Cyfeiriadur

Dangos Pob Eitem. Defnyddiwch y cwymplenni Siopau/Categorïau isod i fireinio eich opsiynau.

Hooson - Ffilm Meithrin Derbyn Blwyddyn 1 a 2

Ysgol - Hooson
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Rofft - Taith Preswyl i Glan Llyn

Ysgol - Rofft
Cyfanswm £137.00.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Acrefair - Clwb Brecwast

Ysgol - Acrefair
Codir tâl am yr hanner awr gyntaf. Cysylltwch â’ch ysgol am oriau agor eich Clwb.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Brynteg - Clwb Brecwast

Ysgol - Brynteg
Codir tâl am yr hanner awr gyntaf. Cysylltwch â’ch ysgol am oriau agor eich Clwb.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Bwlchgwyn - Clwb Brecwast

Ysgol - Bwlchgwyn
Codir tâl am yr hanner awr gyntaf. Cysylltwch â’ch ysgol am oriau agor eich Clwb.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Gwenfro - Clwb Brecwast

Ysgol - Gwenfro
Codir tâl am yr hanner awr gyntaf. Cysylltwch â’ch ysgol am oriau agor eich Clwb.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Gwersyllt - Clwb Brecwast

Ysgol - Gwersyllt
Codir tâl am yr hanner awr gyntaf. Cysylltwch â’ch ysgol am oriau agor eich Clwb.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Min y Ddol - Clwb Brecwast

Ysgol - Min Y Ddol
Codir tâl am yr hanner awr gyntaf. Cysylltwch â’ch ysgol am oriau agor eich Clwb.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Pentre - Clwb Brecwast

Ysgol - Pentre
Codir tâl am yr hanner awr gyntaf. Cysylltwch â’ch ysgol am oriau agor eich Clwb.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Sant Dunawd - Clwb Brecwast

Ysgol - Sant Dunawd
Codir tâl am yr hanner awr gyntaf. Cysylltwch â’ch ysgol am oriau agor eich Clwb.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

St Chads - Clwb Brecwast

Ysgol - St Chads
Codir tâl am yr hanner awr gyntaf. Cysylltwch â’ch ysgol am oriau agor eich Clwb.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

St Marys Brymbo - Clwb Brecwast

Ysgol - St Marys Brymbo
Codir tâl am yr hanner awr gyntaf. Cysylltwch â’ch ysgol am oriau agor eich Clwb.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Victoria - Clwb Brecwast

Ysgol - Victoria
Codir tâl am yr hanner awr gyntaf. Cysylltwch â’ch ysgol am oriau agor eich Clwb.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Y Waun - Clwb Brecwast PLANT IAU

Ysgol - Y Waun
Codir tâl am yr hanner awr gyntaf. Cysylltwch â’ch ysgol am oriau agor eich Clwb.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Yr Hafod - Clwb Brecwast SYLFAEN

Ysgol - Yr Hafod
Codir tâl am yr hanner awr gyntaf. Cysylltwch â’ch ysgol am oriau agor eich Clwb.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

St Marys Owrtyn - Taith Bl6 Condover

Ysgol - St Marys Overton
Trip preswyl Cyndover blwyddyn 6. Adneuo £40.00 gan 04/10/2019. rhandaliad 1af £100.00 gan 06.12.2019, 2il randaliad £140.00 gan 12.02.2020. Cyfanswm £280.00 y disgybl
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Morgan Llwyd - Taith i Efrog Newydd

Ysgol - Morgan Llwyd
Rhowch eich cyfeirnod talu 10 digid (gan ddechrau gyda 4032), enw'r plentyn, y swm rydych am dalu ac yna cliciwch Ychwanegu at y Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Deiniol - Nofio Berwyn

Ysgol - Deiniol
Rhowch eich cyfeirnod talu 10 digid (gan ddechrau gyda 2204), enw'r plentyn, y swm rydych am dalu ac yna cliciwch Ychwanegu at y Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Bwlchgwyn - Gwersi Cerddoriaeth

Ysgol - Bwlchgwyn
Ffidil, clarinet a ffliwt - £40 y tymor neu’n £120 y flwyddyn academaidd Fife - £20 y tymor neu'n £60 y fflwyddyn academaidd (i’w dalu bob tymor neu'n flynyddol ymlaen llaw). Rhowch eich cyfeirnod talu 10 digid (gan ddechrau gyda 2178), enw'r plentyn, y swm rydych am dalu ac yna cliciwch Ychwanegu at y Fasged
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Black Lane - Byrbryd Plant Iau

Ysgol - Black Lane
Costau'r taliad byrbryd: hanner tymor mis Chwefror-£7.50, cost tymor-£15.00 (tan y Pasg), diwedd y flwyddyn ysgol-£28.75
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Cefn Mawr - Taith i Glan Llyn

Ysgol - Cefn Mawr
Cyfanswm cost £142 (£125 preswyl, cludiant £17) yn daladwy mewn rhandaliadau.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Rhostyllen - Nofio

