Catalog Cynhyrchion a Gwasanaethau - Treth Y Cyngor

Treth Y Cyngor

Talu Biliau'r Cyngor

Arbedwch amser, trefnwch ddebyd uniongyrchol ar-lein. Ymunwch ag 87% o gwsmeriaid sydd ar hyn o bryd yn talu drwy’r dull yma. Ewch i www.conwy.gov.uk/debyd-uniongyrchol i drefnu hyn. Gallwch nawr ledaenu eich taliadau dros 12 mis. Dyfynnir rhif eich cyfrif Treth y Cyngor fel y nodir ar eich Hysbysiad Hawlio Treth y Cyngor. Mae’n dechrau gyda 5 ac mae’n 9 digid o hyd. Er enghraifft, os yw eich hysbysiad hawlio yn nodi 501231231/123/123 nodwch 501231231 yn unig (gan hepgor y gweddill). Os yw eich cyfrif gyda Gorfodaeth Conwy defnyddiwch yr opsiwn talu Gorfodaeth Conwy os gwelwch yn dda a defnyddiwch eich cyfeirif sydd wedi ei ddarparu, a fydd yn 9 digid o hyd ac yn dechrau gyda 65.

Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
*Required field
Outstanding balance
£ 0
Amount in credit
£ 0
Payment suggestion
*Required field