Cyfeiriadur

Dangos Pob Eitem. Defnyddiwch y cwymplenni Siopau/Categorïau isod i fireinio eich opsiynau.

Cyflwyniad i Solihull

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Bydd y cwrs hwn yn rhoi strategaethau i chi ar gyfer delio ag ymddygiad mewn plant heriol. Edrychwch ar Cyfeirlyfr Hyfforddiant Gofal Plant i gael y dyddiadau a chael rhagor o wybodaeth.Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£20.00
Pris yr Eitem (£)
£20.00
Required
Required
Required
Required
Required

Swyddog Arweiniol Diogelu Dynodedig

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Mae'r cwrs hwn ar gyfer perchenogion, rheolwyr a swyddogion arweiniol diogelu dynodedig mewn lleoliadau gofal plant blynyddoedd cynnar. Edrychwch ar Cyfeirlyfr Hyfforddiant Gofal Plant i gael y dyddiadau a chael rhagor o wybodaeth.Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£15.00
Pris yr Eitem (£)
£15.00
Required
Required
Required
Required
Required

Awtistiaeth

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Bydd y cwrs Awtistiaeth hwn yn codi ymwybyddiaeth o'r sbectrwm Awtistig a'r triawd o namau. Edrychwch ar Cyfeirlyfr Hyfforddiant Gofal Plant i gael y dyddiadau a chael rhagor o wybodaeth.Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£15.00
Pris yr Eitem (£)
£15.00
Required
Required
Required
Required
Required

Ymddygiad a’r Ymennydd

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Mae’r cwrs hwn yn ystyried dulliau o roi cymorth ymddygiad i blant. Edrychwch ar Cyfeirlyfr Hyfforddiant Gofal Plant i gael y dyddiadau a chael rhagor o wybodaeth.Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£25.00
Pris yr Eitem (£)
£25.00
Required
Required
Required
Required
Required

Ymwybyddiaeth o Iechyd Meddwl

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Cwrs mewn dwy ran ar gyfer pawb sy’n dymuno deall hanfodion Iechyd Meddwl a dysgu am y dulliau sydd ar gael am ddim i’ch helpu i edrych ar ôl eich llesiant. Edrychwch ar Cyfeirlyfr Hyfforddiant Gofal Plant i gael y dyddiadau a chael rhagor o wybodaeth.Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£25.00
Pris yr Eitem (£)
£25.00
Required
Required
Required
Required
Required

Cyfathrebu

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Nod y cwrs hwn yw codi ymwybyddiaeth o'r rhesymau pam fod sgiliau cyfathrebu mor bwysig er mwyn i Gynhwysiant fod yn llwyddiannus. Edrychwch ar Cyfeirlyfr Hyfforddiant Gofal Plant i gael y dyddiadau a chael rhagor o wybodaeth.Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£15.00
Pris yr Eitem (£)
£15.00
Required
Required
Required
Required
Required

Ymddygiad Seiliedig ar Synhwyrau

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Bydd y cwrs hwn yn rhoi dealltwriaeth i gynrychiolwyr o anawsterau prosesu synhwyraidd ac ymddygiad cysylltiedig. Edrychwch ar Cyfeirlyfr Hyfforddiant Gofal Plant i gael y dyddiadau a chael rhagor o wybodaeth.Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£25.00
Pris yr Eitem (£)
£25.00
Required
Required
Required
Required
Required

Bod yn Ymwybodol o Bobl Fyddar

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Bydd y cwrs hwn yn helpu i weithio tuag at fod yn ddarparwr sy’n Ystyriol o Bobl Fyddar ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar. Edrychwch ar Cyfeirlyfr Hyfforddiant Gofal Plant i gael y dyddiadau a chael rhagor o wybodaeth.Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£15.00
Pris yr Eitem (£)
£15.00
Required
Required
Required
Required
Required

Ymarfer sy'n Canolbwyntio ar yr Unigolyn

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Bydd y sesiwn hon yn gyflwyniad i Ymarfer sy'n Canolbwyntio ar yr Unigolyn gyda digon o weithgareddau ymarferol i gyflwyno'r dulliau a ddefnyddir i greu proffiliau un dudalen. Edrychwch ar Cyfeirlyfr Hyfforddiant Gofal Plant i gael y dyddiadau a chael rhagor o wybodaeth.Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£15.00
Pris yr Eitem (£)
£15.00
Required
Required
Required
Required
Required

