Cynhyrchion a Gwasanaethau

I wneud taliad ysgol, dewiswch eich ysgol o'r rhestr o siopau isod er mwyn hidlo’r eitemau

Ffi Cais Rheolau Adeiladu

-Cynllunio a Datblygu
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
(£)
Required

Ffi Cais Cynllunio

-Cynllunio a Datblygu
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
(£)
Required

Street Name/Number Application

-Cynllunio a Datblygu
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
(£)
Required

Llogi Nant Celyn ATP Sylfaenol

-Hamdden, Parciau a Digwyddiad
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
(£)
Required
Required

Llogi Neuadd y Nant Celyn Sylfaenol Prif

-Hamdden, Parciau a Digwyddiad
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
(£)
Required
Required

Bwyd mwy diogel, busnes gwell(paciau llawn - lliw)

-Plâu, Llygredd a Hylendid
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
Cyfanswm Swm (£)
£20.00
Pris yr eitem (£)
£20.00
Required
Required

Bwyd mwy diogel, busnes gwell (ail-lenwadau - D&G)

-Plâu, Llygredd a Hylendid
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
Cyfanswm Swm (£)
£10.00
Pris yr eitem (£)
£10.00
Required
Required

Marchnad PP - Spooktakular – Tu Allan

-Busnes
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
Cyfanswm Swm (£)
£12.00
Pris yr eitem (£)
£12.00
Required
Required
Required

Marchnad PP - Spooktakular – Dan Do

-Busnes
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
Cyfanswm Swm (£)
£12.00
Pris yr eitem (£)
£12.00
Required
Required
Required

Trwydded Hapchwarae

-Busnes
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
(£)
Required

Trwydded Masnachu ar y Stryd

-Busnes
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
(£)
Required

Trwydded Metel Sgrap

-Busnes
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
(£)
Required

Trwydded Arall

-Busnes
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
(£)
Required

Trwydded Adran 50

-Ffyrdd, Teithio a Pharcio
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
(£)
Required

Caniatâd Cwrs Dŵr Arferol

-Ffyrdd, Teithio a Pharcio
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
Cyfanswm Swm (£)
£50.00
Pris yr eitem (£)
£50.00
Required
Required

Marciau Amddiffyn Mynediad

-Ffyrdd, Teithio a Pharcio
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
Cyfanswm Swm (£)
£104.00
Pris yr eitem (£)
£104.00
Required
Required

Ffi Goruchwylio SUDS

-Ffyrdd, Teithio a Pharcio
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
Cyfanswm Swm (£)
£168.00
Pris yr eitem (£)
£168.00
Required
Required

Trwydded Tacsi Cerbyd Hacni

-Busnes
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
(£)
Required

Trwydded Tacsi Cerbyd Hur Preifat

-Busnes
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
(£)
Required

Gyrrwr HP/CH – trwydded tacsi

-Busnes
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
(£)
Required
Maint y dudalen bresennol 0
Eitemau ar bob tudalen