Cyfeiriadur

Dangos Pob Eitem. Defnyddiwch y cwymplenni Siopau/Categorïau isod i fireinio eich opsiynau.

St Marys Owrtyn - Nofio Bl5

Ysgol - St Marys Overton
Gwersi nofio - Blwyddyn 5 - 6 sesiynau pob Dydd Llun yn dechrau 04/11/19. Cyfraniad gwirfoddol tuag at gludiant o £3 yr wythnos / cyfanswm o £18.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Alexandra - Arian Byrbryd Canolfan Asesu

Ysgol - Alexandra
Taliad byrbryd y ganolfan asesu ar gyfer y flwyddyn gyfan yw £57.00. Cost y tymor - £22.50 (tan y Nadolig)
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Penrhyn - Prydau Ysgol – Disgyblion

Ysgol - Penrhyn
Rhowch eich cyfeirnod talu 10 digid (gan ddechrau gyda 2267), enw'r plentyn, y swm rydych am dalu ac yna cliciwch Ychwanegu at y Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Morgan Llwyd - Taith i Glan Llyn

Ysgol - Morgan Llwyd
Rhowch eich cyfeirnod talu 10 digid (gan ddechrau gyda 4032), enw'r plentyn, y swm rydych am dalu ac yna cliciwch Ychwanegu at y Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Deiniol - Nofio Yr Wyddfa

Ysgol - Deiniol
Rhowch eich cyfeirnod talu 10 digid (gan ddechrau gyda 2204), enw'r plentyn, y swm rydych am dalu ac yna cliciwch Ychwanegu at y Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Bwlchgwyn - Bag Llyfrau - £4.50 yr un

Ysgol - Bwlchgwyn
Sylwer, os gwelwch yn dda, mae eich cyfeirnod talu 10 digid yn dechrau gyda 2178 Rhowch eich cyfeirnod talu 10 digid (gan ddechrau gyda 2178), enw'r plentyn, y swm rydych am dalu ac yna cliciwch Ychwanegu at y Fasged
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Barkers Lane - Gwersi Cerddoriaeth

Ysgol - Barkers Lane
Dysgu Grwp £ 45 y tymor.Dysgu Duo £ 60 y tymor.Dysgu Unigol £ 87 y tymor.Taliad cyntaf erbyn dydd Llun 25/11/192il daliad erbyn dydd Llun 03/02/203ydd taliad erbyn dydd Llun 11/05/20
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Black Lane - Poteli Dŵr Gyda Logo

Ysgol - Black Lane
£1.85 yr un
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Cefn Mawr - Taith Preswyl i Caerdydd

Ysgol - Cefn Mawr
Cyfanswm £186 yn daladwy mewn rhandaliadau.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Rhostyllen - Nofio

Ysgol - Rhostyllen
£1.50 pob wythnos (yn daladwy pob tymor neu'n hanner tymor ymlaen llaw)
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

St Marys Brymbo - Taith Blwyddyn 5 a 6 i Glan Llyn

Ysgol - St Marys Brymbo
Blaendal £17. Balans £125
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

All Saints - Pris Bws i Wersi Nofio

Ysgol - All Saints Gresford
£1.50 pob wythnos i’w dalu bob tymor neu'n hanner tymor ymlaen llaw
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Maes Y Llan - Nofio

Ysgol - Maes Y Llan
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Sant Dunawd - Nofio

Ysgol - Sant Dunawd
£ 2.50 yr wythnos am 6 wythnos - £15
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Gwersyllt - Taith Bl 1-6 - Sinema Odeon

Ysgol - Gwersyllt
Taith am blwyddyn 1, 2, 3, 4, 5 & 6, 17/12/19. Pris £2
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Victoria - Cylchgrawn Yr Ysgol

Ysgol - Victoria
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Bodhyfryd - Gymnasteg Blwyddyn 3&4

Ysgol - Bodhyfryd
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Llay Park - Crys Polo Gwyn £6.50

Ysgol - Park Llay
Ar gael mewn oedrannau 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 11-12 ac 13. Rhaid dychwelyd y ffurflen archebu i'r ysgol ar ôl i’r taliad gael ei wneud
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Bro Alun - Arian Byrbryd Blwyddyn 2

Ysgol - Bro Alun
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Penygelli - Gweithgareddau Nadolig Cyfnod Sylfaen

Ysgol - Penygelli
Cyfraniad o £ 5 y plentyn (Meithrinfa, Derbynfa, Blwyddyn 1 a 2)
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

St Giles - Arian Byrbryd Blwyddyn 2

Ysgol - St Giles
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Rhosymedre - Jambori

Ysgol - Rhosymedre
Taliad o £2.50 ar gyfer bws a Jambori yn Y Theatr Stiwt.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Y Waun - Bws i Pêl-Droed

Ysgol - Y Waun
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

St Marys Owrtyn - Bl1-6 Taith Peter Pan

Ysgol - St Marys Overton
Blwyddyn 1 i 6 - Taith Peter Pan yn Storyhouse @ £16.00 y plentyn (ar gyfer cludiant a thocyn). Cofiwch ddychwelyd ffurflen gydsynio wedi'i llofnodi i'r ysgol. Diolch
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Borras - CA2 Theatr Clwyd 3.12.19 - £12

