Cyfeiriadur

Dangos Pob Eitem. Defnyddiwch y cwymplenni Siopau/Categorïau isod i fireinio eich opsiynau.

Ffi Ymgeisio am Drosglwyddo Trwydded

Trwyddedau Amgylcheddol
Rhowch y swm y byddwch i'w dalu, eich cyfeirnod proses (EP / (Enw'r Broses)), enw a chyfeiriad y broses, cyfeiriad e-bost cyswllt a rhif ffôn a chlicio Ychwanegu at y Fasged
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Ffi Ymgeisio am Amrywio Trwydded

Trwyddedau Amgylcheddol
Rhowch y swm y byddwch i'w dalu, eich cyfeirnod proses (EP / (Enw'r Broses)), enw a chyfeiriad y broses, cyfeiriad e-bost cyswllt a rhif ffôn a chlicio Ychwanegu at y Fasged
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Talu Tâl Cynhaliaeth Flynyddol

Trwyddedau Amgylcheddol
Rhowch y swm y byddwch i'w dalu, eich cyfeirnod proses (EP / (Enw'r Broses)), enw a chyfeiriad y broses, cyfeiriad e-bost cyswllt a rhif ffôn a chlicio Ychwanegu at y Fasged
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Elfen CON29R Chwiliad Preswyl (gellir hawlio TAW)

Pridiannau
Taliad statudol i gyd-fynd â Chais Chwilio am Bridiannau Tir ar gyfer Chwiliad Preswyl Llawn. Dyma'r Elfen CON29R ac mae’n rhaid ei hychwanegu i’ch basged ynghyd â’r Elfen LLC1 isod. Sicrhewch bod gennych yr un nifer o LLC1 ag sydd gennych o CON29R. (Noder nad yw’r ffi hon yn cynnwys Ymholiadau/lleiniau tir eraill) Dewiswch y Nifer sydd ei angen arnoch, rhowch eich Enw/Enw eich Cwmni, Cyfeiriad Lleoliad y Chwiliad, Rhif Ffôn a Chyfeiriad E-bost ac yna cliciwch ar ‘Ychwanegu at y Fasged’.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£94.80
Pris yr Eitem (£)
£94.80
Required
Required
Required
Required
Required

Elfen CON29R Chwilio Preswyl (Vatable)

Pridiannau
Taliad statudol i gyd-fynd â Chais Chwilio Taliadau Tir am Chwiliad Preswyl Llawn. Dyma'r Elfen CON29R a rhaid ei hychwanegu at y fasged ynghyd â'r Elfen LLC1 isod. Sicrhewch fod gennych yr un faint o LLC1 ag sydd gennych o CON29R. (Sylwch nad yw'r ffi hon yn cynnwys Ymholiadau / parseli tir ychwanegol) Dewiswch y Meintiau sydd eu hangen arnoch, nodwch eich Enw / Enw'r Cwmni, Cyfeiriad Lleoliad Chwilio, Rhif Ffôn a Chyfeiriad E-bost yna cliciwch Ychwanegu at y Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£94.80
Pris yr Eitem (£)
£94.80
Required
Required
Required
Required
Required

Elfen Chwilio Preswyl LLC1 (Non Vatable)

Pridiannau
Taliad statudol i gyd-fynd â Chais Chwilio Taliadau Tir am Chwiliad Preswyl Llawn. Dyma'r Elfen LLC1 a rhaid ei hychwanegu at y fasged ynghyd â'r Elfen CON29R uchod. Sicrhewch fod gennych yr un faint o LLC1 ag sydd gennych o CON29R. (Sylwch nad yw'r ffi hon yn cynnwys Ymholiadau / parseli tir ychwanegol) Dewiswch y Meintiau sydd eu hangen arnoch, nodwch eich Enw / Enw'r Cwmni, eich Cyfeiriad Lleoliad Chwilio, Rhif Ffôn a'ch Cyfeiriad E-bost yna cliciwch Ychwanegu at y Fasged
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£6.00
Pris yr Eitem (£)
£6.00
Required
Required
Required
Required
Required

Elfen LLC1 Chwiliad Preswyl (ni ellir hawlio TAW)

