Cyfeiriadur

Dangos Pob Eitem. Defnyddiwch y cwymplenni Siopau/Categorïau isod i fireinio eich opsiynau.

Grango - Taliadau DofE

Ysgol - Grango
Taliadau DofE - 2019/2020
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

St Marys Overton - Twrnamaint Pêl-rwyd

Ysgol - St Marys Overton
Twrnamaint pêl-rwyd - cyfraniad cludiant o £ 3.00 y plentyn. Cofiwch lofnodi ac anfon ffurflen ganiatâd yn ôl i'r ysgol.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

St Peters - Pris Bws i Nofio

Ysgol - St Peters
£12 bob tymor (ymlaen llaw)
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Acrefair - Taith i Glan Llyn

Ysgol - Acrefair
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

St Pauls - Taith Preswyl i Caerdydd

Ysgol - St Pauls
Cost y daith yw £ 172.45
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Maes Y Llan - Taith Preswyl i Caerdydd

Ysgol - Maes Y Llan
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

St Giles - Taith i'r Jambori

Ysgol - St Giles
£2 fesul plentyn
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Froncysyllte - Taith CA2 i Llundain (Bl 5 a 6)

Ysgol - Froncysyllte
Blaendal o £50.00
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Victoria - Taith Preswyl Caerdydd

Ysgol - Victoria
Cost y taith £160 gyda blaendal o £35 yn daladwy
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Wats Dyke - Potel Dŵr (£1.50)

Ysgol - Wats Dyke
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Maes Y Mynydd - Caerdydd

Ysgol - Maes Y Mynydd
Balans yn daladwy erbyn 03/04/20
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Bodhyfryd - Nofio Blwyddyn 5&6

Ysgol - Bodhyfryd
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Llay Park - Siaced Ddwyffordd Burgundy £13.00

Ysgol - Park Llay
Ar gael mewn oedrannau 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 ac 11. Rhaid dychwelyd y ffurflen archebu i'r ysgol ar ôl i’r taliad gael ei wneud
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Rhosymedre - Taith Blwyddyn 3

Ysgol - Rhosymedre
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Morgan Llwyd - Taith i Poland

Ysgol - Morgan Llwyd
Rhowch eich cyfeirnod talu 10 digid (gan ddechrau gyda 4032), enw'r plentyn, y swm rydych am dalu ac yna cliciwch Ychwanegu at y Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Y Waun - Taith Preswyl i Efrog

Ysgol - Y Waun
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Bro Alun - Bwyd Bore Blwyddyn 5

Ysgol - Bro Alun
YN DALADWY O FLAEN LLAW POB HANNER TYMOR (£1 YR WYTHNOS)
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Rhosddu - Crys Chwys Ysgol (Hyd at Faint 34) £8.50

Ysgol - Rhosddu
Rhowch eich cyfeirnod talu 10 digid (gan ddechrau gyda 2191), enw'r plentyn, y swm rydych am dalu ac yna cliciwch Ychwanegu at y Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Grango - Hwdis i’r Rhai sy’n Gadael 2020

Ysgol - Grango
Hwdis i’r Rhai sy’n Gadael £22
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Clywedog - Trip Preswyl i Ffrainc

Ysgol - Clywedog
Cyfanswm cost y daith yw £ 380. Blaendal na ellir ei ad-dalu o £130 i'w dalu gyda chais archebu. 5 rhandaliad pellach o £ 50 yr un gyda'r taliad olaf i'w dderbyn erbyn 15h Mai 2020. Dyrennir lleoedd ar sail y cyntaf i'r felin.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Bwlchgwyn - Hwdis i’r Rhai sy’n Gadael

Ysgol - Bwlchgwyn
Cyfeiriwch at y llythyr am gostau
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Barkers Lane - Clwb y Bore

Ysgol - Barkers Lane
Clwb Y Bore 7.45 - 8.15 £1 pob dydd (yn daladwy ymlaen llaw).
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Madras - Taith i Caerdydd 2018

Ysgol - Madras
Y blaendal Cychwynnol o £ 30, ac yna cydbwyso o £150
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

St Peters - Pris Bws i Gymnasteg

Ysgol - St Peters
£6 bob tymor (ymlaen llaw).
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Sant Dunawd - Caerdydd (Blaendal Cychwynnol)

Ysgol - Sant Dunawd
Cyfanswm o £ 186 i'w dderbyn erbyn 24 Ebrill 2020
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Victoria - Sinema Odeon Derbyn, Bl1 & Bl2

