Cynhyrchion a Gwasanaethau

I wneud taliad ysgol, dewiswch eich ysgol o'r rhestr o siopau isod er mwyn hidlo’r eitemau

Treth y Cyngor

-Treth y cyngor a budd-daliada
Rhowch eich rhif cyfrif yn y blwch isod. (Ymddengys ar eich Bil Treth y Cyngor, mae’n cychwyn gyda 7)
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
Required
Required

Adrethi Busnes

-Busnes
Rhowch eich rhif cyfrif yn y blwch isod. (Ymddengys ar eich Bil Trethi Busnes, mae’n cychwyn gyda 8)
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
Required
Required

Anfonebau gan y Cyngor

Pob Siop
Rhowch eich rhif cyfrif yn y blwch isod (Ymddengys ar eich anfoneb, mae’n 12 digid ac yn cychwyn gyda phedwar llythyren alffa)
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
Required
Required

Gordaliadau Budd-Dal Tai

-Treth y cyngor a budd-daliada
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
Required
Required

Cartrefi Dros Dro

-Tai
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
Required
Required

HCB Ysmygu/Sbwriel/Cwn

-Trosedd ac Argyfyngau
Please enter your FPN number in the reference box below. (It begins with CE followed by four numbers) Littering and Dog offences are £100.
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
Required
Required

Taliad Keysafe

-Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
Cyfanswm (£)
£21.50
Required
Required

Cofrestriad efydd Dug Caeredin

-Addysg a Dysgu
gwnewch yn siwr bod eich ffurflen gofrestru yn cael ei dychwelyd i'ch Arweinydd Dug Caeredin
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
Cyfanswm (£)
£22.00
Required
Required

Cofrestriad arian Dug Edinburgh

-Addysg a Dysgu
gwnewch yn siwr bod eich ffurflen gofrestru yn cael ei dychwelyd i'ch Arweinydd Dug Caeredin
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
Cyfanswm (£)
£22.00
Required
Required

Cofrestriad aur Dug Edinburgh

-Addysg a Dysgu
Please ensure that your enrolment form is returned to your Duke of Edinburgh Leader
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
Cyfanswm (£)
£29.00
Required
Required

Gorchymyn Diogelu Man Cyhoeddus–HPT

-Trosedd ac Argyfyngau
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
Cyfanswm (£)
£100.00
Required
Required

Aelodaeth LlB Torfaen (1-4 gweithiwr)

-Busnes
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
Cyfanswm (£)
£60.00
Required
Required

Aelodaeth LlB Torfaen (Mwy na 5 gweithiwr)

-Busnes
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
Cyfanswm (£)
£80.00
Required
Required

Aelodaeth LlB Torfaen (Masnachu am lai na blwyddyn

-Busnes
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
Cyfanswm (£)
£48.00
Required
Required

Aelodaeth LlB Torfaen–Gostyngiad cyflwyniad aelod

-Busnes
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
(£)
Required
Required

BV Tor-faen – (Hysbyseb a Chyfleoedd Nawdd)

-Busnes
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
(£)
Required
Required

Tocyn cyfarfod BV Torfaen

-Busnes
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
Cyfanswm (£)
£15.00
Required
Required

Digwyddiad menywod mewn busnes-prynu tocynnau

-Busnes
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
Cyfanswm Swm (£)
£12.00
Pris yr eitem (£)
£12.00
Required
Required
Required

Digwyddiad menywod mewn busnes-Tabl masnach llyfra

-Busnes
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
Cyfanswm (£)
£48.00
Required
Required

Digwyddiad menywod mewn busnes-dangos baner naid

-Busnes
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
Cyfanswm (£)
£36.00
Required
Required

Ffi Cais Rheolau Adeiladu

-Cynllunio a Datblygu
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
(£)
Required

Ffi Cais Cynllunio

-Cynllunio a Datblygu
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
(£)
Required

Street Name/Number Application

-Cynllunio a Datblygu
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
(£)
Required

Llogi Nant Celyn ATP Sylfaenol

-Hamdden, Parciau a Digwyddiad
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
(£)
Required
Required

