Products & Services

I wneud taliad ysgol, dewiswch eich ysgol o'r rhestr o siopau isod er mwyn hidlo’r eitemau

Treth y Cyngor

-Treth y cyngor a budd-daliada
Rhowch eich rhif cyfrif yn y blwch isod. (Ymddengys ar eich Bil Treth y Cyngor, mae’n cychwyn gyda 7)
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
Required
Required

Adrethi Busnes

-Busnes
Rhowch eich rhif cyfrif yn y blwch isod. (Ymddengys ar eich Bil Trethi Busnes, mae’n cychwyn gyda 8)
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
Required
Required

Anfonebau gan y Cyngor

Pob Siop
Rhowch eich rhif cyfrif yn y blwch isod (Ymddengys ar eich anfoneb, mae’n 12 digid ac yn cychwyn gyda phedwar llythyren alffa)
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
Required
Required

Gordaliadau Budd-Dal Tai

-Treth y cyngor a budd-daliada
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
Required
Required

Cartrefi Dros Dro

-Tai
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
Required
Required

HCB Ysmygu/Sbwriel/Cwn

-Trosedd ac Argyfyngau
Please enter your FPN number in the reference box below. (It begins with CE followed by four numbers) Littering and Dog offences are £100.
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
Required
Required

Taliad Keysafe

-Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
Cyfanswm (£)
£26.00
Required
Required

Gorchymyn Diogelu Man Cyhoeddus–HPT

-Trosedd ac Argyfyngau
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
Cyfanswm (£)
£100.00
Required
Required

Aelodaeth 12 Mis Rolling Aelodaeth BV Torfaen

-Busnes
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
Cyfanswm (£)
£60.00
Required

Llais Busnes Torfaen Talu Wrth Fynd

-Busnes
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
Cyfanswm (£)
£24.00
Required

Digwyddiad menywod mewn busnes-prynu tocynnau

-Busnes
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
Cyfanswm Swm (£)
£12.00
Pris yr eitem (£)
£12.00
Required
Required
Required

Digwyddiad menywod mewn busnes-Tabl masnach llyfra

-Busnes
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
Cyfanswm (£)
£25.00
Required
Required

Digwyddiad menywod mewn busnes-dangos baner naid

-Busnes
<br><br><br><br><br>
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
Cyfanswm (£)
£15.00
Required
Required

Ffi Cais Rheolau Adeiladu

-Cynllunio a Datblygu
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
(£)
Required

Ffi Cais Cynllunio

-Cynllunio a Datblygu
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
(£)
Required

Street Name/Number Application

-Cynllunio a Datblygu
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
(£)
Required

Marchnad PP - Spooktakular – Tu Allan

-Busnes
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
Cyfanswm Swm (£)
£12.00
Pris yr eitem (£)
£12.00
Required
Required
Required

Marchnad PP - Spooktakular – Dan Do

-Busnes
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
Cyfanswm Swm (£)
£12.00
Pris yr eitem (£)
£12.00
Required
Required
Required

Bwyd mwy diogel, busnes gwell(paciau llawn - lliw)

-Plâu, Llygredd a Hylendid
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
Cyfanswm Swm (£)
£20.00
Pris yr eitem (£)
£20.00
Required
Required

Bwyd mwy diogel, busnes gwell (ail-lenwadau - D&G)

-Plâu, Llygredd a Hylendid
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
Cyfanswm Swm (£)
£10.00
Pris yr eitem (£)
£10.00
Required
Required
Maint y dudalen bresennol 0
Eitemau ar bob tudalen