Cyfeiriadur

Dangos Pob Eitem. Defnyddiwch y cwymplenni Siopau/Categorïau isod i fireinio eich opsiynau.

Taliad Uniongyrchol ar gyfer SDR

Taliadau Uniongyrchol
A fyddech gystal â chyfeirio at eich llythyr gan CBSW i sicrhau eich bod yn dewis y categori Taliad Uniongyrchol gywir. Rhoddir manylion amdano yn yr adran “Eich Cyf” ar ochr dde uchaf y llythyr. Mae’r categori hwn ar gyfer ‘SDR’ yn unig.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Taliad Uniongyrchol ar gyfer SFR

Taliadau Uniongyrchol
A fyddech gystal â chyfeirio at eich llythyr gan CBSW i sicrhau eich bod yn dewis y categori Taliad Uniongyrchol gywir. Rhoddir manylion amdano yn yr adran “Eich Cyf” ar ochr dde uchaf y llythyr. Mae’r categori hwn ar gyfer ‘SFR’ yn unig.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Taliad Uniongyrchol ar gyfer SHR

Taliadau Uniongyrchol
A fyddech gystal â chyfeirio at eich llythyr gan CBSW i sicrhau eich bod yn dewis y categori Taliad Uniongyrchol gywir. Rhoddir manylion amdano yn yr adran “Eich Cyf” ar ochr dde uchaf y llythyr. Mae’r categori hwn ar gyfer ‘SHR’ yn unig.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Taliad Uniongyrchol ar gyfer SLP

Taliadau Uniongyrchol
A fyddech gystal â chyfeirio at eich llythyr gan CBSW i sicrhau eich bod yn dewis y categori Taliad Uniongyrchol gywir. Rhoddir manylion amdano yn yr adran “Eich Cyf” ar ochr dde uchaf y llythyr. Mae’r categori hwn ar gyfer ‘SLP’ yn unig.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Taliad Uniongyrchol ar gyfer SLR

Taliadau Uniongyrchol
A fyddech gystal â chyfeirio at eich llythyr gan CBSW i sicrhau eich bod yn dewis y categori Taliad Uniongyrchol gywir. Rhoddir manylion amdano yn yr adran “Eich Cyf” ar ochr dde uchaf y llythyr. Mae’r categori hwn ar gyfer ‘SLR’ yn unig.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Taliad Uniongyrchol ar gyfer XHS

Taliadau Uniongyrchol
A fyddech gystal â chyfeirio at eich llythyr gan CBSW i sicrhau eich bod yn dewis y categori Taliad Uniongyrchol gywir. Rhoddir manylion amdano yn yr adran “Eich Cyf” ar ochr dde uchaf y llythyr. Mae’r categori hwn ar gyfer ‘XHS’ yn unig.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Bathodynnau Glas Sefydliadol

Bathodynnau Glas
Sylwch – mae hwn ar gyfer prynu Bathodynnau Glas gan sefydliad ac NID ar gyfer Bathodynnau Glas personol. Rhowch enw eich sefydliad, yna eich cyfeirnod (mae hwn yn ymddangos ar frig y sgrin wrth wneud cais am fathodyn glas ar www.gov.uk) ac enw cyswllt yn y blychau priodol. Bydd cyfanswm swm yn dibynnu ar faint o fathodynnau y gofynnwyd amdanynt – y ffi yw £10 am bob bathodyn.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£10.00
Pris yr Eitem (£)
£10.00
Required
Required
Required
Required
Required

Ymholiad Byr

Archifau ac Astudiaethau Lleol
Defnyddiwch y gwasanaeth hwn os oes gennych gwestiwn byr e.e. os ydych eisiau chwilio am wybodaeth o bapur newydd ac yn gwybod yr union ddyddiad. Hyd at ddau gwestiwn byr.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£5.00
Required
Required
Required

Ymholiad Ymchwil

Archifau ac Astudiaethau Lleol
Defnyddiwch y gwasanaeth hwn os ydych angen cymorth gydag ymchwil sylweddol e.e. edrych drwy 10 mlynedd o gofrestrau cyfrifiad neu gofrestrau plwyf pan nad oes gennych union ddyddiad.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£30.00
Required
Required
Required

Tocyn Teithio Rhatach Newydd

Tocynnau Bws
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£5.00
Required
Required

