Cyfeiriadur

Dangos Pob Eitem. Defnyddiwch y cwymplenni Siopau/Categorïau isod i fireinio eich opsiynau.

Pentref Nadolig Wrecsam

Digwyddiadau
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

Reprograffeg – Argraffu i Staff

Reprograffeg
Cyn gwneud eich taliad, sicrhewch eich bod wedi cysylltu â’r Tîm Reprograffeg un ai dros y ffôn ar 01978 292166, neu dros e-bost at reprographics@wrexham.gov.uk i gadarnhau y swm cywir i’w dalu.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required

Tystysgrifau Priodas

Cofrestrwyr
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£11.00
Pris yr Eitem (£)
£11.00
Required
Required
Required
Required

Seremoni-Ystafell Seremonïau Neuadd y Dref Ll-Iau

Cofrestrwyr
Taliad terfynol ar gyfer seremoni yn Ystafell Seremonïau Neuadd y Dref Dydd Llun i Dydd Iau
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£135.00
Required
Required
Required

Seremoni-Ystafell Seremonïau Neuadd y Dref Gw a Sa

Cofrestrwyr
Taliad terfynol ar gyfer seremoni yn Ystafell Seremonïau Neuadd y Dref Dydd Gwener a Dydd Sadwrn
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£185.00
Required
Required
Required

Seremoni mewn Safle Cymeradwy Llun-Iau

Cofrestrwyr
Taliad terfynol ar gyfer seremoni mewn safle cymeradwy Dydd Llun i Dydd Iau
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£330.00
Required
Required
Required
Required

Seremoni mewn Safle Cymeradwy Dydd Gwener

Cofrestrwyr
Taliad terfynol ar gyfer seremoni mewn safle cymeradwy Dydd Gwener
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£360.00
Required
Required
Required
Required

Seremoni mewn Safle Cymeradwy Dydd Sadwrn

Cofrestrwyr
Taliad terfynol ar gyfer seremoni mewn safle cymeradwy Dydd Sadwrn
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£370.00
Required
Required
Required
Required

Seremoni mewn Safle Cymeradwy Dydd Sul

Cofrestrwyr
Taliad terfynol ar gyfer seremoni mewn safle cymeradwy Dydd Sul
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£440.00
Required
Required
Required
Required

Seremoni mewn Safle Cymeradwy Gŵyl y Banc

Cofrestrwyr
Taliad terfynol ar gyfer seremoni mewn safle cymeradwy Gwyl y Banc
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£460.00
Required
Required
Required
Required

Tâl Archebu Ymlaen Llaw – Safleoedd Cymeradwy

Cofrestrwyr
Rhaid talu hwn wrth archebu priodas mwy na deuddeg mis ymlaen llaw
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£75.00
Required
Required
Required
Required

Priodas mewn Adeilad Cofrestredig (Eglwys/Capel)

Cofrestrwyr
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£56.00
Required
Required
Required
Required

Priodas mewn Swyddfa Gofrestru

Cofrestrwyr
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£16.00
Required
Required
Required

Cyfarfod Rhwydweithio 360 – Aelod Achlysurol

Llinellfusnes
Defnyddiwch yr opsiwn hwn i dalu am fynychu cyfarfod (nid oes ffi yn berthnasol i fynychu un cyfarfod y flwyddyn, neu os ydych wedi ymuno fel aelod blynyddol).
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£5.00
Pris yr Eitem (£)
£5.00
Required
Required
Required
Required
Required

Cyfarfod Rhwydweithio 360 – Aelod Blynyddol

Llinellfusnes
Dewiswch yr opsiwn hwn i dalu i ymuno â’r Grwp Rhwydweithio 360 fel aelod blynyddol.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£48.00
Pris yr Eitem (£)
£48.00
Required
Required
Required
Required
Required

Rhestr Marchnata Busnes-i-Fusnes Llinellfusnes

Llinellfusnes
Dewiswch yr opsiwn hwn i dalu am restr marchnata busnes-i-fusnes a gytunwyd yn flaenorol, sydd wedi cael ei deilwra i’ch dewisiadau.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

