Cyfeiriadur

Dangos Pob Eitem. Defnyddiwch y cwymplenni Siopau/Categorïau isod i fireinio eich opsiynau.

Rhostyllen - Nofio

Ysgol - Rhostyllen
£1.50 pob wythnos (yn daladwy pob tymor neu'n hanner tymor ymlaen llaw)
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

St Marys Brymbo - Taith Blwyddyn 5 & 6 i Caerdydd

Ysgol - St Marys Brymbo
Blaendal £25.00. Balans £109.00
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

All Saints - Pris Bws i Wersi Nofio

Ysgol - All Saints Gresford
£1.50 pob wythnos i’w dalu bob tymor neu'n hanner tymor ymlaen llaw
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Maes Y Llan - Nofio

Ysgol - Maes Y Llan
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Sant Dunawd - Nofio

Ysgol - Sant Dunawd
£2.50 /wythnos
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Victoria - Cylchgrawn Yr Ysgol

Ysgol - Victoria
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Bodhyfryd - Gymnasteg Blwyddyn 3&4

Ysgol - Bodhyfryd
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Llay Park - Crys Polo Gwyn £6.50

Ysgol - Park Llay
Ar gael mewn oedrannau 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 11-12 ac 13. Rhaid dychwelyd y ffurflen archebu i'r ysgol ar ôl i’r taliad gael ei wneud
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Bro Alun - Arian Byrbryd Blwyddyn 2

Ysgol - Bro Alun
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

St Giles - Arian Byrbryd Blwyddyn 2

Ysgol - St Giles
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Rhosymedre - Jambori

Ysgol - Rhosymedre
Taliad o £2.50 ar gyfer bws a Jambori yn Y Theatr Stiwt.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Y Waun - Bws i Pêl-Droed

Ysgol - Y Waun
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

St Marys Overton - Nofio Bl6

Ysgol - St Marys Overton
Gwersi nofio - Blwyddyn 5 - 6 sesiynau pob Dydd Llun yn dechrau 04/11/19. Cyfraniad gwirfoddol tuag at gludiant o £3 yr wythnos / cyfanswm o £18.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Morgan Llwyd - Taith Sgïo

Ysgol - Morgan Llwyd
Rhowch eich cyfeirnod talu 10 digid (gan ddechrau gyda 4032), enw'r plentyn, y swm rydych am dalu ac yna cliciwch Ychwanegu at y Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Darland - Bws Ysgol

Ysgol - Darland
Tâl tymhorol o £ 160.00 yn ddyledus cyn dechrau pob tymor, ar gyfer disgyblion sydd efo sedd yn barod. Cysylltwch gyda'r ysgol os y dymunwch eich plentyn i gael sedd
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Pentre - Nofio

Ysgol - Pentre
£12.00 fesul hanner tymor yn daladwy ymlaen llaw.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Rhostyllen -Taith Preswyl Blwyddyn 5 i Glan Llyn

Ysgol - Rhostyllen
Balans o £112.00 sy'n daladwy 4 wythnos cyn y daith
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Min Y Ddol - Nofio

Ysgol - Min Y Ddol
Rhowch eich cyfeirnod talu 10 digid (gan ddechrau gyda 2162), enw'r plentyn, y swm rydych am dalu ac yna cliciwch Ychwanegu at y Fasged. Cost nofio yw £3.00 yr wythnos yn daladwy pob tymor neu'n hanner tymor ymlaen llaw.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

All Saints - Taith Preswyl - Blwyddyn 5

Ysgol - All Saints Gresford
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

St Giles - Taith i'r Jambori

Ysgol - St Giles
£2 fesul plentyn
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Rhosddu - Taith i'r Jambori - 2019 £3.50

Ysgol - Rhosddu
Rhowch eich cyfeirnod talu 10 digid (gan ddechrau gyda 2191), enw'r plentyn, y swm rydych am dalu ac yna cliciwch Ychwanegu at y Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Gwersyllt - Taith Preswyl i Glan Llyn 2020

Ysgol - Gwersyllt
Taith Glan Llyn - Blwyddyn 6 (Mawrth 2020). Cyfanswm £142. Blaendal na ellir ei ad-dalu o £30 yn daladwy erbyn 25/09/19. Balans o £112 yn daladwy erbyn 28/02/20
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Victoria - Taith Preswyl Nant BH

Ysgol - Victoria
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Llay Park - Crys T Addysg Gorfforol Gwyn £4.50

Ysgol - Park Llay
Ar gael mewn oedrannau 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 ac 11. Rhaid dychwelyd y ffurflen archebu i'r ysgol ar ôl i’r taliad gael ei wneud
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Bro Alun - Arian Byrbryd Blwyddyn 3