Pridiannau
Taliad statudol i gyd-fynd â Chais Chwilio am Bridiannau Tir ar gyfer Chwiliad Preswyl Llawn. Dyma'r Elfen LLC1 ac mae’n rhaid ei hychwanegu i’ch basged ynghyd â’r Elfen CON29R uchod. Sicrhewch bod gennych yr un nifer o CON29R ag sydd gennych o LLC1. (Noder nad yw’r ffi hon yn cynnwys Ymholiadau/lleiniau tir eraill) Dewiswch y Nifer sydd ei angen arnoch, rhowch eich Enw/Enw eich Cwmni, Cyfeiriad Lleoliad y Chwiliad, Rhif Ffôn a Chyfeiriad E-bost ac yna cliciwch ar ‘Ychwanegu at y Fasged’.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£6.00
Pris yr Eitem (£)
£6.00
Required
Required
Required
Required
Required

Chwiliad Masnachol Elfen CON29R (Vatable)

Pridiannau
Taliad statudol i gyd-fynd â Chais Chwilio Taliadau Tir am Chwiliad Masnachol Llawn. Dyma'r Elfen CON29R a rhaid ei hychwanegu at y fasged ynghyd â'r Elfen LLC1 isod. Sicrhewch fod gennych yr un faint o LLC1 ag sydd gennych o CON29R. (Sylwch nad yw'r ffi hon yn cynnwys Ymholiadau / parseli tir ychwanegol) Dewiswch y Meintiau sydd eu hangen arnoch, nodwch eich Enw / Enw'r Cwmni, Cyfeiriad Lleoliad Chwilio, Rhif Ffôn a Chyfeiriad E-bost yna cliciwch Ychwanegu at y Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£130.80
Pris yr Eitem (£)
£130.80
Required
Required
Required
Required
Required

Elfen CON29R Chwiliad Masnachol(gellir hawlio TAW)

Pridiannau
Taliad statudol i gyd-fynd â Chais Chwilio am Bridiannau Tir ar gyfer Chwiliad Masnachol. Dyma'r Elfen CON29R ac mae’n rhaid ei hychwanegu i’ch basged ynghyd â’r Elfen LLC1 isod. Sicrhewch bod gennych yr un nifer o LLC1 ag sydd gennych o CON29R. (Noder nad yw’r ffi hon yn cynnwys Ymholiadau/lleiniau tir eraill) Dewiswch y Nifer sydd ei angen arnoch, rhowch eich Enw/Enw eich Cwmni, Cyfeiriad Lleoliad y Chwiliad, Rhif Ffôn a Chyfeiriad E-bost ac yna cliciwch ar ‘Ychwanegu at y Fasged’
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£130.80
Pris yr Eitem (£)
£130.80
Required
Required
Required
Required
Required

Elfen LLC1 Chwiliad Masnachol (ni ellir hawlio TAW

Pridiannau
Taliad statudol i gyd-fynd â Chais Chwilio am Bridiannau Tir ar gyfer Chwiliad Masnachol. Dyma'r Elfen LLC1 ac mae’n rhaid ei hychwanegu i’ch basged ynghyd â’r Elfen CON29R uchod. Sicrhewch bod gennych yr un nifer o CON29R ag sydd gennych o LLC1. (Noder nad yw’r ffi hon yn cynnwys Ymholiadau/lleiniau tir eraill) Dewiswch y Nifer sydd ei angen arnoch, rhowch eich Enw/Enw eich Cwmni, Cyfeiriad Lleoliad y Chwiliad, Rhif Ffôn a Chyfeiriad E-bost ac yna cliciwch ar ‘Ychwanegu at y Fasged’.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£6.00
Pris yr Eitem (£)
£6.00
Required
Required
Required
Required
Required

Chwiliadau Llawn Gydag Eitemau Ychwanegol

Pridiannau
Cysylltwch â'n swyddfa i gadarnhau’r ffi sy'n ofynnol ar gyfer chwiliadau sy'n cynnwys ymholiadau / parseli o dir ychwanegol yn ogystal â chwiliad llawn Nodwch y Swm, eich Enw/Enw Cwmni, Cyfeiriad y Chwiliad a manylion eitemau ychwanegol, Rhif Ffôn, Cyfeiriad e-bost ac yna Cliciwch ar ‘Ychwanegu at y Fasged’
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

LLC1 YN UNIG (Rhan Gyfan o’r Gofrestr)

Pridiannau
Taliad statudol i gyd-fynd â Chais am Chwiliad Pridiannau Tir LLC1 Yn UnigNodwch eich Enw/Enw Cwmni, Cyfeiriad y Chwiliad, Rhif Ffôn, Cyfeiriad e-bost ac yna Cliciwch ar ‘Ychwanegu at y Fasged’
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£6.00
Pris yr Eitem (£)
£6.00
Required
Required
Required
Required
Required