Cwrs Gloywi ar gyfer Diogelu Plant

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Cwrs gloywi i’r rhai sydd wedi cwblhau Cwrs Ymwybyddiaeth Ddiogelu Sylfaenol Cymru Gyfan yw hwn.Edrychwch ar Cyfeirlyfr Hyfforddiant Gofal Plant i gael y dyddiadau a chael rhagor o wybodaeth.Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£15.00
Pris yr Eitem (£)
£15.00
Required
Required
Required
Required
Required

Cymorth Cyntaf Pediatrig Sylfaenol

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Mae'r cwrs Cymorth Cyntaf Pediatrig Sylfaenol ar gyfer unrhyw un sy'n gofalu am blant, gan gynnwys gweithwyr proffesiynol gofal plant. Edrychwch ar Cyfeirlyfr Hyfforddiant Gofal Plant i gael y dyddiadau a chael rhagor o wybodaeth. Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£40.00
Pris yr Eitem (£)
£40.00
Required
Required
Required
Required
Required

Gweithdy Ansawdd Gofal (SASS)

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Mae AGC yn ei gwneud yn ofynnol i leoliadau cofrestredig gwblhau Adroddiad Ansawdd Gofal a Datganiad Hunanasesiad Gwasanaeth blynyddol. Edrychwch ar Cyfeirlyfr Hyfforddiant Gofal Plant i gael y dyddiadau a chael rhagor o wybodaeth.Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£15.00
Pris yr Eitem (£)
£15.00
Required
Required
Required
Required
Required

Darpariaeth dan arweiniad Pwyllgor – Rolau a Chyfr

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Dylai pwyllgorau newydd a phrofiadol fod yn eglur am rôl swyddogion y pwyllgor ac aelodau eraill.Edrychwch ar Cyfeirlyfr Hyfforddiant Gofal Plant i gael y dyddiadau a chael rhagor o wybodaeth.Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£20.00
Pris yr Eitem (£)
£20.00
Required
Required
Required
Required
Required

Codi a Symud Plant

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Mae'r cwrs hwn yn galluogi mynychwyr i ddeall dulliau a thasgau codi a symud yn gorfforol mwy diogel. Mae'n cyflwyno cyfranogwyr i'r peryglon a'r risgiau sydd ynghlwm wrth godi a chario babanod a phlant.Edrychwch ar Cyfeirlyfr Hyfforddiant Gofal Plant i gael y dyddiadau a chael rhagor o wybodaeth. Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£40.00
Pris yr Eitem (£)
£40.00
Required
Required
Required
Required
Required

Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Ydych chi’n gyfrifol am gwblhau gwerthusiadau neu oruchwylio staff o fewn eich lleoliad? Mae Arolygiaeth Gofal Cymru yn ei gwneud yn ofynnol i bob aelod o staff gael o leiaf un arfarniad bob blwyddyn, ond nid yw llawer o staff sy’n eu cwblhau wedi cael canllawiau priodol neu hyfforddiant i wneud hynny.Edrychwch ar Cyfeirlyfr Hyfforddiant Gofal Plant i gael y dyddiadau a chael rhagor o wybodaeth.Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£15.00
Pris yr Eitem (£)
£15.00
Required
Required
Required
Required
Required

Cyflwyniad i Ysgol y Goedwig

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Mae'r Ysgol Goedwig yn broses ysbrydoledig sydd yn cynnig cyfleoedd rheolaidd i blant i gyflawni a magu hyder a hunan-barch trwy brofiadau dysgu ymarferol mewn coetir neu amgylchedd naturiol gyda choed. Edrychwch ar Cyfeirlyfr Hyfforddiant Gofal Plant i gael y dyddiadau a chael rhagor o wybodaeth.Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£25.00
Pris yr Eitem (£)
£25.00
Required
Required
Required
Required
Required

Cyflwyniad i'r Cyfnod Sylfaen

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Mae’r Cyfnod Sylfaen yn ddull sy’n seiliedig ar chwarae er mwyn dysgu gan annog plant i fod yn greadigol a dychmygus a dysgu trwy weithgareddau ymarferol. Edrychwch ar Cyfeirlyfr Hyfforddiant Gofal Plant i gael y dyddiadau a chael rhagor o wybodaeth. Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£15.00
Pris yr Eitem (£)
£15.00
Required
Required
Required
Required
Required

