Cyfeiriadur

Dangos Pob Eitem. Defnyddiwch y cwymplenni Siopau/Categorïau isod i fireinio eich opsiynau.

Rhostyllen - Fflîs Ysgol £12.00

Ysgol - Rhostyllen
Glas brenhinol. Ar gael mewn oedrannau 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12 ag 13 wedi’i frodio â logo'r ysgol. Archebwch y maint priodol drwy’r ysgol yn uniongyrchol
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

St Marys Wrecsam - Blwyddyn 6 - Taith Journey

Ysgol - St Marys Wrecsam
Cyfanswm y taith £235.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Y Waun - Taith Blwyddyn 2

Ysgol - Y Waun
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Victoria - Sw Caer

Ysgol - Victoria
£ 3.00 fesul disgybl i dalu am gost cludiant
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Bodhyfryd - Taith Preswyl Blwyddyn 5 i Langrannog

Ysgol - Bodhyfryd
Cost yr ymweliad yw £160. Cysylltwch a'r ysgol os oes angen ffurflen i wneud cais am rhyddhad rhag talu e.e. os ydych yn derbyn cymorth incwm ac ati - wedyn yr unig gost i chi dalu fydd £33 am y bws.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Bryn Alyn - Cronfa Gymdeithasol

Ysgol - Bryn Alyn
Gwnewch daliad i'r Gronfa Gymdeithasol
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Llay Park - Glan Llyn 2020 Blwyddyn 5 a 6

Ysgol - Park Llay
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Bwlchgwyn - Taith Dosbarth 3 i Techniquest

Ysgol - Bwlchgwyn
£8
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Rhostyllen - Capiau Pêl Fas/Hetiau Gwlân £4.00

Ysgol - Rhostyllen
Glas brenhinol. Pob un maint
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Penygelli - Taith Bl 5 a 6 - RAF Cosford

Ysgol - Penygelli
Bl 5 a 6 yn nosbarthiadau Mrs Binnington, Mr Johns a Mrs Wyatts Taliad o £ 7.00
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Y Waun - Taith Blwyddyn 3

Ysgol - Y Waun
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Victoria - Gwersi Cerdd

Ysgol - Victoria
Gwersi Cerdd £30.00
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

St Josephs - Gwlad yr Iâ 2020

Ysgol - St Josephs
Taliad terfynol o £650
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Llay Park - Caerdydd 2020 Blwyddyn 5 a 6

Ysgol - Park Llay
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Bwlchgwyn - Taith CA2 i Sŵ Caer (27/03/20)

Ysgol - Bwlchgwyn
Taliad o £10.50 erbyn 20/03/2020
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

St Josephs - Rhineland - Yr Almaen

Ysgol - St Josephs
Cyfanswm £485. Taliad olaf o £325 yn daladwy erbyn 16/03/2020
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Y Waun - Taith Blwyddyn 4

Ysgol - Y Waun
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Bryn Alyn - Canllawiau Adolygu TGAU Hanes

Ysgol - Bryn Alyn
Canllawiau Adolygu TGAU Hanes £8 yr un
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Y Waun - Taith Blwyddyn 5

Ysgol - Y Waun
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Hooson - Gwersi Offerynnol

Ysgol - Hooson
Taliad o £45 bob tymor
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

St Peters - Hwdi Blwyddyn 6

Ysgol - St Peters
Ar gael mewn oedran Plant 7/8, 9/10, 11/12 13/14 = £14.60. Oedolyn 40/42 42/44 44/46 46/48 48/50 £ 16.25 TAW = £19.50
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Rhostyllen-Trip yr Adran lau i'r Eisteddfod

Ysgol - Rhostyllen
Taliad o £7.50
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Y Waun - Taith Blwyddyn

Ysgol - Y Waun
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Bryn Alyn - Ymweliad Blwyddyn 8 gan Jason King

Ysgol - Bryn Alyn
Taliad o £ 2.00 tuag at yr ymweliad.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Penygelli - Gwisg Ysgol

Ysgol - Penygelli
Talu'r cyfanswm sy'n ddyledus yn unol â'r ffurflen archebu a gyflwynir yn yr ysgol
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Madras - Tocynnau Eisteddfod

Ysgol - Madras
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Madras - Taith Dosbarth 3 i Blists Hill

