Cyfeiriadur

Dangos Pob Eitem. Defnyddiwch y cwymplenni Siopau/Categorïau isod i fireinio eich opsiynau.

Budd-daliadau Oedran Pensiwn

Hawliau Lles - Cyrsiau
12/09/2019 Mae’r system budd-daliadau’n trin pobl hyn yn wahanol iawn i hawlwyr o oedran gweithio. Er gwaethaf ymdrechion gorau’r Adran Gwaith a Phensiynau, mae nifer o bobl hyn ar eu colled o ran cymorth ariannol hanfodol. Mae’r cwrs hwn yn rhoi cyflwyniad ar y prif fudd-daliadau sydd ar gael ac yn paratoi dirprwyon i gynorthwyo eu cleientiaid yn effeithiol. • Cydnabod i newidiadau i oedran pensiwn a’r effaith ar hawliadau budd-daliadau.• Deall y prif fanteision ar gyfer y grwp oedran hwn.• Canfod ffyrdd i bobl anabl a’u gofalwyr dderbyn budd-daliadau ychwanegol.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£100.00
Pris yr Eitem (£)
£100.00
Required
Required
Required
Required
Required

Taliad Annibyniaeth Bersonol

Hawliau Lles - Cyrsiau
06/06/2019 Cyflwynwyd yn 2013, mae Taliadau Annibyniaeth Bersonol yn disodli Lwfans Byw Pobl Anabl fel prif ffynhonnell cymorth ariannol ar gyfer pobl anabl o oedran gwaith. Ni phrofir y Taliadau Annibyniaeth Bersonol ar sail modd ac mae’n bosibl derbyn taliadau waeth p’un ai yw’r hawlydd yn gweithio ai peidio. Dim ond 43% o hawlwyr newydd Tâl Annibyniaeth Bersonol sy’n llwyddiannus felly mae’n hanfodol deall sut yr asesir y Tal. • Pwy gaiff hawlio Taliadau Annibyniaeth Bersonol.• Sut mae cwblhau’r holiadur PIP2 yn effeithiol.• Sut y gall hawliad PIP arwain at gynnydd arall mewn budd-daliadau a chredyd treth.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£100.00
Pris yr Eitem (£)
£100.00
Required
Required
Required
Required
Required

Ffi Cyngor SAB Cyn Gwneud Cais

Cais SAB
Nodwch y swm i’w dalu, enw, eich cyfeirnod 13 digid (SAB/PRE/20XX/XXX) ac yna cliciwch ‘Ychwanegu at y Fasged’
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Ffi Llawn Cyngor SAB Cais

Cais SAB
Nodwch y swm i’w dalu, enw, eich cyfeirnod 13 digid (SAB/FUL/20XX/XXX) ac yna cliciwch ‘Ychwanegu at y Fasged’
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Gweithdy Ysgrifennu Creadigol

Llyfrgelloedd
Gweithdy Ysgrifennu Creadigol yn Llyfrgell Wrecsam, Tiwtor: Peter Read, Mawrth 7, 14, 21, 28 Ebrill 4,11, 18, 25. 3.45 – 5.45pm
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£50.00
Pris yr Eitem (£)
£50.00
Required
Required
Required
Required
Current page size 5
Eitemau fesul tudalen