Cyfeiriadur

Dangos Pob Eitem. Defnyddiwch y cwymplenni Siopau/Categorïau isod i fireinio eich opsiynau.

Bro Alun - Arian Byrbryd Dosbarthiadau Derbyn

Ysgol - Bro Alun
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Plas coch - Taith i Glan Llyn

Ysgol - Plas Coch
Blaendal o £20.00 erbyn 19.9.19(Cyfanswm y trip £142.00)
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Penygelli - Nofio

Ysgol - Penygelli
Dosbarth Mr Wyatt - £12 am 6 sesiwn (yn daladwy ymlaen llaw)
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Rhosymedre - Tuck

Ysgol - Rhosymedre
Cyfned Sylfaen £1.50 pob wythnos yn daladwy ymlaen llaw
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Acrefair - Clwb Brecwast

Ysgol - Acrefair
Codir tâl am yr hanner awr gyntaf. Cysylltwch â’ch ysgol am oriau agor eich Clwb.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Brynteg - Clwb Brecwast

Ysgol - Brynteg
Codir tâl am yr hanner awr gyntaf. Cysylltwch â’ch ysgol am oriau agor eich Clwb.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Bwlchgwyn - Clwb Brecwast

Ysgol - Bwlchgwyn
Codir tâl am yr hanner awr gyntaf. Cysylltwch â’ch ysgol am oriau agor eich Clwb.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Gwenfro - Clwb Brecwast

Ysgol - Gwenfro
Codir tâl am yr hanner awr gyntaf. Cysylltwch â’ch ysgol am oriau agor eich Clwb.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Gwersyllt - Clwb Brecwast

Ysgol - Gwersyllt
Codir tâl am yr hanner awr gyntaf. Cysylltwch â’ch ysgol am oriau agor eich Clwb.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Min y Ddol - Clwb Brecwast

Ysgol - Min Y Ddol
Codir tâl am yr hanner awr gyntaf. Cysylltwch â’ch ysgol am oriau agor eich Clwb.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Pentre - Clwb Brecwast

Ysgol - Pentre
Codir tâl am yr hanner awr gyntaf. Cysylltwch â’ch ysgol am oriau agor eich Clwb.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Rhostyllen - Clwb Brecwast

Ysgol - Rhostyllen
Codir tâl am yr 20 munud gyntaf. Cysylltwch â’ch ysgol am oriau agor eich Clwb.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Sant Dunawd - Clwb Brecwast

Ysgol - Sant Dunawd
Codir tâl am yr hanner awr gyntaf. Cysylltwch â’ch ysgol am oriau agor eich Clwb.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

St Chads - Clwb Brecwast

Ysgol - St Chads
Codir tâl am yr hanner awr gyntaf. Cysylltwch â’ch ysgol am oriau agor eich Clwb.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

St Marys Brymbo - Clwb Brecwast

Ysgol - St Marys Brymbo
Codir tâl am yr hanner awr gyntaf. Cysylltwch â’ch ysgol am oriau agor eich Clwb.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Victoria - Clwb Brecwast

Ysgol - Victoria
Codir tâl am yr hanner awr gyntaf. Cysylltwch â’ch ysgol am oriau agor eich Clwb.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Y Waun - Clwb Brecwast PLANT IAU

Ysgol - Y Waun
Codir tâl am yr hanner awr gyntaf. Cysylltwch â’ch ysgol am oriau agor eich Clwb.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Yr Hafod - Clwb Brecwast FOUNDATION

Ysgol - Yr Hafod
Codir tâl am yr hanner awr gyntaf. Cysylltwch â’ch ysgol am oriau agor eich Clwb.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

St Marys Owrtyn - Taith Bl6 Condover

Ysgol - St Marys Overton
Trip preswyl Cyndover blwyddyn 6. Adneuo £40.00 gan 04/10/2019. rhandaliad 1af £100.00 gan 06.12.2019, 2il randaliad £140.00 gan 12.02.2020. Cyfanswm £280.00 y disgybl
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Borras - Prydau Ysgol – Oedolion

Ysgol - Borras Park
Please enter your 10 digit payment reference number (starting with 2191), your name, the amount you wish to pay and then click Add To Basket.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Morgan Llwyd - Taith i Efrog Newydd

Ysgol - Morgan Llwyd
Rhowch eich cyfeirnod talu 10 digid (gan ddechrau gyda 4032), enw'r plentyn, y swm rydych am dalu ac yna cliciwch Ychwanegu at y Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

St Josephs - Hyfforddiant Cerdd

Ysgol - St Josephs
1:1 £142.50 1:2 £55.00 1:3 £25.83 y tymor /yr offeryn/y disgybl
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Bwlchgwyn - Gwersi Cerddoriaeth

Ysgol - Bwlchgwyn
Ffidil, clarinet a ffliwt - £40 y tymor neu’n £120 y flwyddyn academaidd Fife - £20 y tymor neu'n £60 y fflwyddyn academaidd (i’w dalu bob tymor neu'n flynyddol ymlaen llaw). Rhowch eich cyfeirnod talu 10 digid (gan ddechrau gyda 2178), enw'r plentyn, y swm rydych am dalu ac yna cliciwch Ychwanegu at y Fasged
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Barkers Lane - Nofio