Cyflwyniad i Ofal Plant yn y Cartref

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Cyflwyniad i ofal plant yn y cartref – IHC (Uned 326) - Mae’r uned hon ar gyfer darpar warchodwyr plant. Mae’n darparu cyflwyniad i ofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant yn amgylchedd y cartref. Mae’n rhaid i chi fod wedi mynychu sesiwn friffio cyn archebu lle.Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu hyd nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£50.00
Pris yr Eitem (£)
£50.00
Required
Required
Required
Required
Required

Paratoi ar gyfer Ymarfer Gwarchodwr Plant

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Paratoi ar gyfer Ymarfer Gwarchodwr Plant - (Uned 327) - Mae’r uned hon ar gyfer darpar warchodwyr plant yn unig. Mae’n rhoi gwybodaeth i’w cefnogi i baratoi ar gyfer cofrestru. Mae’n rhaid i chi gwblhau’r Cyflwyniad i Ofal Plant yn y Cartref cyn archebu. Ni ellir gwarantu lle nes byddwch wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£50.00
Pris yr Eitem (£)
£50.00
Required
Required
Required
Required
Required

Neuadd Goffa - Hurio Ystafell

Neuadd Goffa
Rhowch y swm y gofynnwyd i chi ei dalu, eich enw, dyddiad ac amser yr archeb, eich manylion cyswllt ac yna cliciwch Ychwanegwch at y Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Ty Mawr - Noddi Anifail

Tŷ Mawr
Noddwch anifail am flwyddyn i helpu gyda’i ofal a chynnal ei fan byw. Mae modd gweld yr anifeiliaid yn y parc bob dydd o’r wythnos, ac unwaith y flwyddyn, mae croeso i chi ddod draw ar gyfer ymweliad arbennig i noddwyr lle gallwch gwrdd â’ch anifail gyda’u ceidwaid parc.£15 yr un – Mul, Lama, Dafad, Mochyn neu Afr. £10 yr un – Cwningen, Hwyaden, Iâr, Cath neu Fochyn Cwta. Nodwch enw’r person yr hoffech ei roi ar y dystysgrif a'r cyfeiriad rydych yn dymuno i’r pecyn noddi gael ei ddosbarthu iddo ar y dudalen nesaf ar ôl ychwanegu’r eitem i’ch basged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Cais Rheoliadau Adeiladu

Rheoliadau Adeiladu
Taliad statudol i gyd-fynd a Chais Rheoliadau Adeiladu sydd wedi ei gyflwyno, Cynlluniau Llawn, Hysbysiad Adeiladu. Nodwch y swm sy’n daladwy unwaith y bydd hyn wedi ei gadarnhau gan Rheoli Adeiladu. Unwaith y bydd wedi ei gadarnhau nodwch y Swm yr ydych angen ei dalu, enw’r ymgeisydd, cyfeiriad y safle a rhif ffôn cyswllt. Nodwch fod y swm sy’n daladwy yn cynnwys TAW
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Cais Rheoleiddio

Rheoliadau Adeiladu
Taliad statudol i gyd-fynd a Chais Rheoliadau Adeiladu sydd wedi ei gyflwyno. Sicrhewch eich bod yn cael cadarnhad o’r swm sy’n daladwy gan yr Adran Rheoliadau Adeiladu cyn parhau. Unwaith y bydd wedi ei dderbyn, nodwch y swm sy’n daladwy, enw’r ymgeisydd, cyfeiriad y safle a rhif ffôn cyswllt. Nodwch na ellir hawlio TAW ar y swm sy’n daladwy.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Cais Newid Ffenestri

Rheoliadau Adeiladu
Taliad statudol i gyd-fynd a chais newid ffenestri sydd wedi ei gyflwyno. £115.67 yw’r Swm Taladwy penodedig. Nodwch enw’r ymgeisydd, cyfeiriad y safle a rhif ffôn cyswllt.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£144.00
Required
Required
Required
Required

