Catalog Cynhyrchion a Gwasanaethau - Ffioedd Rheoli Adeiladu

Ffioedd Rheoli Adeiladu

Rheoli Adeiladu

Unwaith y byddwch wedi cyflwyno eich ffurflen gais Rheoli Adeiladu ac wedi derbyn hysbysiad o’r ffioedd sy’n ddyledus cwblhewch y taliad os gwelwch yn dda. Am fwy o wybodaeth ewch i www.conwy.gov.uk/rheoliadeiladu neu ffoniwch 01492 574172. *Sylwch - os ydych chi wedi derbyn anfoneb swyddogol, defnyddiwch yr opsiwn taliad anfonebau mân ddyledion uchod, gan ddyfynnu’r cyfeirnod 9-digid sydd i’w weld ar eich anfoneb.

Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
*Required field
*Required field
*Required field
*Required field