Cyngor Sir Y Fflint

Cyngor Sir y Fflint

Camau cyflym ar y dudalen

Treth y Cyngor Taliad

Sylwer – bydd y dudalen hon yn cloi ar ôl 15 munud yn segur a bydd rhaid cychwyn eto

Rhoi Taliad

Nodwch beth yw cyfeirnod y cyfrif yr hoffech ei dalu.
 
 
  

Adolygu Taliad

I addasu taliad, cliciwch y ddolen Addasu. I dynnu taliad, cliciwch y ddolen Dileu.
I wneud taliad, cliciwch Talu. Byddwch yn cael eich ailgyfeirio i dudalen aros tra bo'ch cais yn cael ei brosesu. Byddwch wedyn yn cael eich cyfeirio i'r cam nesaf yn y broses dalu.

Math o gyfrifSwm (£)DisgrifiadCyfeirnodTAW