Ysgol - Rhostyllen
£1.50 pob wythnos (yn daladwy pob tymor neu'n hanner tymor ymlaen llaw)
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Acrefair - Nofio

Ysgol - Acrefair
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

St Pauls - Pris Bws i Wersi Nofio

Ysgol - St Pauls
£ 3 y plentyn yr wythnos i gyfrannu tuag at gostau'r bws
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

St Giles - Nofio Y2LR

Ysgol - St Giles
£10 y disgybl ar gyfer yr holl sesiynau
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Rhosddu - Pris Bws i Tennis

Ysgol - Rhosddu
Rhowch eich cyfeirnod talu 10 digid (gan ddechrau gyda 2191), enw'r plentyn, y swm rydych am dalu ac yna cliciwch Ychwanegu at y Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Maes Y Llan - Castell Y Waun

Ysgol - Maes Y Llan
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Gwersyllt - Nofio

Ysgol - Gwersyllt
£2.00 pob wythnos
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Victoria - Gymnasteg

Ysgol - Victoria
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Bodhyfryd - Gymnasteg Blwyddyn 1&2

Ysgol - Bodhyfryd
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Penrhyn - Pentrellyncymer - Blwyddyn 3

Ysgol - Penrhyn
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Llay Park - Cardigan Burgundy £9.50

Ysgol - Park Llay
Ar gael mewn oedrannau 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 11-12 ac 13. Rhaid dychwelyd y ffurflen archebu i'r ysgol ar ôl i’r taliad gael ei wneud
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Bro Alun - Arian Byrbryd Blwyddyn 1

Ysgol - Bro Alun
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Rhosymedre - Nofio

Ysgol - Rhosymedre
£1.50 ar gyfer cludiant i Chirk
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Hooson - Blwyddyn 6 Cwrs Preswyl i Caerdydd

Ysgol - Hooson
Balans yn daladwy erbyn Ebrill 2020
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Rofft - Taith Preswyl i Kingswood

Ysgol - Rofft
Cyfanswm £148.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Y Waun - Bws i Tenis

Ysgol - Y Waun
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Bronington - Taith Preswyl i Nant BH

Ysgol - Bronington
Blaendal o £25
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Yr Hafod - Clwb Brecwast CA2

Ysgol - Yr Hafod
Codir tâl am yr hanner awr gyntaf. Cysylltwch â’ch ysgol am oriau agor eich Clwb.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

St Marys Owrtyn - Nofio Bl5

Ysgol - St Marys Overton
Gwersi nofio - Blwyddyn 4 - 6 sesiynau pob Dydd Llun yn dechrau 10.02.2020. Cyfraniad gwirfoddol tuag at gludiant o £3 yr wythnos / cyfanswm o £18.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Borras - CA2 Theatr Clwyd - £12

Ysgol - Borras Park
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Penrhyn - Prydau Ysgol – Disgyblion

Ysgol - Penrhyn
Rhowch eich cyfeirnod talu 10 digid (gan ddechrau gyda 2267), enw'r plentyn, y swm rydych am dalu ac yna cliciwch Ychwanegu at y Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Morgan Llwyd - Taith i Glan Llyn

Ysgol - Morgan Llwyd
Rhowch eich cyfeirnod talu 10 digid (gan ddechrau gyda 4032), enw'r plentyn, y swm rydych am dalu ac yna cliciwch Ychwanegu at y Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Bwlchgwyn - Bag Llyfrau - £4.50 yr un

Ysgol - Bwlchgwyn
Sylwer, os gwelwch yn dda, mae eich cyfeirnod talu 10 digid yn dechrau gyda 2178 Rhowch eich cyfeirnod talu 10 digid (gan ddechrau gyda 2178), enw'r plentyn, y swm rydych am dalu ac yna cliciwch Ychwanegu at y Fasged
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Black Lane - Poteli Dŵr Gyda Logo

Ysgol - Black Lane
£1.85 yr un
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Cefn Mawr - Taith Preswyl i Caerdydd

Ysgol - Cefn Mawr
Cyfanswm £186 yn daladwy mewn rhandaliadau.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Rhostyllen -Taith Preswyl Blwyddyn 5 i Glan Llyn

Ysgol - Rhostyllen
Balans o £112.00 sy'n daladwy 4 wythnos cyn y daith
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

St Marys Brymbo - Taith Blwyddyn 5 a 6 i Glan Llyn

Ysgol - St Marys Brymbo
Blaendal £17. Balans £125
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Yr Hafod - Arian Byrbryd SYLFAEN

Ysgol - Yr Hafod
Yn daladwy bob tymor ymlaen llaw. Y swm ar gyfer y tymor hwn yw £9 -mae'r wythnos hon yn dymor 6 wythnos.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

All Saints - Pris Bws i Wersi Nofio

Ysgol - All Saints Gresford
£1.50 pob wythnos i’w dalu bob tymor neu'n hanner tymor ymlaen llaw
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required
Current page size 50
Eitemau fesul tudalen