Adnewyddu Elfen Thermol

Rheoliadau Adeiladu
Taliad statudol i gyd-fynd a chais i adnewyddu elfen thermol wedi ei gyflwyno. £99.14 yw’r swm taladwy penodedig. Nodwch enw’r ymgeisydd, cyfeiriad y safle a rhif ffôn cyswllt.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£144.00
Required
Required
Required
Required

Cais Gosod Trydan (Annedd Newydd neu Ail-Weirio)

Rheoliadau Adeiladu
Taliad statudol i gyd-fynd a chais Gosod Trydan/ ail-weithio wedi ei gyflwyno. £429.62 yw’r swm taladwy penodedig. Nodwch enw’r ymgeisydd, cyfeiriad y safle a rhif ffôn cyswllt
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Cais Gosod Trydan (Estyniad Newydd)

Rheoliadau Adeiladu
Taliad statudol i gyd-fynd a chais Gosod Trydani estyniad newydd wedi ei gyflwyno. £330.48 yw’r swm taladwy penodedig. Nodwch enw’r ymgeisydd, cyfeiriad y safle a rhif ffôn cyswllt.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Enw a Rhifo Strydoedd (Newid Enw Ty)

Rheoliadau Adeiladu
Taliad statudol i gyd-fynd a chais i newid cyfeiriad eiddo (Preswyl/ Masnachol). £50.00 yw’r swm taladwy penodedig. Nodwch enw’r ymgeisydd, cyfeiriad y safle a rhif ffôn cyswllt. Nodwch na ellir hawlio TAW ar y swm sy’n daladwy.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£75.00
Required
Required
Required
Required

Enwi a Rhifo Strydoedd (Datblygiad Newydd)

Rheoliadau Adeiladu
Taliad statudol i gyd-fynd a chais ar gyfer datblygiad newydd i gofrestru am gyfeiriad post (Preswyl/ Masnachol) Nodwch y swm sy’n daladwy unwaith y bydd hyn wedi ei gadarnhau gan Rheoli Adeiladu. Unwaith y bydd wedi ei gadarnhau nodwch y Swm yr ydych angen ei dalu, enw’r ymgeisydd, cyfeiriad y safle a rhif ffôn cyswllt. Nodwch na ellir hawlio TAW ar y swm sy’n daladwy.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Copïau o Ddogfennau

Rheoliadau Adeiladu
Taliad statudol i gyd-fynd a chais am gopïau o ddogfennau £50.00 yw’r swm taladwy penodedig. Nodwch enw’r ymgeisydd, cyfeiriad y safle, disgrifiad o waith a wnaethpwyd a rhif ffôn cyswllt.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£50.00
Required
Required
Required
Required

Cais Dymchwel

Rheoliadau Adeiladu
Taliad statudol i gyd-fynd a chais dymchwel. £250.00 yw’r swm taladwy penodedig. Nodwch enw’r ymgeisydd, cyfeiriad y safle, enw’r contractwr dymchwel a rhif ffôn cyswllt. Nodwch na ellir hawlio TAW ar y swm sy’n daladwy.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Adroddiad Tir Halogedig (Preswyl)

Rheoliadau Adeiladu
Taliad statudol i gyd-fynd a Chwiliad Preswyl Amgylcheddol. Dewiswch y Nifer sydd ei angen arnoch, rhowch eich Enw/Enw eich Cwmni, Cyfeiriad Lleoliad y Chwiliad, Rhif ffôn a Chyfeiriad E-bost ac yna cliciwch ar Ychwanegu at y Fasged. Nodwch fod y swm sy’n daladwy yn cynnwys TAW.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£42.00
Required
Required
Required
Required

Adroddiad Tir Halogedig (Masnachol)

Rheoliadau Adeiladu
Taliad statudol i gyd-fynd a Chwiliad Masnachol Amgylcheddol. Dewiswch y Nifer sydd ei angen arnoch, rhowch eich Enw/Enw eich Cwmni, Cyfeiriad Lleoliad y Chwiliad, Rhif ffôn a Chyfeiriad E-bost ac yna cliciwch ar Ychwanegu at y Fasged. Nodwch fod y swm sy’n daladwy yn cynnwys TAW
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£84.00
Required
Required
Required
Required