Ysgol - Borras Park
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Morgan Llwyd - Taith Sgïo

Ysgol - Morgan Llwyd
Rhowch eich cyfeirnod talu 10 digid (gan ddechrau gyda 4032), enw'r plentyn, y swm rydych am dalu ac yna cliciwch Ychwanegu at y Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Darland - Bws Ysgol

Ysgol - Darland
Tâl tymhorol o £ 160.00 yn ddyledus cyn dechrau pob tymor, ar gyfer disgyblion sydd efo sedd yn barod. Cysylltwch gyda'r ysgol os y dymunwch eich plentyn i gael sedd
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Pentre - Nofio

Ysgol - Pentre
£12.00 fesul hanner tymor yn daladwy ymlaen llaw.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Rhostyllen -Taith Preswyl Blwyddyn 5 i Glan Llyn

Ysgol - Rhostyllen
Balans o £112.00 sy'n daladwy 4 wythnos cyn y daith
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Min Y Ddol - Nofio

Ysgol - Min Y Ddol
Rhowch eich cyfeirnod talu 10 digid (gan ddechrau gyda 2162), enw'r plentyn, y swm rydych am dalu ac yna cliciwch Ychwanegu at y Fasged. Cost nofio yw £3.00 yr wythnos yn daladwy pob tymor neu'n hanner tymor ymlaen llaw.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

All Saints - Taith Preswyl - Blwyddyn 5

Ysgol - All Saints Gresford
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Maes Y Llan - Tocynnau Perfformiad Nadolig

Ysgol - Maes Y Llan
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

St Giles - Taith i'r Jambori

Ysgol - St Giles
£2 fesul plentyn
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Rhosddu - Taith i'r Jambori - 2019 £3.50

Ysgol - Rhosddu
Rhowch eich cyfeirnod talu 10 digid (gan ddechrau gyda 2191), enw'r plentyn, y swm rydych am dalu ac yna cliciwch Ychwanegu at y Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Gwersyllt - Taith Preswyl i Glan Llyn 2020

Ysgol - Gwersyllt
Taith Glan Llyn - Blwyddyn 6 (Mawrth 2020). Cyfanswm £142. Blaendal na ellir ei ad-dalu o £30 yn daladwy erbyn 25/09/19. Balans o £112 yn daladwy erbyn 28/02/20
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Victoria - Taith Preswyl Nant BH

Ysgol - Victoria
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Penrhyn - Arian Byrbryd

Ysgol - Penrhyn
£58.50 y flwyddyn academaidd neu’n £22.50 y tymor or £10.50 neu’n yr hanner tymor. Yn daladwy ymlaen llaw
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Llay Park - Crys T Addysg Gorfforol Gwyn £4.50

Ysgol - Park Llay
Ar gael mewn oedrannau 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 ac 11. Rhaid dychwelyd y ffurflen archebu i'r ysgol ar ôl i’r taliad gael ei wneud
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Bro Alun - Arian Byrbryd Blwyddyn 3

Ysgol - Bro Alun
YN DALADWY O FLAEN LLAW POB HANNER TYMOR (£1 YR WYTHNOS)
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Rhosymedre - Taith Blwyddyn 1

Ysgol - Rhosymedre
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Y Waun - Taith Preswyl i Glan Llyn

Ysgol - Y Waun
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Grango - Taith Paris

Ysgol - Grango
22/05/20 - 27/05/20
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

St Marys Owrtyn - Tocynnau Cyngerdd Nadolig

Ysgol - St Marys Overton
Tocynnau Cyngerdd Nadolig @ £ 2.00 y tocyn. Sicrhewch eich bod yn dychwelyd ffurflen archebu i'r ysgol. Cofiwch oherwydd gofod cyfyngedig - mae tocynnau wedi'u cyfyngu i 2 docyn i bob teulu fesul perfformiad.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Morgan Llwyd - Taith Drama

Ysgol - Morgan Llwyd
Rhowch eich cyfeirnod talu 10 digid (gan ddechrau gyda 4032), enw'r plentyn, y swm rydych am dalu ac yna cliciwch Ychwanegu at y Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Rhostyllen - Taith Preswyl Blwyddyn 6 i Caerdydd

Ysgol - Rhostyllen
Balans o £116 sy’n daladwy
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Alexandra - Taith Blwyddyn 4 i Glan Llyn

Ysgol - Alexandra
Cyfanswn y taith £76. Blaendal o £20 yn daladwy mor fuan â phosib
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Min Y Ddol - Teithiau Ysgol

Ysgol - Min Y Ddol
Nodwch y Daith Ysgol a nodwch eich cyfeirnod taliad 10 digid
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Minera - Pris Bws i Wersi Nofio

Ysgol - Minera
£15 pob tymor. Bydd pob plentyn yn cael o leiaf 5 wersi nofio
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Acrefair - Taith i Pentrellyncymmer

Ysgol - Acrefair
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

All Saints - Taith Preswyl - Blwyddyn 6

Ysgol - All Saints Gresford
Cyfanswn £172
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required
Current page size 50
Eitemau fesul tudalen