Products & Services

I wneud taliad ysgol, dewiswch eich ysgol o'r rhestr o siopau isod er mwyn hidlo’r eitemau

Treth y Cyngor

-Treth y cyngor a budd-daliada
Rhowch eich rhif cyfrif yn y blwch isod. (Ymddengys ar eich Bil Treth y Cyngor, mae’n cychwyn gyda 7)
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
Required
Required

Adrethi Busnes

-Busnes
Rhowch eich rhif cyfrif yn y blwch isod. (Ymddengys ar eich Bil Trethi Busnes, mae’n cychwyn gyda 8)
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
Required
Required

Anfonebau gan y Cyngor

Pob Siop
Rhowch eich rhif cyfrif yn y blwch isod (Ymddengys ar eich anfoneb, mae’n 12 digid ac yn cychwyn gyda phedwar llythyren alffa)
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
Required
Required

Gordaliadau Budd-Dal Tai

-Treth y cyngor a budd-daliada
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
Required
Required

Cartrefi Dros Dro

-Tai
Mae seren (*) yn dynodi maes gorfodol
Required
Required
Maint y dudalen bresennol 0
Eitemau ar bob tudalen