Cyfeiriadur

Dangos Pob Eitem. Defnyddiwch y cwymplenni Siopau/Categorïau isod i fireinio eich opsiynau.

Victoria - Taith Blwyddyn 6

Ysgol - Victoria
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Bro Alun - Gymnasteg Blwyddyn 3

Ysgol - Bro Alun
£2 pob wythnos £14.00 am y saith wythnos.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Plas Coch - Bwyd Bore Blwyddyn 4

Ysgol - Plas Coch
£1.50 yr wythnos
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Y Waun - Taith Meithrinfa

Ysgol - Y Waun
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Bryn Alyn - Ymweliad â Pharis Mawrth 2020

Ysgol - Bryn Alyn
Ymweliad â Pharis Mawrth 2020, cyfanswm y gost o £460 i'w thalu'n llawn erbyn 15fed Ionawr2020.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Rhosddu - Ras Hwyl - Ty Mawr - Bl. 3 a Bl. 4

Ysgol - Rhosddu
Cyfanswm £2.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Rhostyllen - Crys Polo Gwyn £8.00

Ysgol - Rhostyllen
Ar gael mewn oedrannau 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12 ag 13 wedi’i frodio â logo'r ysgol. Archebwch y maint priodol drwy’r ysgol yn uniongyrchol
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

St Marys Wrecsam - Taith Blwyddyn 5 i Glan Llyn

Ysgol - St Marys Wrecsam
Blaendal na ellir ei ad-dalu o £30 yn daladwy erbyn 27/09/19
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Plas Coch - Bwyd Bore Blwyddyn 5

Ysgol - Plas Coch
£1.50 yr wythnos
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Sant Dunawd - Crysau T 'Ama-Sing'

Ysgol - Sant Dunawd
Cost (yn ddibynnol ar faint) £6.00 i £9.00
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Hooson - Clwb Ar Ôl Ysgol

Ysgol - Hooson
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Y Waun - Taith Derbyn

Ysgol - Y Waun
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Black Lane -Moel Hebog - Taith Tesco

Ysgol - Black Lane
Taliad o £3.50 yn daladwy cyn 24/01/2020
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Bryn Alyn - Cronfa Gymdeithasol

Ysgol - Bryn Alyn
Gwnewch daliad i'r Gronfa Gymdeithasol
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Rhosddu - Sŵ Caer

Ysgol - Rhosddu
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Rhostyllen - Côt Ysgol £17.11

Ysgol - Rhostyllen
Glas brenhinol, ar gael mewn oedrannau 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12 ag 13wedi’i frodio â logo'r ysgol. Archebwch y maint priodol drwy’r ysgol yn uniongyrchol
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Bro Alun - Clwb Ar Ôl Ysgol

Ysgol - Bro Alun
£4 - 4:30pm£6.00 - 5:10pm
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Plas Coch - Bwyd Bore Blwyddyn 6

Ysgol - Plas Coch
£1.50 yr wythnos
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Y Waun - Taith Blwyddyn 1

Ysgol - Y Waun
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Bryn Alyn - Tocynnau Cynghrair y Pencampwyr

Ysgol - Bryn Alyn
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

All Saints - Taith Côr Young Voices

Ysgol - All Saints Gresford
Bws £7
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Rhostyllen - Fflîs Ysgol £12.00

Ysgol - Rhostyllen
Glas brenhinol. Ar gael mewn oedrannau 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12 ag 13 wedi’i frodio â logo'r ysgol. Archebwch y maint priodol drwy’r ysgol yn uniongyrchol
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

St Marys Wrecsam - Blwyddyn 6 - Taith Journey

Ysgol - St Marys Wrecsam
Cyfanswm y taith £235.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Y Waun - Taith Blwyddyn 2

Ysgol - Y Waun
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Victoria - Sw Caer

Ysgol - Victoria
£ 3.00 fesul disgybl i dalu am gost cludiant
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Bodhyfryd - Taith Preswyl Blwyddyn 5 i Langrannog