Llogi Neuadd y Nant Celyn Sylfaenol Prif

-Hamdden, Parciau a Digwyddiad
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
(£)
Required
Required

Bwyd mwy diogel, busnes gwell(paciau llawn - lliw)

-Plâu, Llygredd a Hylendid
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
Cyfanswm Swm (£)
£20.00
Pris yr eitem (£)
£20.00
Required
Required

Bwyd mwy diogel, busnes gwell (ail-lenwadau - D&G)

-Plâu, Llygredd a Hylendid
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
Cyfanswm Swm (£)
£10.00
Pris yr eitem (£)
£10.00
Required
Required

Marchnad PP - Spooktakular – Tu Allan

-Busnes
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
Cyfanswm Swm (£)
£12.00
Pris yr eitem (£)
£12.00
Required
Required
Required

Marchnad PP - Spooktakular – Dan Do

-Busnes
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
Cyfanswm Swm (£)
£12.00
Pris yr eitem (£)
£12.00
Required
Required
Required

Trwydded Hapchwarae

-Busnes
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
(£)
Required

Trwydded Masnachu ar y Stryd

-Busnes
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
(£)
Required

Trwydded Metel Sgrap

-Busnes
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
(£)
Required

Trwydded Arall

-Busnes
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
(£)
Required

Trwydded Adran 50

-Ffyrdd, Teithio a Pharcio
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
(£)
Required

Caniatâd Cwrs Dŵr Arferol

-Ffyrdd, Teithio a Pharcio
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
Cyfanswm Swm (£)
£50.00
Pris yr eitem (£)
£50.00
Required
Required

Marciau Amddiffyn Mynediad

-Ffyrdd, Teithio a Pharcio
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
Cyfanswm Swm (£)
£104.00
Pris yr eitem (£)
£104.00
Required
Required

Ffi Goruchwylio SUDS

-Ffyrdd, Teithio a Pharcio
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
Cyfanswm Swm (£)
£168.00
Pris yr eitem (£)
£168.00
Required
Required

Trwydded Tacsi Cerbyd Hacni

-Busnes
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
(£)
Required

Trwydded Tacsi Cerbyd Hur Preifat

-Busnes
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
(£)
Required

Gyrrwr HP/CH – trwydded tacsi

-Busnes
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
(£)
Required

Trwydded Tacsi Gweithredydd HP

-Busnes
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
(£)
Required

Prawf Cerbyd – Trwydded Tacsi

-Busnes
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
(£)
Required

Archwiliadau CRB – Trwydded Tacsi

-Busnes
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
(£)
Required

Arwyddion Cerbyd – Trwydded Tacsi

-Busnes
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
(£)
Required

Ffi chwilio ymholiad mabwysiadu priffordd

-Ffyrdd, Teithio a Pharcio
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
(£)
Required

Gorchymyn Traffig Dros Dro

-Ffyrdd, Teithio a Pharcio
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
Cyfanswm Swm (£)
£1730.00
Pris yr eitem (£)
£1,730.00
Required
Required

Gorchymyn Traffig mewn Argyfwng

-Ffyrdd, Teithio a Pharcio
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
Cyfanswm Swm (£)
£1115.00
Pris yr eitem (£)
£1,115.00
Required
Required

Greenmeadow Farm - Donations

-Hamdden, Parciau a Digwyddiad
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
(£)
Required
Required

Arian Siop Fach Disgyblion

Ysgol Gynradd Croesyceiliog
Nodwch eich rhif cyfeirnod 10 digid (yn dechrau gyda 2325), enw'r disgybl, y swm hoffech dalu ac yna cliciwch Ychwanegu i'r fasged
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
Required
Required
Required

Nofio (trafnidiaeth yn unig) ar gyfer bl5 (£10)

Ysgol Gynradd Padre Pio
Nodwch eich rhif cyfeirnod 10 digid (yn dechrau gyda 3331), enw'r disgybl, y swm hoffech dalu ac yna cliciwch Ychwanegu i'r fasged
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
Required
Required
Required
Maint y dudalen bresennol 0
Eitemau ar bob tudalen