Catalog Cynhyrchion a Gwasanaethau - Cofrestru / Trwyddedau Lansio Tymhorol

Cofrestru / Trwyddedau Lansio Tymhorol

Ffioedd Harbwr Conwy

Mae pob trwydded lansio yn ddilys rhwng mis Mai a mis Medi a byddant yn cael eu dosbarthu unwaith byddwn wedi derbyn y ffurflen gais, copi o yswiriant, tystiolaeth o aelodaeth gyda’r clwb, a thaliad. Gweler y ffurflen gais i gyfrifo’r ffi gywir sy’n ddyledus. Os oes arnoch angen cymorth neu wybodaeth bellach cysylltwch â Swyddfa'r Harbwr ar 01492 596253 neu anfonwch e-bost at harbwr@conwy.gov.uk

Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
*Required field
*Required field
*Required field