Cyfeiriadur

Dangos Pob Eitem. Defnyddiwch y cwymplenni Siopau/Categorïau isod i fireinio eich opsiynau.

Y Waun - Taith i Sŵ Caer

Ysgol - Y Waun
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Rhosddu - Crys Chwys Ysgol Maint S-XL - £10.50

Ysgol - Rhosddu
Rhowch eich cyfeirnod talu 10 digid (gan ddechrau gyda 2191), enw'r plentyn, y swm rydych am dalu ac yna cliciwch Ychwanegu at y Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Bwlchgwyn - Pris Bws i Wersi Nofio

Ysgol - Bwlchgwyn
Daladwy ymlaen llaw - £2.50 pob wythnos neu £12.50 pob hanner tymor. Rhowch eich cyfeirnod talu 10 digid (gan ddechrau gyda 2178), enw'r plentyn, y swm rydych am dalu ac yna cliciwch Ychwanegu at y Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Barkers Lane - Clwb Ar Ôl Ysgol

Ysgol - Barkers Lane
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

St Marys Brymbo - Nofio

Ysgol - St Marys Brymbo
£2 pob wythnos yn daladwy pob tymor neu'n hanner tymor
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Acrefair - Taith Meithrinfa

Ysgol - Acrefair
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Victoria - Llinynnau Allweddol

Ysgol - Victoria
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Wats Dyke - Bws – Nofio (£12.00)

Ysgol - Wats Dyke
Dosbarth Briallu - Mrs V Roberts (Blwyddyn 6) - £12.00 (6 wythnos)
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Llay Park - Bag Cefn Burgundy £10.00

Ysgol - Park Llay
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Rhosymedre - Taith Blwyddyn 6

Ysgol - Rhosymedre
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Garth - Taith Eisteddfod (Iau yn unig)

Ysgol - Garth
£10.00 pob plentyn
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Morgan Llwyd - Taith i Alton Towers

Ysgol - Morgan Llwyd
Rhowch eich cyfeirnod talu 10 digid (gan ddechrau gyda 4032), enw'r plentyn, y swm rydych am dalu ac yna cliciwch Ychwanegu at y Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Y Waun - Taith i Castell Y Waun

Ysgol - Y Waun
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Rhosddu - Cardigan Ysgol Hyd at Faint 34 - £10.50

Ysgol - Rhosddu
Rhowch eich cyfeirnod talu 10 digid (gan ddechrau gyda 2191), enw'r plentyn, y swm rydych am dalu ac yna cliciwch Ychwanegu at y Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Froncysyllte - CA2 Gweithdy Ddawns/Mynediad

Ysgol - Froncysyllte
Gweithdy Dawns CA2 a thocyn mynediad i'r sioe x2
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Bwlchgwyn - Cost Bws

Ysgol - Bwlchgwyn
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Barkers Lane - Clwb Gwyliau

Ysgol - Barkers Lane
£20 y dydd neu £11 yr hanner diwrnod (pob archeb yn daladwy ymlaen llaw). 8.30am - 1pm neu 1pm - 5.30pm (Hanner diwrnod) 8.30am - 5.30pm (diwrnodau llawn). Darperir byrbrydau canol sesiwn, angen pecyn bwyd ar gyfer diwrnod llawn.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Madras - Taith i Kingswood

Ysgol - Madras
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Minera - Taith i Glan Llyn

Ysgol - Minera
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Acrefair - Taith Derbyn

Ysgol - Acrefair
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Victoria - Dangerpoint

Ysgol - Victoria
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Wats Dyke - Bws - Nofio (£12.00) Lili Wen Fach

Ysgol - Wats Dyke
Dosbarth Lili Wen Fach - (Blwyddyn 5/6) Miss L Roberts - £12.00 (6 wythnos)
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Llay Park - Bag Llyfrau Burgundy £6.50

Ysgol - Park Llay
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Penygelli - Taith Preswyl i Efrog (Blwyddyn 6)

