Cyfeiriadur

Dangos Pob Eitem. Defnyddiwch y cwymplenni Siopau/Categorïau isod i fireinio eich opsiynau.

Tystysgrifau Priodas

Cofrestrwyr
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£11.00
Pris yr Eitem (£)
£11.00
Required
Required
Required
Required

Seremoni-Ystafell Seremonïau Neuadd y Dref Ll-Iau

Cofrestrwyr
Taliad terfynol ar gyfer seremoni yn Ystafell Seremonïau Neuadd y Dref Dydd Llun i Dydd Iau
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£130.00
Required
Required
Required

Seremoni-Ystafell Seremonïau Neuadd y Dref Gw a Sa

Cofrestrwyr
Taliad terfynol ar gyfer seremoni yn Ystafell Seremonïau Neuadd y Dref Dydd Gwener a Dydd Sadwrn
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£180.00
Required
Required
Required

Seremoni mewn Safle Cymeradwy Llun-Iau

Cofrestrwyr
Taliad terfynol ar gyfer seremoni mewn safle cymeradwy Dydd Llun i Dydd Iau
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£320.00
Required
Required
Required
Required

Seremoni mewn Safle Cymeradwy Dydd Gwener

Cofrestrwyr
Taliad terfynol ar gyfer seremoni mewn safle cymeradwy Dydd Gwener
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£350.00
Required
Required
Required
Required

Seremoni mewn Safle Cymeradwy Dydd Sadwrn

Cofrestrwyr
Taliad terfynol ar gyfer seremoni mewn safle cymeradwy Dydd Sadwrn
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£360.00
Required
Required
Required
Required

Seremoni mewn Safle Cymeradwy Dydd Sul

Cofrestrwyr
Taliad terfynol ar gyfer seremoni mewn safle cymeradwy Dydd Sul
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£430.00
Required
Required
Required
Required

Seremoni mewn Safle Cymeradwy Gŵyl y Banc

Cofrestrwyr
Taliad terfynol ar gyfer seremoni mewn safle cymeradwy Gwyl y Banc
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£450.00
Required
Required
Required
Required

Tâl Archebu Ymlaen Llaw – Safleoedd Cymeradwy

Cofrestrwyr
Rhaid talu hwn wrth archebu priodas mwy na deuddeg mis ymlaen llaw
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£75.00
Required
Required
Required
Required

Priodas mewn Adeilad Cofrestredig (Eglwys/Capel)

Cofrestrwyr
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£56.00
Required
Required
Required
Required

Priodas mewn Swyddfa Gofrestru

Cofrestrwyr
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£46.00
Required
Required
Required

Cyfarfod Rhwydweithio 360 – Aelod Achlysurol

Llinellfusnes
Defnyddiwch yr opsiwn hwn i dalu am fynychu cyfarfod (nid oes ffi yn berthnasol i fynychu un cyfarfod y flwyddyn, neu os ydych wedi ymuno fel aelod blynyddol).
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£5.00
Pris yr Eitem (£)
£5.00
Required
Required
Required
Required
Required

Cyfarfod Rhwydweithio 360 – Aelod Blynyddol

Llinellfusnes
Dewiswch yr opsiwn hwn i dalu i ymuno â’r Grwp Rhwydweithio 360 fel aelod blynyddol.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£48.00
Pris yr Eitem (£)
£48.00
Required
Required
Required
Required
Required

Rhestr Marchnata Busnes-i-Fusnes Llinellfusnes

Llinellfusnes
Dewiswch yr opsiwn hwn i dalu am restr marchnata busnes-i-fusnes a gytunwyd yn flaenorol, sydd wedi cael ei deilwra i’ch dewisiadau.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

Cwrs Gloywi ar gyfer Diogelu Plant

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Cwrs gloywi i’r rhai sydd wedi cwblhau Cwrs Ymwybyddiaeth Ddiogelu Sylfaenol Cymru Gyfan yw hwn.Edrychwch ar Cyfeirlyfr Hyfforddiant Gofal Plant i gael y dyddiadau a chael rhagor o wybodaeth.Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£15.00
Pris yr Eitem (£)
£15.00
Required
Required
Required
Required
Required

Cymorth Cyntaf Pediatrig Sylfaenol

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Mae'r cwrs Cymorth Cyntaf Pediatrig Sylfaenol ar gyfer unrhyw un sy'n gofalu am blant, gan gynnwys gweithwyr proffesiynol gofal plant. Edrychwch ar Cyfeirlyfr Hyfforddiant Gofal Plant i gael y dyddiadau a chael rhagor o wybodaeth. Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£40.00
Pris yr Eitem (£)
£40.00
Required
Required
Required
Required
Required

Lefel 2 Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Mae’n rhaid i weithwyr gofal plant sydd â chyfrifoldeb am drin a pharatoi byrbrydau a phrydau bwyd gwblhau'r cwrs. Edrychwch ar Cyfeirlyfr Hyfforddiant Gofal Plant i gael y dyddiadau a chael rhagor o wybodaeth.Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£40.00
Pris yr Eitem (£)
£40.00
Required
Required
Required
Required
Required

Gweithdy Ansawdd Gofal (SASS)

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Mae AGC yn ei gwneud yn ofynnol i leoliadau cofrestredig gwblhau Adroddiad Ansawdd Gofal a Datganiad Hunanasesiad Gwasanaeth blynyddol. Edrychwch ar Cyfeirlyfr Hyfforddiant Gofal Plant i gael y dyddiadau a chael rhagor o wybodaeth.Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£15.00
Pris yr Eitem (£)
£15.00
Required
Required
Required
Required
Required

Darpariaeth dan arweiniad Pwyllgor – Rolau a Chyfr

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Dylai pwyllgorau newydd a phrofiadol fod yn eglur am rôl swyddogion y pwyllgor ac aelodau eraill.Edrychwch ar Cyfeirlyfr Hyfforddiant Gofal Plant i gael y dyddiadau a chael rhagor o wybodaeth.Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£20.00
Pris yr Eitem (£)
£20.00
Required
Required
Required
Required
Required

Codi a Symud Plant

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Mae'r cwrs hwn yn galluogi mynychwyr i ddeall dulliau a thasgau codi a symud yn gorfforol mwy diogel. Mae'n cyflwyno cyfranogwyr i'r peryglon a'r risgiau sydd ynghlwm wrth godi a chario babanod a phlant.Edrychwch ar Cyfeirlyfr Hyfforddiant Gofal Plant i gael y dyddiadau a chael rhagor o wybodaeth. Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£40.00
Pris yr Eitem (£)
£40.00
Required
Required
Required
Required
Required
Current page size 20
Eitemau fesul tudalen