Catalog Cynhyrchion a Gwasanaethau - Trethi Annomestig Cenedlaethol

Trethi Annomestig Cenedlaethol

Talu Biliau'r Cyngor

Arbed Amser i chi’ch hun, sefydlu Debyd Uniongyrchol ar-lein. Ewch i www.conwy.gov.uk/debyd-uniongyrchol i drefnu hyn. Mae mwy na hanner Busnesau Conwy wedi dewis talu drwy Ddebyd Uniongyrchol. Gallwch ddewis yr 16eg neu'r 28ain ar gyfer eich taliad Debyd Uniongyrchol a gallwch hefyd ddewis talu dros 12 mis yn lle'r 10 mis statudol arferol. Sicrhewch fod eich cyfeirnod Treth Busnes 9 digid wrth law a'ch cod didoli banc a rhif cyfrif. I barhau â'ch taliad ar-lein, nodwch eich cyfeirnod a'ch swm isod. Dyfynnir eich cyfrif Trethi Busnes ar eich Hysbysiad Hawlio Trethi Busnes. Mae’n dechrau gydag 1 ac mae’n 9 digid o hyd. Os yw eich cyfrif gyda Gorfodaeth Conwy defnyddiwch yr opsiwn talu Gorfodaeth Conwy os gwelwch yn dda a defnyddiwch eich cyfeirif sydd wedi ei ddarparu, a fydd yn 9 digid o hyd ac yn dechrau gyda 65.

Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
*Required field
Outstanding balance
£ 0
Amount in credit
£ 0
Payment suggestion
*Required field