swm sy’n daladwy, gwnewch y taliad isod.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

Claddedigaethau

Yr Amlosgfa
Unwaith y byddwch wedi derbyn eich cyfeirnod chwe digid gan Amlosgfa Bae Colwyn ynghyd â’r swm sy’n daladwy, gwnewch y taliad isod.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

Casglu Gwastraff Swmpus (Hyd at chwech eitem)

Casgliadau Arbennig
Ewch i www.conwy.gov.uk/gwastraffswmpus i gael gwybodaeth ac esiamplau o eitemau y gallwch drefnu i gael eu casglu ac eitemau na fydd yn cael eu casglu. Unwaith y byddwch wedi trefnu i’r eitemau gael eu casglu ac wedi talu amdanynt, byddwch yn cael galwad ffôn gan y Tîm Casgliadau, a fydd yn rhoi dyddiad casglu i chi. Bydd y dyddiad casglu o fewn dwy wythnos i dderbyn taliad.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£25.00
Required
Required
Required

Pridiannau Tir Lleol

Pridiannau Tir Lleol
Os ydych yn talu am Gytundebau Cyfreithiol nodwch gyfeiriad y cytundeb. Os ydych wedi cael cais am daliad LLC1 nodwch y mis perthnasol. Os ydych wedi cael anfoneb, talwch trwy’r tab taliad anfoneb mân ddyledion.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required
Maint y dudalen gyfredol 0
Eitemau fesul tudalen
Tudalen 1 o 1