ADY yn y Blynyddoedd Cynnar

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at leoliadau nas cynhelir ar gyfer gofalu am blant dan 5 oed. Edrychwch ar Cyfeirlyfr Hyfforddiant Gofal Plant i gael y dyddiadau a chael rhagor o wybodaeth.Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£15.00
Pris yr Eitem (£)
£15.00
Required
Required
Required
Required
Required

Y Siwrnai Ddysgu

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Mae arsylwi yn allweddol i ddeall plant ifanc fel dysgwyr ac mae’n declyn hanfodol i ddysgu mwy amdanynt fel unigolion. Edrychwch ar Cyfeirlyfr Hyfforddiant Gofal Plant i gael y dyddiadau a chael rhagor o wybodaeth.Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£15.00
Pris yr Eitem (£)
£15.00
Required
Required
Required
Required
Required

Dirwy – Cyfyngiadau’r Coronafeirws

Cosb Benodedig - Coronafeirws
Am dorri gofynion Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) 2020 (fel y'i diwygiwyd) Nodwch y swm i'w dalu, cyfeirnod y Rhybudd Cosb Benodedig, eich cyfeiriad e-bost ac yna cliciwch Ychwanegu at y Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required

Arddangosfa Ty Pawb Agored

Tŷ Pawb
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£10.00
Required
Required
Required

Arddangosfa Ty Pawb Agored (Consesiwn)

Tŷ Pawb
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£8.00
Required
Required
Required

Ffi Caniatâd Cwrs Dŵr Cyffredin

Cwrs Dŵr Cyffredin
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£50.00
Required
Required
Required
Required

Y Cysgod Lamp Gwneuthurwr Dylunydd

Tŷ Pawb
Ni chyflawnir unrhyw orchmynion pellach tan ddiwedd Ionawr 2021. Y Cysgod Lamp Gwneuthurwr Dylunydd. Mae'r pris yn cynnwys postio a phacio i gyfeiriadau'r DU yn unig. Cofrestrwch y cyfeiriad dosbarthu ar y dudalen nesaf. Anfonir pecynnau allan yn wythnosol ar ddydd Llun.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Pris yr Eitem
£106.11
Y nifer sydd ar gael
Ddim Mewn Stoc

Sgarff 'Wrexham is the Name' - y Deyrnas Unedig

Tŷ Pawb
Ni chyflawnir unrhyw orchmynion pellach tan ddiwedd Ionawr 2021. Sgarff 'Wrexham is the Name' wedi'i dylunio gan Bedwyr Williams. Mae'r pris yn cynnwys postio a phacio i gyfeiriadau'r DU yn unig. Cofrestrwch y cyfeiriad dosbarthu ar y dudalen nesaf. Anfonir pecynnau allan yn wythnosol ar ddydd Mercher.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Pris yr Eitem
£15.49
Y nifer sydd ar gael
Ddim Mewn Stoc

BathodynGlas Newydd yn lle un wedi’i Golli/Difrodi

Bathodynnau Glas
Nodwch nad yw'r Awdurdod Lleol yn codi am fathodynnau newydd nac am eu hadnewyddu.Os yw eich cerdyn yn dirwyn i ben yn ystod yr 8 wythnos nesaf gallwch ei adnewyddu am ddim.Am gerdyn yn lle un sydd ar goll, wedi'i ddwyn neu ei ddifrodi, codir tâl o £10.Bydd angen i chi wneud cais am gerdyn arall ar www.gov.uk Unwaith y byddwn wedi derbyn eich cais a’ch taliad bydd cerdyn newydd yn cael ei bostio i gyfeiriad yr ymgeisydd. Rhowch y cyfeiriad ar y dudalen nesaf.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£10.00
Required
Required
Required
Required

Maes Parcio Ffordd y Cilgant - Tocyn Tymor 3 Mis

Meysydd Parcio
Tocyn Tymor 6 Mis ar gyfer Maes Parcio Ffordd y Cilgant. Rhowch y dyddiad cychwyn yr hoffech i’ch tocyn ddechrau gan ganiatáu o leiaf 5 diwrnod gwaith ar ôl talu.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£200.00
Pris yr Eitem (£)
£200.00
Required
Required
Required
Required

Maes Parcio Ffordd y Cilgant - Tocyn Tymor 3 Mis

Meysydd Parcio
Tocyn Tymor 3 Mis ar gyfer Maes Parcio Ffordd y Cilgant. Rhowch y dyddiad cychwyn yr hoffech i’ch tocyn ddechrau gan ganiatáu o leiaf 5 diwrnod gwaith ar ôl talu.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£100.00
Pris yr Eitem (£)
£100.00
Required
Required
Required
Required
Maint presennol y dudalen 0
Eitemau fesul tudalen