Cyfeiriadur

Dangos Pob Eitem. Defnyddiwch y cwymplenni Siopau/Categorïau isod i fireinio eich opsiynau.

Penrhyn - Caerdydd, Blwyddyn 5

Ysgol - Penrhyn
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Bro Alun - Arian Byrbryd Meithrin

Ysgol - Bro Alun
Yn daladwy o flaen llaw pob hanner tymor (£1 yr wythnos)
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Llay Park – Arian Byrbryd

Ysgol - Park Llay
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

St Marys Wrecsam - Tuck

Ysgol - St Marys Wrecsam
£38 y flwyddyn academaidd neu’n £8 am y hanner tymor hwn - mae'r hanner tymor hwn yn 8 wythnos (i’w dalu bob flynyddol neu'n hanner tymor ymlaen llaw)
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

St Giles - Gymnasteg Y6NJ

Ysgol - St Giles
£15 y disgybl ar gyfer yr holl sesiynau
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

St Chads - Prydau Ysgol – Oedolion

Ysgol - St Chads
Rhowch eich cyfeirnod talu 10 digid (gan ddechrau gyda 3326), enw'r plentyn, y swm rydych am dalu ac yna cliciwch Ychwanegu at y Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Rofft - Gwersi Nofio

Ysgol - Rofft
Byddem yn gwerthfawrogi rhodd o £2.00 yr wythnos tuag at gludiant ar gyfer Gwersi Nofio. Cyfanswm o £10 am 5 sesiwn y grwp blwyddyn.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Acton - Clwb Brecwast

Ysgol - Acton
Codir tâl am yr hanner awr gyntaf. Cysylltwch â’ch ysgol am oriau agor eich Clwb.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Alexandra - Clwb Brecwast

Ysgol - Alexandra
Codir tâl am yr hanner awr gyntaf. Cysylltwch â’ch ysgol am oriau agor eich Clwb.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Bodhyfryd - Clwb Brecwast

Ysgol - Bodhyfryd
Codir tâl am yr hanner awr gyntaf. Cysylltwch â’ch ysgol am oriau agor eich Clwb.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Borderbrook - Clwb Brecwast

Ysgol - Borderbrook
Codir tâl am yr hanner awr gyntaf. Cysylltwch â’ch ysgol am oriau agor eich Clwb.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Cefn Mawr - Clwb Brecwast

Ysgol - Cefn Mawr
Codir tâl am yr hanner awr gyntaf. Cysylltwch â’ch ysgol am oriau agor eich Clwb.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Cynddelw - Clwb Brecwast

Ysgol - Cynddelw
Codir tâl am yr hanner awr gyntaf. Cysylltwch â’ch ysgol am oriau agor eich Clwb.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Froncysyllte - Clwb Brecwast

Ysgol - Froncysyllte
Codir tâl am yr hanner awr gyntaf. Cysylltwch â’ch ysgol am oriau agor eich Clwb.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Garth - Clwb Brecwast

Ysgol - Garth
Codir tâl am yr hanner awr gyntaf. Cysylltwch â’ch ysgol am oriau agor eich Clwb.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Hafod Y Wern - Clwb Brecwast

Ysgol - Hafod y Wern
Codir tâl am yr hanner awr gyntaf. Cysylltwch â’ch ysgol am oriau agor eich Clwb.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Heulfan Gwersyllt - Clwb Brecwast

Ysgol - Heulfan Gwersyllt
Codir tâl am yr hanner awr gyntaf. Cysylltwch â’ch ysgol am oriau agor eich Clwb.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Hooson - Clwb Brecwast

Ysgol - Hooson
Codir tâl am yr hanner awr gyntaf. Cysylltwch â’ch ysgol am oriau agor eich Clwb.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Llanarmon DC - Clwb Brecwast

Ysgol - Llanarmon DC
Codir tâl am yr hanner awr gyntaf. Cysylltwch â’ch ysgol am oriau agor eich Clwb.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Maes Y Mynydd - Clwb Brecwast

Ysgol - Maes Y Mynydd
Codir tâl am yr hanner awr gyntaf. Cysylltwch â’ch ysgol am oriau agor eich Clwb.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Minera - Clwb Brecwast

Ysgol - Minera
Codir tâl am yr hanner awr gyntaf. Cysylltwch â’ch ysgol am oriau agor eich Clwb.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Pen-y-Cae - Clwb Brecwast

Ysgol - Pen-y-Cae
Codir tâl am yr hanner awr gyntaf. Cysylltwch â’ch ysgol am oriau agor eich Clwb.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Penygelli - Clwb Brecwast

Ysgol - Penygelli
Yn agor 7.55. £ 1 am y 15 munud cyntaf. Am ddim ar ôl 8.10. £5 yr wythnos ymlaen llaw
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

St Annes - Clwb Brecwast

Ysgol - St Annes
Codir tâl am yr hanner awr gyntaf. Cysylltwch â’ch ysgol am oriau agor eich Clwb.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

St Marys Ruabon - Clwb Brecwast

Ysgol - St Marys Ruabon
Codir tâl am yr hanner awr gyntaf. Cysylltwch â’ch ysgol am oriau agor eich Clwb.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

St Pauls - Clwb Brecwast

Ysgol - St Pauls
Codir tâl am yr hanner awr gyntaf. Cysylltwch â’ch ysgol am oriau agor eich Clwb.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Tanyfron - Clwb Brecwast

