||
Logo to act as a header and advert for City and County of Swansea
 

Llwybrau byr tudalennau

Treth y Cyngor Taliad

Sylwer - bydd yr wybodaeth ar y dudalen hon yn dod i ben ar ôl 15 munud o anweithgarwch

Mewngofnodi Taliad

Rhowch gyfeirnod y cyfrif rydych chi'n dymuno ei dalu
 
 
 
  

Adolygu Taliadau

I newid taliad, cliciwch y ddolen Newid. I ddileu taliad, cliciwch y ddolen Dileu
I wneud taliad, cliciwch Talu. Cewch eich ailgyfeirio i dudalen aros tra bod eich cais yn cael ei brosesu. Yna cewch eich cyfeirio i gam nesaf y broses talu

Math o gyfrifSwm (£)DisgrifiadCyfeirnodTAW