Cyfeiriadur

Dangos Pob Eitem. Defnyddiwch y cwymplenni Siopau/Categorïau isod i fireinio eich opsiynau.

Taliad Uniongyrchol ar gyfer SDR

Taliadau Uniongyrchol
A fyddech gystal â chyfeirio at eich llythyr gan CBSW i sicrhau eich bod yn dewis y categori Taliad Uniongyrchol gywir. Rhoddir manylion amdano yn yr adran “Eich Cyf” ar ochr dde uchaf y llythyr. Mae’r categori hwn ar gyfer ‘SDR’ yn unig.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Taliad Uniongyrchol ar gyfer SFR

Taliadau Uniongyrchol
A fyddech gystal â chyfeirio at eich llythyr gan CBSW i sicrhau eich bod yn dewis y categori Taliad Uniongyrchol gywir. Rhoddir manylion amdano yn yr adran “Eich Cyf” ar ochr dde uchaf y llythyr. Mae’r categori hwn ar gyfer ‘SFR’ yn unig.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Taliad Uniongyrchol ar gyfer SHR

Taliadau Uniongyrchol
A fyddech gystal â chyfeirio at eich llythyr gan CBSW i sicrhau eich bod yn dewis y categori Taliad Uniongyrchol gywir. Rhoddir manylion amdano yn yr adran “Eich Cyf” ar ochr dde uchaf y llythyr. Mae’r categori hwn ar gyfer ‘SHR’ yn unig.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Taliad Uniongyrchol ar gyfer SLP

Taliadau Uniongyrchol
A fyddech gystal â chyfeirio at eich llythyr gan CBSW i sicrhau eich bod yn dewis y categori Taliad Uniongyrchol gywir. Rhoddir manylion amdano yn yr adran “Eich Cyf” ar ochr dde uchaf y llythyr. Mae’r categori hwn ar gyfer ‘SLP’ yn unig.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Taliad Uniongyrchol ar gyfer SLR

Taliadau Uniongyrchol
A fyddech gystal â chyfeirio at eich llythyr gan CBSW i sicrhau eich bod yn dewis y categori Taliad Uniongyrchol gywir. Rhoddir manylion amdano yn yr adran “Eich Cyf” ar ochr dde uchaf y llythyr. Mae’r categori hwn ar gyfer ‘SLR’ yn unig.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Taliad Uniongyrchol ar gyfer XHS

Taliadau Uniongyrchol
A fyddech gystal â chyfeirio at eich llythyr gan CBSW i sicrhau eich bod yn dewis y categori Taliad Uniongyrchol gywir. Rhoddir manylion amdano yn yr adran “Eich Cyf” ar ochr dde uchaf y llythyr. Mae’r categori hwn ar gyfer ‘XHS’ yn unig.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Bathodynnau Glas Sefydliadol

Bathodynnau Glas
Sylwch – mae hwn ar gyfer prynu Bathodynnau Glas gan sefydliad ac NID ar gyfer Bathodynnau Glas personol. Rhowch enw eich sefydliad, yna eich cyfeirnod (mae hwn yn ymddangos ar frig y sgrin wrth wneud cais am fathodyn glas ar www.gov.uk) ac enw cyswllt yn y blychau priodol. Bydd cyfanswm swm yn dibynnu ar faint o fathodynnau y gofynnwyd amdanynt – y ffi yw £10 am bob bathodyn.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£10.00
Pris yr Eitem (£)
£10.00
Required
Required
Required
Required
Required

Ymholiad Byr

Archifau ac Astudiaethau Lleol
Defnyddiwch y gwasanaeth hwn os oes gennych gwestiwn byr e.e. os ydych eisiau chwilio am wybodaeth o bapur newydd ac yn gwybod yr union ddyddiad. Hyd at ddau gwestiwn byr.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£5.00
Required
Required
Required

Ymholiad Ymchwil

Archifau ac Astudiaethau Lleol
Defnyddiwch y gwasanaeth hwn os ydych angen cymorth gydag ymchwil sylweddol e.e. edrych drwy 10 mlynedd o gofrestrau cyfrifiad neu gofrestrau plwyf pan nad oes gennych union ddyddiad.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£30.00
Required
Required
Required

Tocyn Teithio Rhatach Newydd

Tocynnau Bws
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£5.00
Required
Required
Current page size 10
Eitemau fesul tudalen