Dirwy - Gorchymyn Amddiffyn Mannau Cyhoeddus

Cosb Benodedig - CPN
Am dorri amod Hysbysiad Amddiffyn Cymunedol mae'r ddirwy yn £75 os telir hi o fewn 7 diwrnod o ddyddiad y rhybudd neu’n £100 os telir hi o fewn 14 diwrnod. Nodwch y swm I’w dalu, y cyfeirnod (FPN ac yna’r rhif) ac yna cliciwch Ychwanegu at y Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required

Dirwy - Ysmygu mewn Mannau Di-fwg

Cosb Benodedig-Ysmugu
Ysmygu mewn man di-fwg. £30 os telir o fewn 15 diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad. £50 os telir o fewn 29 diwrnod. Nodwch y swm i'w dalu, y cyfeirnod (WCBCSFFPN ac yna'r rhif), eich manylion cyswllt ac yna cliciwch Ychwanegu at y Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

Dirwy - Methiant i arddangos arwyddion dim ysmygu

Cosb Benodedig-Ysmugu
Methiant i arddangos arwyddion dim ysmygu. £150 os telir o fewn 15 diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad. £200 os telir o fewn 29 diwrnod. Nodwch y swm i'w dalu, y cyfeirnod (WCBCSFFPN ac yna'r rhif), eich manylion cyswllt ac yna cliciwch Ychwanegu at y Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

Trwyddedu HMO

Diogelu’r Cyhoedd
Ty amlfeddiannaeth (HMO) Nodwch y swm i'w dalu, enw'r eiddo ac yna cliciwch ‘Ychwanegu at y Fasged’
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

Cais Cynllunio

Gwasanaeth Cynllunio
Taliad statudol i fynd gyda chais cynllunio a gyflwynwyd. Nodwch y swm rydych chi’n dymuno ei dalu, eich enw, cyfeiriad y safle, cyfeirif y Porth Cynllunio (os ydych chi wedi cyflwyno’ch cais ar-lein e.e. PP-12345678) neu gyfeirif Cynllunio Wrecsam os ydych chi’n ei wybod (e.e. P/2016/0123). Yna cliciwch ar Ychwanegu at y Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required

Cyngor Cynllunio Cyn Gwneud Cais

Gwasanaeth Cynllunio
Taliad i fynd gydag ymholiad ar gyfer Cyngor Cyn Gwneud Cais. Nodwch y swm rydych chi’n dymuno ei dalu, eich enw, cyfeiriad y safle neu gyfeirif Cynllunio Wrecsam os ydych chi’n ei wybod (e.e. P/2016/0123). Yna cliciwch ar Ychwanegu at y Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required

Gwasanaeth Llwybr Cyflym Cynllunio

Gwasanaeth Cynllunio
Taliad i fynd gyda chais i brosesu cais cynllunio a gyflwynwyd yn defnyddio Gwasanaeth Llwybr Cyflym Deiliaid Tai. Nodwch eich enw, cyfeirif y Porth Cynllunio (os ydych chi wedi cyflwyno’ch cais ar-lein e.e. PP-12345678) neu gyfeirif Cynllunio Wrecsam os ydych chi’n ei wybod (e.e. P/2016/0123). Yna cliciwch ar Ychwanegu at y Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£50.00
Required
Required

Priffyrdd Adran 38

Gwasanaeth Cynllunio
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required

Dirwyon Cenel Misol

Warden Cwn
Taliadau am ryddhau cwn a atafaelwyd
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required

Ffi Ymgeisio am Roi Trwydded

Trwyddedau Amgylcheddol
Rhowch y swm y byddwch i'w dalu, eich cyfeirnod proses (EP / (Enw'r Broses)), enw a chyfeiriad y broses, cyfeiriad e-bost cyswllt a rhif ffôn a chlicio Ychwanegu at y Fasged
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required
Maint presennol y dudalen 0
Eitemau fesul tudalen