Ysgol - Bro Alun
YN DALADWY O FLAEN LLAW POB HANNER TYMOR (£1 YR WYTHNOS)
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Rhosymedre - Taith Blwyddyn 1

Ysgol - Rhosymedre
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Y Waun - Taith Preswyl i Glan Llyn

Ysgol - Y Waun
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

St Marys Overton - B1 a 2 Taith Parc Attingham

Ysgol - St Marys Overton
Taith blynyddoedd 1 a 2 i Attingham Park, Amwythig. £ 16.00 y plentyn. Os ydych chi'n talu ar-lein, cofiwch lofnodi a dychwelyd ffurflen ganiatâd i'r ysgol. Diolch.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Grango - Prom 2019

Ysgol - Grango
Ysgol y Grango - PROM 2019 - Pris £30.00
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Morgan Llwyd - Taith Drama

Ysgol - Morgan Llwyd
Rhowch eich cyfeirnod talu 10 digid (gan ddechrau gyda 4032), enw'r plentyn, y swm rydych am dalu ac yna cliciwch Ychwanegu at y Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Barkers Lane - Taith Blwyddyn 1 a 2

Ysgol - Barkers Lane
Taith Blwyddyn 1 a 2 i Sw Caer. Taliad o £6 erbyn dydd Gwener 1af Tachwedd 2019. Mae'r taliad yn cadarnhau'r caniatâd a roddwyd. Nid oes angen slip ateb.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Rhostyllen - Taith Preswyl Blwyddyn 6 i Caerdydd

Ysgol - Rhostyllen
Balans o £116 sy’n daladwy
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Alexandra - Taith i Glan Llyn

Ysgol - Alexandra
Total cost of the trip is £76. Deposit of £20 required as soon as possible.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Min Y Ddol - Teithiau Ysgol

Ysgol - Min Y Ddol
Nodwch y Daith Ysgol a nodwch eich cyfeirnod taliad 10 digid
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Minera - Pris Bws i Wersi Nofio

Ysgol - Minera
£15 pob tymor. Bydd pob plentyn yn cael o leiaf 5 wersi nofio
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Acrefair - Taith i Pentrellyncymmer

Ysgol - Acrefair
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

All Saints - Taith Preswyl - Blwyddyn 6

Ysgol - All Saints Gresford
Cyfanswn £172
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

St Pauls - Taith Preswyl i Glan Llyn

Ysgol - St Pauls
Cost y daith £149, blaendal o £35 sy'n daladwy gyda taliadau dilynol i'w gwneud yn rheolaidd.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Maes Y Llan - Taith Preswyl i Caerdydd

Ysgol - Maes Y Llan
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Sant Dunawd - Diwrnod Profiad Realiti Rhithiol

Ysgol - Sant Dunawd
CA2 - £3 fesul plentyn
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Victoria - Taith Preswyl Glan Llyn

Ysgol - Victoria
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Llay Park - Siaced Fflîs Burgundy £10.00

Ysgol - Park Llay
Ar gael mewn oedrannau 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 ac 11. Rhaid dychwelyd y ffurflen archebu i'r ysgol ar ôl i’r taliad gael ei wneud
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Bro Alun - Arian Byrbryd Blwyddyn 4

Ysgol - Bro Alun
YN DALADWY O FLAEN LLAW POB HANNER TYMOR (£1 YR WYTHNOS)
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Plas Coch - Tenis

Ysgol - Plas Coch
£1.00 y sesiwn yn daladwy ar ddechrau bob hanner tymor
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Rhosymedre - Taith Blwyddyn 2

Ysgol - Rhosymedre
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Y Waun - Taith Preswyl i Nant B H

Ysgol - Y Waun
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

St Giles - Techniquest - Blwyddyn 3

Ysgol - St Giles
£5.50 fesul plentyn
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

St Marys Overton - Ras Hwyl Y3-6 yn Nhŷ Mawr

Ysgol - St Marys Overton
Blwyddyn 3 i 6 - Ras Hwyl ym Mharc Gwledig Ty Mawr. Y gost cludo fesul plentyn yw £ 4.00. Pan fydd yn talu ar-lein, cofiwch ddychwelyd y ffurflen gydsynio wedi'i llofnodi yn ôl i'r ysgol. Diolch.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

St Josephs - Pantomeim - Jack and the Beanstalk

Ysgol - St Josephs
Pantomeim Nadolig Blynyddol yn Theatr Clwyd. £19.50
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Black Lane - Taith i Nant BH (Blwyddyn 6)

Ysgol - Black Lane
Ionawr 2020. Cyfanswm £198. Blaendal o £38 erbyn 09/10/19. Balans o £160 yn daladwy erbyn 11/12/19
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required
Current page size 50
Eitemau fesul tudalen