Ysgol - Tanyfron
Codir tâl am yr hanner awr gyntaf. Cysylltwch â’ch ysgol am oriau agor eich Clwb.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Y Waun - Clwb Brecwast BABANOD

Ysgol - Y Waun
Codir tâl am yr hanner awr gyntaf. Cysylltwch â’ch ysgol am oriau agor eich Clwb.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Black Lane - Prydau Ysgol – Oedolion

Ysgol - Black Lane
Rhowch eich cyfeirnod talu 10 digid (gan ddechrau gyda 2187), eich enw, y swm rydych am dalu ac yna cliciwch Ychwanegu at y Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Borras - Prydau Ysgol – Oedolion

Ysgol - Borras Park
Please enter your 10 digit payment reference number (starting with 2191), your name, the amount you wish to pay and then click Add To Basket.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Morgan Llwyd - Taith i Ffrainc

Ysgol - Morgan Llwyd
Rhowch eich cyfeirnod talu 10 digid (gan ddechrau gyda 4032), enw'r plentyn, y swm rydych am dalu ac yna cliciwch Ychwanegu at y Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

St Josephs - Cronfa Adeiladau Ysgol

Ysgol - St Josephs
Cyfraniad tuag at gynnal a chadw'r adeilad a thir yr ysgol. £10 y tymor, £30 y flwyddyn.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Bronington - Prydau Ysgol (Cyfned Sylfaen)

Ysgol - Bronington
£2.40 pob dydd NEU £12.00 pob wythnos NEU £48.00 pob 4 wythnosau - yn daladwy pob wythnos neu pob 4 wythnosau ymlaen llaw. Rhowch eich cyfeirnod talu 10 digid (gan ddechrau gyda 3301), enw'r plentyn, y swm rydych am dalu ac yna cliciwch Ychwanegu at y Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Darland - Taith Sgïo

Ysgol - Darland
Rhaid cyflwyno blaendaliadau i sicrhau lle ar y daith hon yn bersonol i Mr Coyne. Unwaith y bydd lle eich plentyn wedi'i gadarnhau, gellir gwneud taliadau eraill, sydd wedi'u hamserlennu, ar-lein. Cofiwch gynnwys cyfeirnod eich plentyn gyda phob taliad.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Black Lane - Byrbryd Babanod

Ysgol - Black Lane
Costau'r taliad byrbryd: hanner tymor mis Chwefror-£6.00, cost tymor-£12.00 (tan y Pasg), diwedd y flwyddyn ysgol-£23.00
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Borras - Byrbryd Arian

Ysgol - Borras Park
Rhowch eich cyfeirnod talu 10 digid (gan ddechrau gyda 2281), enw'r plentyn, y swm rydych am dalu ac yna cliciwch Ychwanegu i’r Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Cefn Mawr - Nofio

Ysgol - Cefn Mawr
£14 y tymor yn daladwy fel un taliad neu mewn rhandaliadau o £7.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Alexandra - Arian Byrbryd

Ysgol - Alexandra
Plant yn y dosbarth meithrin, derbyn, blwyddyn 1 blwyddyn 2, y taliad byrbryd ar gyfer y flwyddyn gyfan yw £38.00. Cost y tymor-£15.00
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Madras - Gwersi Cerddoriaeth

Ysgol - Madras
£87.50 y tymor (i’w dalu ymlaen llaw)
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

St Peters - Arian Byrbryd Blwyddyn 1 & 2

Ysgol - St Peters
£54 y flwyddyn academaidd neu'n £18 y tymor neu’n £9 y hanner tymor (i’w dalu bob tymor neu'n flynyddol ymlaen llaw)
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Maes Y Llan - Arian Byrbryd

Ysgol - Maes Y Llan
Arian byrbryd - Meithrinfa, Derbyn, Blwyddyn 1&2
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

St Giles - Gymnasteg Y3SJ/AJ

Ysgol - St Giles
£15 y disgybl ar gyfer yr holl sesiynau
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Rhosddu - Pris Bws i Gymnasteg

Ysgol - Rhosddu
Rhowch eich cyfeirnod talu 10 digid (gan ddechrau gyda 2191), enw'r plentyn, y swm rydych am dalu ac yna cliciwch Ychwanegu at y Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Froncysyllte - Nofio

Ysgol - Froncysyllte
Nofio - £2.50 bob wythnos (yn daladwy ymlaen llaw)
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Garth - Nofio

Ysgol - Garth
Nofio - £2.50 bob wythnos (yn daladwy ymlaen llaw)
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Wats Dyke - Arian Byrbryd Blwyddyn 1 & 2

Ysgol - Wats Dyke
24/02/2020 - 03/04/2020 (30 diwrnod) - £9.00
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Penrhyn - Glan Llyn, Blwyddyn 4

Ysgol - Penrhyn
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Llay Park - Crys Chwys Burgundy £9.00

Ysgol - Park Llay
Ar gael mewn oedrannau 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 11-12 ac 13. Rhaid dychwelyd y ffurflen archebu i'r ysgol ar ôl i’r taliad gael ei wneud
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Bro Alun - Arian Byrbryd Dosbarthiadau Derbyn

Ysgol - Bro Alun
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Penygelli - Nofio

Ysgol - Penygelli
Dosbarth Mr Jones - £12 am 6 sesiwn (yn daladwy ymlaen llaw)
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required
Current page size 50
Eitemau fesul tudalen