CON 29R Rhan2 Ymholiadau Dewisol

Pridiannau
Taliad statudol i gyd-fynd â Chais am Chwiliad Pridiannau Tir ar gyfer CON 29R Rhan 2 (Cost y cais yw £13.00 YR UN)Dewiswch y Cyfanswm sydd eu hangen arnoch, nodwch eich Enw/Enw Cwmni, Cyfeiriad y Chwiliad, Rhif Ffôn a Chyfeiriad e-bost ac yna Cliciwch ar ‘Ychwanegu at y Fasged’
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£15.60
Pris yr Eitem (£)
£15.60
Required
Required
Required
Required
Required

Cais am Chwiliad – Ymholiadau Ychwanegol

Pridiannau
Taliad statudol i gyd-fynd â Chais am Chwiliad Pridiannau Tir ar gyfer Ymholiadau Ychwanegol (Cost y cais yw £21.00 YR UN)Dewiswch y Cyfanswm sydd eu hangen arnoch, nodwch eich Enw/Enw Cwmni, Cyfeiriad y Chwiliad, Rhif Ffôn a Chyfeiriad e-bost ac yna Cliciwch ar ‘Ychwanegu at y Fasged’
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£25.20
Pris yr Eitem (£)
£25.20
Required
Required
Required
Required
Required

Cais Chwiliad - Darnau Ychwanegol o Dir

Pridiannau
Taliad statudol i gyd-fynd â Chais am Chwiliad Pridiannau Tir ar gyfer Darnau Ychwanegol o Dir (Cost y cais yw £13.00 YR UN)Dewiswch y Cyfanswm sydd eu hangen arnoch, nodwch eich Enw/Enw Cwmni, Cyfeiriad y Chwiliad, Rhif Ffôn a Chyfeiriad e-bost ac yna Cliciwch ar ‘Ychwanegu at y Fasged’
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£15.60
Pris yr Eitem (£)
£15.60
Required
Required
Required
Required
Required

Ymwybyddiaeth o Ddiogelu Cymru Gyfan

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Mae’r hyfforddiant diogelu plant y mae’n rhaid i ymarferwyr ei gwblhau bellach yn cynnwys diogelu oedolion a phlant ar y cyd a chyflenwir yr hyfforddiant gan Ddatblygu’r Gweithlu CBSW/Tîm Gofal Plant Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam. Edrychwch ar Cyfeirlyfr Hyfforddiant Gofal Plant i gael y dyddiadau a chael rhagor o wybodaeth.Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£20.00
Pris yr Eitem (£)
£20.00
Required
Required
Required
Required
Required

Swyddog Arweiniol Diogelu Dynodedig

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Mae'r cwrs hwn ar gyfer perchenogion, rheolwyr a swyddogion arweiniol diogelu dynodedig mewn lleoliadau gofal plant blynyddoedd cynnar. Edrychwch ar Cyfeirlyfr Hyfforddiant Gofal Plant i gael y dyddiadau a chael rhagor o wybodaeth.Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£15.00
Pris yr Eitem (£)
£15.00
Required
Required
Required
Required
Required

Cofnodi ac Adrodd

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Bydd y cwrs hwn yn trafod rhannu gwybodaeth briodol a hawliau rhieni/gofalwyr a phlant i gadw'r holl wybodaeth sy'n gysylltiedig â nhw yn gyfrinachol. Edrychwch ar Cyfeirlyfr Hyfforddiant Gofal Plant i gael y dyddiadau a chael rhagor o wybodaeth.Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£15.00
Pris yr Eitem (£)
£15.00
Required
Required
Required
Required
Required

Cyflwyniad i Solihull

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Bydd y cwrs hwn yn rhoi strategaethau i chi ar gyfer delio ag ymddygiad mewn plant heriol. Edrychwch ar Cyfeirlyfr Hyfforddiant Gofal Plant i gael y dyddiadau a chael rhagor o wybodaeth.Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£20.00
Pris yr Eitem (£)
£20.00
Required
Required
Required
Required
Required

Swyddog Arweiniol Diogelu Dynodedig

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Mae'r cwrs hwn ar gyfer perchenogion, rheolwyr a swyddogion arweiniol diogelu dynodedig mewn lleoliadau gofal plant blynyddoedd cynnar. Edrychwch ar Cyfeirlyfr Hyfforddiant Gofal Plant i gael y dyddiadau a chael rhagor o wybodaeth.Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£15.00
Pris yr Eitem (£)
£15.00
Required
Required
Required
Required
Required