Ysgol - Penygelli
Rhandaliadau bellach yn cael eu derbyn - y balans terfynol i'w gadarnhau cyn bo hir.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Rhosymedre - Cyfraniadau

Ysgol - Rhosymedre
Diolch
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Morgan Llwyd - Taith i Manley Mere

Ysgol - Morgan Llwyd
Rhowch eich cyfeirnod talu 10 digid (gan ddechrau gyda 4032), enw'r plentyn, y swm rydych am dalu ac yna cliciwch Ychwanegu at y Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Y Waun - Taith i Amgueddfa Ysgol Fictorianaidd

Ysgol - Y Waun
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Rhosddu - Cardigan Ysgol Maint XS - £12.50

Ysgol - Rhosddu
Rhowch eich cyfeirnod talu 10 digid (gan ddechrau gyda 2191), enw'r plentyn, y swm rydych am dalu ac yna cliciwch Ychwanegu at y Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Froncysyllte - Tocynnau Cyngerdd Nadolig

Ysgol - Froncysyllte
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Garth - Taith Llundain Blwyddyn 5/6

Ysgol - Garth
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Bwlchgwyn - Perfformiad Nadolig yr Ysgol

Ysgol - Bwlchgwyn
£2.00 fesul tocyn
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Barkers Lane - Anfonebau Clwb Ysgol

Ysgol - Barkers Lane
Swm yn daladwy yn unol â’r anfoneb a gyhoeddwyd (nodwch ffioedd Ar Ôl Ysgol, Meithrinfa Plus, Grwp Chwarae neu Glwb Gwyliau)
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Borras - Taith Blwyddyn 4 i Blists Hill

Ysgol - Borras Park
Taliad o £17
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Acrefair - Taith Blwyddyn 1

Ysgol - Acrefair
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Victoria - Ystafell Fwrdd

Ysgol - Victoria
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Llay Park - Bag Llyfrau Burgundy gyda Enw £7.50

Ysgol - Park Llay
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Rhosymedre - Codi Arian

Ysgol - Rhosymedre
Diolch
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Morgan Llwyd - Taith i Quarry Bank Mill

Ysgol - Morgan Llwyd
Rhowch eich cyfeirnod talu 10 digid (gan ddechrau gyda 4032), enw'r plentyn, y swm rydych am dalu ac yna cliciwch Ychwanegu at y Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Y Waun - Taith i Canolfan Bywyd y Môr

Ysgol - Y Waun
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Rhosddu - Cardigan Ysgol Maint S-XL - £17

Ysgol - Rhosddu
Rhowch eich cyfeirnod talu 10 digid (gan ddechrau gyda 2191), enw'r plentyn, y swm rydych am dalu ac yna cliciwch Ychwanegu at y Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Deiniol - Blwyddyn 5 Pentrellyncymer

Ysgol - Deiniol
Cyfanswm y daith £169. Gallwch wneud taliadau unrhyw bryd oddi ar eich balans tan 2 wythnos cyn i ni fynd.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Borras - Taith Blwyddyn 6 i Eden Camp

Ysgol - Borras Park
Taliad o £13
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Madras - Taith Dosbarth 1 i Maes Awyr

Ysgol - Madras
Taliad o £15
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Acrefair - Taith Blwyddyn 2

Ysgol - Acrefair
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Sant Dunawd - Amgueddfa'r Byd yn Lerpwl

Ysgol - Sant Dunawd
Taith Cyfned Sylfaen - Cost-meithrin £6.70 - Derbyn, Blwyddyn 1 a flwyddyn 2 £10.45
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Victoria - Plas Power

Ysgol - Victoria
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Llay Park - Bag A G Burgundy £4.00

Ysgol - Park Llay
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Bro Alun - Taith Blwyddyn 3

Ysgol - Bro Alun
CELTIAID £7
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Rhosymedre - Crys Chwys Ysgol Glas £9

Ysgol - Rhosymedre
Archebwch y maint sydd ei angen arnoch o'r ysgol
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Y Waun - Taith i Wonderland

Ysgol - Y Waun
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required
Current page size 50
Eitemau fesul tudalen