Dirwy - Sbwriel

Cosb Benodedig - Sbwriel
Nodwch y cyfeirnod (FPN ac yna'r rhif), eich manylion cyswllt ac yna cliciwch Ychwanegu at y Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£75.00
Required
Required

Dirwy - PSPO Materion Rheoli Cŵn

Cosb Benodedig - PSPO
Am dorri amod Gorchymyn Amddiffyn Mannau Cyhoeddus (materion rheoli cwn) mae’r ddirwy yn £75 os telir hi o fewn 7 diwrnod o ddyddiad y rhybudd neu’n £100 os telir hi o fewn 14 diwrnod. Nodwch y swm i'w dalu, y cyfeirnod (FPN ac yna'r rhif) ac yna cliciwch Ychwanegu at y Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required

Canolfan Adnoddau Cymunedol Acton – Hurio Ystafell

Canolfannau Cymunedol
Rhowch y swm y gofynnwyd i chi ei dalu, eich enw, dyddiad ac amser yr archeb, eich manylion cyswllt ac yna cliciwch Ychwanegwch i’r Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

CanolfanAdnoddauCymunedolGwersyllt–Hurio Ystafell

Canolfannau Cymunedol
Rhowch y swm y gofynnwyd i chi ei dalu, eich enw, dyddiad ac amser yr archeb, eich manylion cyswllt ac yna cliciwch Ychwanegwch i’r Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Canolfan Adnoddau Parc Llai – Hurio Ystafell

Canolfannau Cymunedol
Rhowch y swm y gofynnwyd i chi ei dalu, eich enw, dyddiad ac amser yr archeb, eich manylion cyswllt ac yna cliciwch Ychwanegwch i’r Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Plas Pentwyn - Hurio Ystafell

Canolfannau Cymunedol
Rhowch y swm y gofynnwyd i chi ei dalu, eich enw, dyddiad ac amser yr archeb, eich manylion cyswllt ac yna cliciwch Ychwanegwch i’r Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Canolfan Goffa Brynteg - Hurio Ystafell

Canolfannau Cymunedol
Rhowch y swm y gofynnwyd i chi ei dalu, eich enw, dyddiad ac amser yr archeb, eich manylion cyswllt ac yna cliciwch Ychwanegwch i’r Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Herio Penderfyniadau

Hawliau Lles - Cyrsiau
22/05/2019 & 30/01/2020 Mae nifer o gleientiaid yn anfodlon ar ganlyniad eu hawliad ac mae ystadegau’n dangos cyfradd lwyddiant apeliadau o 50%.• Nodi’r camau allweddol wrth herio penderfyniadau, yn cynnwys ail-ystyried ac apelio.• Gwybod y cyfyngiadau amser ar gyfer herio penderfyniadau a pryd mae modd eu hestyn • Adnabod manteision ac anfanteision posibl i herio penderfyniadau.• Deall pwysigrwydd tystiolaeth ategol a bod yn barod i roi tystiolaeth ar sail eu gwybodaeth broffesiynol am gleient. • Disgrifio beth y dylid ei ddisgwyl mewn gwrandawiad apêl
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£60.00
Pris yr Eitem (£)
£60.00
Required
Required
Required
Required
Required

Cyflwyniad i Gredyd Cynhwysol

Hawliau Lles - Cyrsiau
15/05/2019 & 07/11/2019 Mae Credyd Cynhwysol yn disodli budd-daliadau ar sail prawf modd. Wrth i’r gwasanaeth cwbl ddigidol ddod yn weithredol trwy Gymru, mae nifer yr hawlwyr yn cynyddu’n gyflym. Mae’r cwrs hwn yn rhoi trosolwg i ni ar brif nodweddion CC. • Pwy gaiff hawlio CC a phwy gaiff aros ar y budd-daliadau blaenorol?• Y broses hawliadau ar-lein• Ymrwymiad yr hawlydd – beth mae’n rhaid i hawlydd wneud i dderbyn ei CC?• Cyfnodau asesu misol a thaliadau • Effaith enillion ar CC
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£100.00
Pris yr Eitem (£)
£100.00
Required
Required
Required
Required
Required

Llyfrgell Wrecsam - Hurio Ystafell

Llyfrgelloedd
Rhowch y swm y gofynnwyd i chi ei dalu, eich enw, dyddiad ac amser yr archeb, eich manylion cyswllt ac yna cliciwch Ychwanegwch i’r Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£0.00
(£)
Required
Required
Required
Required
Required
Current page size 20
Eitemau fesul tudalen