Catalog Cynhyrchion a Gwasanaethau - Ffioedd Cyngor Cyn Gwneud Cais

Ffioedd Cyngor Cyn Gwneud Cais

Cynllunio

Rhowch eich Cyfeirnod Cyn Gwneud Cais a fydd yn dechrau gyda ENQ/ yn y maes cyfeirnod os oes un wedi ei neilltuo i chi, fel arall teipiwch ENQ yn unig os gwelwch yn dda. Ewch i www.conwy.gov.uk/cyngorcynllunio i gael rhagor o wybodaeth a ffioedd. Nodwch y bydd y ffi gynllunio yn cael ei gwirio fel rhan o’r broses ddilysu i gadarnhau’r ffi gywir. Os nad ydych yn siwr beth yw’r ffi gywir, cysylltwch â’r Tîm Ceisiadau Cynllunio ar 01492 575251/575257 neu Ymholiadau Cyn Gwneud Cais ar 01492 575121.

Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
*Required field
*Required field
*Required field
*Required field