Ysgol - Barkers Lane
Nofio Blwyddyn 6. Dydd Iau 19eg Medi - Dydd Iau 24ain Hydref. 6 sesiwn £12 NEU £2 yr wythnos
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Black Lane - Byrbryd Plant Iau

Ysgol - Black Lane
Taliad Byrbryd am y flwyddyn gyfan yw £47.50. Cost y tymor £18.75 (tan y Nadolig)
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Borras - Byrbryd Arian

Ysgol - Borras Park
Rhowch eich cyfeirnod talu 10 digid (gan ddechrau gyda 2281), enw'r plentyn, y swm rydych am dalu ac yna cliciwch Ychwanegu i’r Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Cefn Mawr - Taith i Glan Llyn

Ysgol - Cefn Mawr
Cyfanswm cost £186 yn daladwy mewn rhandaliadau. £35 erbyn 26.09.19 a £35 erbyn 21.10.19.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Rhostyllen - Bag Llyfrau - £5.25 yr un

Ysgol - Rhostyllen
Bag llyfrau glas brenhinol gyda logo ysgol
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Acrefair - Nofio

Ysgol - Acrefair
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

St Giles - Nofio Y3SJ/AJ

Ysgol - St Giles
£14 fesul disgybl
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Rhosddu - Pris Bws i Tennis

Ysgol - Rhosddu
Rhowch eich cyfeirnod talu 10 digid (gan ddechrau gyda 2191), enw'r plentyn, y swm rydych am dalu ac yna cliciwch Ychwanegu at y Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Gwersyllt - Nofio

Ysgol - Gwersyllt
£2.00 pob wythnos
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Victoria - Gymnasteg

Ysgol - Victoria
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Bodhyfryd - Gymnasteg Blwyddyn 1&2

Ysgol - Bodhyfryd
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Llay Park - Cardigan Burgundy £9.50

Ysgol - Park Llay
Ar gael mewn oedrannau 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 11-12 ac 13. Rhaid dychwelyd y ffurflen archebu i'r ysgol ar ôl i’r taliad gael ei wneud
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Bro Alun - Arian Byrbryd Blwyddyn 1

Ysgol - Bro Alun
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Plas Coch - Tâl Aelodaeth Yr Urdd

Ysgol - Plas Coch
Taliad o £8.00 yn daladwy cyn gynted a phosib
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Rhosymedre - Nofio

Ysgol - Rhosymedre
£1.50 ar gyfer cludiant i Chirk
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Y Waun - Bws i Tenis

Ysgol - Y Waun
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Bronington - Taith Preswyl i Nant BH

Ysgol - Bronington
Blaendal o £25
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Maes Y Llan - Adult Meals

Ysgol - Maes Y Llan
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Yr Hafod - Clwb Brecwast KEY STAGE 2

Ysgol - Yr Hafod
Codir tâl am yr hanner awr gyntaf. Cysylltwch â’ch ysgol am oriau agor eich Clwb.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

St Marys Owrtyn - Pêl-rwyd ar ôl Ysgol Bl5/6

Ysgol - St Marys Overton
Pêl-rwyd ar ôl Ysgol - Blwyddyn 5 a& 6. 6 weeks @ £3.00 per session (£18.00 total)Please remember to return signed consent form to school.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Alexandra - Arian Byrbryd Canolfan Asesu

Ysgol - Alexandra
Taliad byrbryd y ganolfan asesu ar gyfer y flwyddyn gyfan yw £57.00. Cost y tymor - £22.50 (tan y Nadolig)
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Morgan Llwyd - Taith i Glan Llyn

Ysgol - Morgan Llwyd
Rhowch eich cyfeirnod talu 10 digid (gan ddechrau gyda 4032), enw'r plentyn, y swm rydych am dalu ac yna cliciwch Ychwanegu at y Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Deiniol - Nofio Yr Wyddfa

Ysgol - Deiniol
Rhowch eich cyfeirnod talu 10 digid (gan ddechrau gyda 2204), enw'r plentyn, y swm rydych am dalu ac yna cliciwch Ychwanegu at y Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Bwlchgwyn - Bag Llyfrau - £4.50 yr un

Ysgol - Bwlchgwyn
Sylwer, os gwelwch yn dda, mae eich cyfeirnod talu 10 digid yn dechrau gyda 2178 Rhowch eich cyfeirnod talu 10 digid (gan ddechrau gyda 2178), enw'r plentyn, y swm rydych am dalu ac yna cliciwch Ychwanegu at y Fasged
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Barkers Lane - Gwersi Cerddoriaeth

Ysgol - Barkers Lane
£45 y tymor ar gyfer Hyfforddiant Grwp. £60 y tymor ar gyfer Hyfforddiant Duo. £87 y tymor ar gyfer Hyfforddiant Unigol
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Black Lane - Poteli Dŵr Gyda Logo

Ysgol - Black Lane
£1.85 yr un
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Cefn Mawr - Taith Preswyl i Caerdydd

Ysgol - Cefn Mawr
Cyfanswm £186 yn daladwy mewn rhandaliadau. £35 erbyn 26.09.19. £35 erbyn 21.10.19.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required
Current page size 50
Eitemau fesul tudalen