Awtistiaeth

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Bydd y cwrs Awtistiaeth hwn yn codi ymwybyddiaeth o'r sbectrwm Awtistig a'r triawd o namau. Edrychwch ar Cyfeirlyfr Hyfforddiant Gofal Plant i gael y dyddiadau a chael rhagor o wybodaeth.Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£15.00
Pris yr Eitem (£)
£15.00
Required
Required
Required
Required
Required

Ymddygiad a’r Ymennydd

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Mae’r cwrs hwn yn ystyried dulliau o roi cymorth ymddygiad i blant. Edrychwch ar Cyfeirlyfr Hyfforddiant Gofal Plant i gael y dyddiadau a chael rhagor o wybodaeth.Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£25.00
Pris yr Eitem (£)
£25.00
Required
Required
Required
Required
Required

Ymwybyddiaeth o Iechyd Meddwl

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Cwrs mewn dwy ran ar gyfer pawb sy’n dymuno deall hanfodion Iechyd Meddwl a dysgu am y dulliau sydd ar gael am ddim i’ch helpu i edrych ar ôl eich llesiant. Edrychwch ar Cyfeirlyfr Hyfforddiant Gofal Plant i gael y dyddiadau a chael rhagor o wybodaeth.Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£25.00
Pris yr Eitem (£)
£25.00
Required
Required
Required
Required
Required

Cyfathrebu

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Nod y cwrs hwn yw codi ymwybyddiaeth o'r rhesymau pam fod sgiliau cyfathrebu mor bwysig er mwyn i Gynhwysiant fod yn llwyddiannus. Edrychwch ar Cyfeirlyfr Hyfforddiant Gofal Plant i gael y dyddiadau a chael rhagor o wybodaeth.Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£15.00
Pris yr Eitem (£)
£15.00
Required
Required
Required
Required
Required

Ymddygiad Seiliedig ar Synhwyrau

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Bydd y cwrs hwn yn rhoi dealltwriaeth i gynrychiolwyr o anawsterau prosesu synhwyraidd ac ymddygiad cysylltiedig. Edrychwch ar Cyfeirlyfr Hyfforddiant Gofal Plant i gael y dyddiadau a chael rhagor o wybodaeth.Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£25.00
Pris yr Eitem (£)
£25.00
Required
Required
Required
Required
Required

Bod yn Ymwybodol o Bobl Fyddar

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Bydd y cwrs hwn yn helpu i weithio tuag at fod yn ddarparwr sy’n Ystyriol o Bobl Fyddar ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar. Edrychwch ar Cyfeirlyfr Hyfforddiant Gofal Plant i gael y dyddiadau a chael rhagor o wybodaeth.Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£15.00
Pris yr Eitem (£)
£15.00
Required
Required
Required
Required
Required

Ymarfer sy'n Canolbwyntio ar yr Unigolyn

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Bydd y sesiwn hon yn gyflwyniad i Ymarfer sy'n Canolbwyntio ar yr Unigolyn gyda digon o weithgareddau ymarferol i gyflwyno'r dulliau a ddefnyddir i greu proffiliau un dudalen. Edrychwch ar Cyfeirlyfr Hyfforddiant Gofal Plant i gael y dyddiadau a chael rhagor o wybodaeth.Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£15.00
Pris yr Eitem (£)
£15.00
Required
Required
Required
Required
Required

ADY yn y Blynyddoedd Cynnar

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at leoliadau nas cynhelir ar gyfer gofalu am blant dan 5 oed. Edrychwch ar Cyfeirlyfr Hyfforddiant Gofal Plant i gael y dyddiadau a chael rhagor o wybodaeth.Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£15.00
Pris yr Eitem (£)
£15.00
Required
Required
Required
Required
Required

Y Siwrnai Ddysgu

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Mae arsylwi yn allweddol i ddeall plant ifanc fel dysgwyr ac mae’n declyn hanfodol i ddysgu mwy amdanynt fel unigolion. Edrychwch ar Cyfeirlyfr Hyfforddiant Gofal Plant i gael y dyddiadau a chael rhagor o wybodaeth.Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£15.00
Pris yr Eitem (£)
£15.00
Required
Required
Required
Required
Required

Dirwy – Cyfyngiadau’r Coronafeirws

Cosb Benodedig - Coronafeirws
Am dorri gofynion Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) 2020 (fel y'i diwygiwyd) Nodwch y swm i'w dalu, cyfeirnod y Rhybudd Cosb Benodedig, eich cyfeiriad e-bost ac yna cliciwch Ychwanegu at y Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required