Ysgol - Victoria
£4.00 fesul plentyn
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Wats Dyke - Bathodyn Newydd (£1.50)

Ysgol - Wats Dyke
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Maes Y Mynydd - Pentrellyncymer

Ysgol - Maes Y Mynydd
Balans yn daladwy erbyn 03/04/20
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Bodhyfryd - Taith Preswyl Blwyddyn 6 i Caerdydd

Ysgol - Bodhyfryd
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Llay Park - Côt Ddwyffordd Burgundy £20.00

Ysgol - Park Llay
Ar gael mewn oedrannau 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 ac 11. Rhaid dychwelyd y ffurflen archebu i'r ysgol ar ôl i’r taliad gael ei wneud
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Rhosymedre - Taith Blwyddyn 4

Ysgol - Rhosymedre
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Morgan Llwyd - Taith i Yr Eidal

Ysgol - Morgan Llwyd
Rhowch eich cyfeirnod talu 10 digid (gan ddechrau gyda 4032), enw'r plentyn, y swm rydych am dalu ac yna cliciwch Ychwanegu at y Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Y Waun - Taith Preswyl i'r Urdd

Ysgol - Y Waun
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Rhosddu - Crys Chwys Ysgol Maint XS - £10

Ysgol - Rhosddu
Rhowch eich cyfeirnod talu 10 digid (gan ddechrau gyda 2191), enw'r plentyn, y swm rydych am dalu ac yna cliciwch Ychwanegu at y Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Bro Alun - Bwyd Bore Blwyddyn 6

Ysgol - Bro Alun
YN DALADWY O FLAEN LLAW POB HANNER TYMOR (£1 YR WYTHNOS)
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Grango - PROM 2020

Ysgol - Grango
PROM Blwyddyn 11 -02/07/2020 @ 19.00. £38
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Madras - Taith i'r Pantomeim

Ysgol - Madras
Taliad o £10. Rhaid i chi hefyd ddychwelyd Ffurflen 4 i'r ysgol.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

St Marys Brymbo - Marchogaeth

Ysgol - St Marys Brymbo
Taliad o £5.00
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Barkers Lane - Meithrinfa Plws

Ysgol - Barkers Lane
£14.50 y dydd neu £65 yr wythnos (pob archeb sy'n daladwy ymlaen llaw). Mae ffurflenni archebu ar gael gan y swyddfa a Meithrinfa PlwsNAD YDYM AR GAEL AR-LEIN YW HYN
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Sant Dunawd - Taith i Glan Llyn (Balans)

Ysgol - Sant Dunawd
Cyfanswm y balans sy'n ddyledus-£115. Gellir eu talu mewn 3 rhandaliad: £39 erbyn 31 Ionawr 2020, £38 erbyn 21 Chwefror 2020 a £38 erbyn 20fed Mawrth 2020
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Maes Y Llan - Digwyddiadau Chwaraeon

Ysgol - Maes Y Llan
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Gwersyllt -Taith Bl 5 & 6 i Amgueddfa Wrecsam

Ysgol - Gwersyllt
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Victoria - Taith i Amgueddfa Wrecsam

Ysgol - Victoria
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Wats Dyke - Bws – Tenis (£10.00)

Ysgol - Wats Dyke
Dosbarth Cenin Pedr - (Blwyddyn 5) Mr A Jones - £10.00 (5 wythnos)
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Llay Park - Siorts Streipen Burgundy £4.00

Ysgol - Park Llay
Y meintiau sydd ar gael yw 18-20, 22-24, 26-28 30-32
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Plas Coch - Nofio

Ysgol - Plas Coch
£1.50 y sesiwn yn daladwy ar ddechrau bob hanner tymor
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Rhosymedre - Taith Blwyddyn 5

Ysgol - Rhosymedre
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Froncysyllte - Taith Eisteddfod

Ysgol - Froncysyllte
Derbyn i Blwyddyn 6 - £10.00 pob plentyn
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Morgan Llwyd - Taith i Sw Caer

Ysgol - Morgan Llwyd
Rhowch eich cyfeirnod talu 10 digid (gan ddechrau gyda 4032), enw'r plentyn, y swm rydych am dalu ac yna cliciwch Ychwanegu at y Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required

Rofft - Taith i Dangerpoint

Ysgol - Rofft
£9
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required
Required
Current page size 50
Eitemau fesul tudalen