Ysgol - Bodhyfryd
Cost yr ymweliad yw £160. Cysylltwch a'r ysgol os oes angen ffurflen i wneud cais am rhyddhad rhag talu e.e. os ydych yn derbyn cymorth incwm ac ati - wedyn yr unig gost i chi dalu fydd £33 am y bws.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Bryn Alyn - Taith Sgïo i Pila Italy 2021

Ysgol - Bryn Alyn
Costiodd cyfanswm taith sgïo £880, blaendal o £120 I sicrhau lle
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Bwlchgwyn - Taith Dosbarth 3 i Techniquest

Ysgol - Bwlchgwyn
£8
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Rhostyllen - Capiau Pêl Fas/Hetiau Gwlân £4.00

Ysgol - Rhostyllen
Glas brenhinol. Pob un maint
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Penygelli - Taith Amgueddfa Forwrol

Ysgol - Penygelli
Blwyddyn 5 a 6.Mr Binnington, Mr Johns, Mrs Wyatts. Taliad o £9.00 erbyn 08/11/19
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Y Waun - Taith Blwyddyn 3

Ysgol - Y Waun
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Victoria - Gwersi Cerdd

Ysgol - Victoria
Gwersi Cerdd £30.00
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

St Josephs - Gwlad yr Iâ 2020

Ysgol - St Josephs
Taliad terfynol o £650
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Bryn Alyn - Canllawiau Adolygu TGAU Hanes

Ysgol - Bryn Alyn
Canllawiau Adolygu TGAU Hanes £8 yr un
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

St Josephs - Rhineland - Yr Almaen

Ysgol - St Josephs
Cyfanswm £485. Taliad olaf o £325 yn daladwy erbyn 16/03/2020
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Y Waun - Taith Blwyddyn 4

Ysgol - Y Waun
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Bryn Alyn - Taith Daearyddiaeth - £8.50 yr un

Ysgol - Bryn Alyn
Taith Daearyddiaeth - £8.50 yr un
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Y Waun - Taith Blwyddyn 5

Ysgol - Y Waun
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Hooson - Gwersi Offerynnol

Ysgol - Hooson
Taliad o £45 bob tymor
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Bryn Alyn - Taith Hanes i Carchar Shrewsbury

Ysgol - Bryn Alyn
Taith Hanes - Carchar Shrewsbury £25.50
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Rhostyllen-Trip yr Adran lau i'r Eisteddfod

Ysgol - Rhostyllen
Taliad o £7.50
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Y Waun - Taith Blwyddyn

Ysgol - Y Waun
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

St Josephs - Nant BH - Penwythnos Mathamateg

Ysgol - St Josephs
Blaendal £50
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Llay Park - Taith i Maes-y-Nant

Ysgol - Park Llay
Cyfanswm £153.50.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Llay Park - Taith Lerpwl

Ysgol - Park Llay
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Madras - Tocynnau Eisteddfod

Ysgol - Madras
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Llay Park - Amgueddfa Wrecsam Bl 1 a 2

Ysgol - Park Llay
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Bodhyfryd - Taith Preswyl Blwyddyn 4 i Glanllyn

Ysgol - Bodhyfryd
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Alexandra - Bl 1 a 2-Anifeiliaid yn Cymryd Drosodd

Ysgol - Alexandra
Plant Blwyddyn 1 a 2 mewn dosbarthiadau Lludw, Cnau Ffrengig a Derw - Profiad Cymryd Anifeiliaid ar Ddydd Gwener 31ain Ionawr. Rhaid gwneud pob taliad erbyn dydd Llun 27ain Ionawr.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Madras - Taith Dosbarth 3 i Blists Hill

Ysgol - Madras
Taliad o £17.50. Rhaid i chi hefyd ddychwelyd Ffurflen 4 i'r ysgol
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required
Current page size 50
Eitemau fesul tudalen