Tŷ Pawb - Argraffu Rhyngwladol 2021

Tŷ Pawb
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£10.00
Required
Required
Required

Tŷ Pawb - Argraffu Rhyngwladol 2021 (Consesiwn)

Tŷ Pawb
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£8.00
Required
Required
Required

Ffi Caniatâd Cwrs Dŵr Cyffredin

Cwrs Dŵr Cyffredin
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£50.00
Required
Required
Required
Required

Y Cysgod Lamp Gwneuthurwr Dylunydd

Tŷ Pawb
Ni chyflawnir unrhyw orchmynion pellach tan ddiwedd Chwefror 2021. Y Cysgod Lamp Gwneuthurwr Dylunydd. Mae'r pris yn cynnwys postio a phacio i gyfeiriadau'r DU yn unig. Cofrestrwch y cyfeiriad dosbarthu ar y dudalen nesaf. Anfonir pecynnau allan yn wythnosol ar ddydd Llun.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Pris yr Eitem
£110.00
Y nifer sydd ar gael
Ddim Mewn Stoc

Sgarff 'Wrexham is the Name' - y Deyrnas Unedig

Tŷ Pawb
Ni chyflawnir unrhyw orchmynion pellach tan ddiwedd Chwefror 2021. Sgarff 'Wrexham is the Name' wedi'i dylunio gan Bedwyr Williams. Mae'r pris yn cynnwys postio a phacio i gyfeiriadau'r DU yn unig. Cofrestrwch y cyfeiriad dosbarthu ar y dudalen nesaf. Anfonir pecynnau allan yn wythnosol ar ddydd Mercher.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£15.49
Pris yr Eitem (£)
£15.49
Required
Required
Y nifer sydd ar gael
50
Required
Required

BathodynGlas Newydd yn lle un wedi’i Golli/Difrodi

Bathodynnau Glas
Nodwch nad yw'r Awdurdod Lleol yn codi am fathodynnau newydd nac am eu hadnewyddu.Os yw eich cerdyn yn dirwyn i ben yn ystod yr 8 wythnos nesaf gallwch ei adnewyddu am ddim.Am gerdyn yn lle un sydd ar goll, wedi'i ddwyn neu ei ddifrodi, codir tâl o £10.Bydd angen i chi wneud cais am gerdyn arall ar www.gov.uk Unwaith y byddwn wedi derbyn eich cais a’ch taliad bydd cerdyn newydd yn cael ei bostio i gyfeiriad yr ymgeisydd. Rhowch y cyfeiriad ar y dudalen nesaf.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£10.00
Required
Required
Required
Required

Maes Parcio Ffordd y Cilgant - Tocyn Tymor 3 Mis

Meysydd Parcio
Tocyn Tymor 6 Mis ar gyfer Maes Parcio Ffordd y Cilgant. Rhowch y dyddiad cychwyn yr hoffech i’ch tocyn ddechrau gan ganiatáu o leiaf 5 diwrnod gwaith ar ôl talu.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£200.00
Pris yr Eitem (£)
£200.00
Required
Required
Required
Required

Maes Parcio Ffordd y Cilgant - Tocyn Tymor 3 Mis

Meysydd Parcio
Tocyn Tymor 3 Mis ar gyfer Maes Parcio Ffordd y Cilgant. Rhowch y dyddiad cychwyn yr hoffech i’ch tocyn ddechrau gan ganiatáu o leiaf 5 diwrnod gwaith ar ôl talu.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£100.00
Pris yr Eitem (£)
£100.00
Required
Required
Required
Required

Maes Parcio Ffordd y Cilgant - Tocyn Tymor 1 Mis

Meysydd Parcio
Tocyn Tymor 1 Mis ar gyfer Maes Parcio Ffordd y Cilgant. Rhowch y dyddiad cychwyn yr hoffech i’ch tocyn ddechrau gan ganiatáu o leiaf 5 diwrnod gwaith ar ôl talu.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£33.33
Pris yr Eitem (£)
£33.33
Required
Required
Required
Required

Maes Parcio Marchnad y Bobl - Tocyn Tymor 6 Mis

Meysydd Parcio
Tocyn Tymor 6 Mis ar gyfer Maes Parcio Marchnad y Bobl. Rhowch y dyddiad cychwyn yr hoffech i’ch tocyn ddechrau gan ganiatáu o leiaf 5 diwrnod gwaith ar ôl talu.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Pris yr Eitem
£200.00
Y nifer sydd ar gael
Ddim Mewn Stoc

