Flintshire County Council Logo

Flintshire County Council

Camau cyflym i dudalennau

Y Dreth Gyngor Taliad

Sylwer - bydd y dudalen hon yn cloi ar ôl 15 Munudau yn segur

Rhoi Taliad

Rhowch gyfeirnod y cyfrif y dymunwch dalu iddi
 
 
  

Adolygu Taliad

I addasu taliad, cliciwch y ddolen Addasu I dynnu taliad, cliciwch y ddolen Dileu
I wneud taliad, cliciwch Talu. Byddwch yn cael eich ailgyfeirio i dudalen aros tra bo'ch cais yn cael ei brosesu. Byddwch wedyn yn cael eich cyfeirio i'r cam nesaf yn y broses dalu

Math o gyfrifSwm (£)DisgrifiadCyfeirnodTAW