Ysgol - Madras
Taliad o £17.50. Rhaid i chi hefyd ddychwelyd Ffurflen 4 i'r ysgol
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Bodhyfryd - Gwersi Cerddoriaeth

Ysgol - Bodhyfryd
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Alexandra - Hwdis i’r Rhai sy’n Gadael

Ysgol - Alexandra
Prisiau Hwdis Blwyddyn 6: Oed 9 - 11 ac 12 - 13 oed yw £ 13.50. Maint oedolion yw £ 17.70. Sicrhewch fod y taliad cywir yn cael ei wneud.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Madras - Taith Dosbath 2 i Castell Y Waun

Ysgol - Madras
Taliad o £11.50. Rhaid i chi hefyd ddychwelyd Ffurflen 4 i'r ysgol.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Wats Dyke - Taith Preswyl Pentrellyncymer (£163)

Ysgol - Wats Dyke
Blwyddyn 5 - Mai 2019
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Madras - Taith Wonderland

Ysgol - Madras
Meithrin, Derbyn & Blwyddyn 1 Taliad o £15, oni bai fod disgownt Meithrin yn berthnasol yna £ 12.50. Rhaid i chi hefyd ddychwelyd Ffurflen 4 i'r ysgol.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Bwlchgwyn - Adnoddau

Ysgol - Bwlchgwyn
Adnoddau Darllen, ysgrifennu. Pac 1 £9.58. Pac 2 = £11.04. Pac 3 = £10.48
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

St Josephs - Pecyn Adloniant

Ysgol - St Josephs
£7.00
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Penygelli - Arian Byrbryd Dosbarth Chirk

Ysgol - Penygelli
Dosbarth Chirk - Mrs Roberts. £8.70 i 14/02/20 neu £17.70 i 03/04/20
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Bodhyfryd - Gwersi Dawns Meithrin a Derbyn

Ysgol - Bodhyfryd
£1 yr wythnos am 5 wythnos gan gychwyn 16/1/2020 hyd at 13/2/2020
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Wats Dyke - Bl 1 & 2 Taith i Pentre Peryglon (£10)

Ysgol - Wats Dyke
Taith Blwyddyn 1 a 2 Trip i Pentre Peryglon - £10.00. Blwyddyn 1 - 03/02/2020, Blwyddyn 2 - 27/02/2020
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Penygelli - Arian Byrbryd Dosbarth Harlech

Ysgol - Penygelli
Dosbarth Harlech - Miss Trueman £8.70 i 14/02/20 neu £17.70 i 03/04/20
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Penygelli - Arian Byrbryd Dosbarth Holt

Ysgol - Penygelli
Dosbarth Holt - Mrs Randles & Mrs Boothby. £8.70 i 14/02/20 neu £17.70 i 03/04/20
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Penygelli - Arian Byrbryd Dosbarth Rhuddlan

Ysgol - Penygelli
Dosbarth Rhuddlan - Miss Yewdall. £8.70 i 14/02/20 neu £17.70 i 03/04/20
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Penygelli - Arian Byrbryd Dosbarth Conwy

Ysgol - Penygelli
Dosbarth Conwy - Mrs Austin. £8.70 i 14/02/20 neu £17.70 i 03/04/20
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Bro Alun - Nofio

Ysgol - Bro Alun
£11
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Penygelli - Arian Byrbryd Dosbarth Caernarfon

Ysgol - Penygelli
Dosbarth Caernarfon. Mrs Dempster £8.70 i 14/02/20 neu £17.70 i 03/04/20
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Bro Alun - Blwyddyn 5 Trip LERPWL

Ysgol - Bro Alun
£7
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

St Josephs - Sgïo 2020 Awstria

Ysgol - St Josephs
Cyfanswm £865
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Bro Alun - Gymnasteg Blwyddyn 5

Ysgol - Bro Alun
£16
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Rofft - Panto Jack and the Beanstalk

Ysgol - Rofft
£13.50
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Bro Alun - CAERDYDD

Ysgol - Bro Alun
£136 i'w dalu erbyn 22/5/20
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Rofft - Ty Stori Peter Pan

Ysgol - Rofft
£13.00
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

St Josephs - Canllawiau Adolygu Gwyddoniaeth

Ysgol - St Josephs
Canllawiau Adolygu Gwyddoniaeth TGAU £6.50
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required
Current page size 50
Eitemau fesul tudalen