Maes Parcio Marchnad y Bobl - Tocyn Tymor 3 Mis

Meysydd Parcio
Tocyn Tymor 3 Mis ar gyfer Maes Parcio Marchnad y Bobl. Rhowch y dyddiad cychwyn yr hoffech i’ch tocyn ddechrau gan ganiatáu o leiaf 5 diwrnod gwaith ar ôl talu.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Pris yr Eitem
£105.00
Y nifer sydd ar gael
Ddim Mewn Stoc

Maes Parcio Marchnad y Bobl - Tocyn Tymor 1 Mis

Meysydd Parcio
Tocyn Tymor 1 Mis ar gyfer Maes Parcio Marchnad y Bobl. Rhowch y dyddiad cychwyn yr hoffech i’ch tocyn ddechrau gan ganiatáu o leiaf 5 diwrnod gwaith ar ôl talu.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Pris yr Eitem
£35.00
Y nifer sydd ar gael
Ddim Mewn Stoc

Canolfan Goffa Brynteg - Hurio Ystafell

Canolfannau Cymunedol
Rhowch y swm y gofynnwyd i chi ei dalu, eich enw, dyddiad ac amser yr archeb, eich manylion cyswllt ac yna cliciwch Ychwanegwch i’r Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

1 Sgarff 'Wrexham is the Name' - Ewrop

Tŷ Pawb
Ni chyflawnir unrhyw orchmynion pellach tan ddiwedd Chwefror 2021. 1 Sgarff 'Wrexham is the Name' wedi'i dylunio gan Bedwyr Williams. Mae'r pris yn cynnwys postio a phacio i gyfeiriadau'r Ewrop yn unig. Cofrestrwch y cyfeiriad dosbarthu ar y dudalen nesaf. Anfonir pecynnau allan yn wythnosol ar ddydd Mercher.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£16.05
Pris yr Eitem (£)
£16.05
Required
Required
Y nifer sydd ar gael
50
Required
Required

2 Sgarff 'Wrexham is the Name' - Ewrop

Tŷ Pawb
Ni chyflawnir unrhyw orchmynion pellach tan ddiwedd Chwefror 2021. 2 Sgarff 'Wrexham is the Name' wedi'i dylunio gan Bedwyr Williams. Mae'r pris yn cynnwys postio safonol rhyngwladol a phacio i gyfeiriadau yng Ewrop yn unig.. Cofrestrwch y cyfeiriad dosbarthu ar y dudalen nesaf. Anfonir pecynnau allan yn wythnosol ar ddydd Mercher.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£28.26
Pris yr Eitem (£)
£28.26
Required
Required
Y nifer sydd ar gael
50
Required
Required

1 Sgarff 'Wrexham is the Name' - Canada/America

Tŷ Pawb
Ni chyflawnir unrhyw orchmynion pellach tan ddiwedd Chwefror 2021. 1 Sgarff 'Wrexham is the Name' wedi'i dylunio gan Bedwyr Williams. Mae'r pris yn cynnwys postio safonol rhyngwladol a phacio i gyfeiriadau yng Nghanada ac America yn unig. Cofrestrwch y cyfeiriad dosbarthu ar y dudalen nesaf. Anfonir pecynnau allan yn wythnosol ar ddydd Mercher.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£18.45
Pris yr Eitem (£)
£18.45
Required
Required
Y nifer sydd ar gael
50
Required
Required

2 Sgarff 'Wrexham is the Name' - Canada/America

Tŷ Pawb
Ni chyflawnir unrhyw orchmynion pellach tan ddiwedd Chwefror 2021. 2 Sgarff 'Wrexham is the Name' wedi'i dylunio gan Bedwyr Williams. Mae'r pris yn cynnwys postio safonol rhyngwladol a phacio i gyfeiriadau yng Nghanada ac America yn unig.. Cofrestrwch y cyfeiriad dosbarthu ar y dudalen nesaf. Anfonir pecynnau allan yn wythnosol ar ddydd Mercher.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£33.06
Pris yr Eitem (£)
£33.06
Required
Required
Y nifer sydd ar gael
50
Required
Required

Neuadd Goffa - Gwerthiannau Arlwyo

Neuadd Goffa
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

Neuadd Goffa - Comisiwn

Neuadd Goffa
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

Neuadd Goffa - Digwyddiadau Arbennig

Neuadd Goffa
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Maint presennol y dudalen 0
Eitemau fesul tudalen