Cyfeiriadur

Search Product
50 results returned
Dangos Pob Eitem. Defnyddiwch y cwymplenni Siopau/Categorïau isod i fireinio eich opsiynau.

Treth Cyngor

Treth Cyngor

Rhowch eich rhif treth y cyngor 8 digid (gan ddechrau gyda 4 neu 9), y swm rydych am dalu ac yna cliciwch ‘Ychwanegu at y Fasged’

Manylion yr eitem

Rhenti Tai

Rhenti Tai

Rhowch eich rhif rhent 8 digid, y swm rydych am dalu ac yna cliciwch ‘Ychwanegu at y Fasged’

Manylion yr eitem

Anfonebau Dyledwyr

Anfonebau Dyledwyr

Rhowch eich cyfeirnod anfoneb (gan gynnwys y 3 llythyren os dangosir), y swm rydych am dalu ac yna cliciwch ‘Ychwanegu at y Fasged’

Manylion yr eitem

Anfoneb Budd-dal Tai

Anfoneb Budd-dal Tai

Rhowch eich rhif budd-dal tai 8 digid (gan ddechrau gydag 8), y swm rydych am dalu ac yna cliciwch ‘Ychwanegu at y Fasged’

Manylion yr eitem

Trethi Busnes

Trethi Busnes

Rhowch eich rhif Ardrethi Busnes 8 digid (gan ddechrau gydag 5), y swm rydych am dalu ac yna cliciwch ‘Ychwanegu at y Fasged’

Manylion yr eitem

Gorfodi a Chasglu Dyledion

Gorfodi a Chasglu Dyledion

Rhowch eich rhif cyfeirnod 8 digid (yn dechrau gyda 85), y swm rydych am dalu ac yna cliciwch ‘Ychwanegu at y Fasged’

Manylion yr eitem

Dirwyon (A delir o fewn 28 diwrnod)

Cosb Benodedig-Ysgol

Nodwch eich cyfeirnod (gan gynnwys 4 llythyren gyntaf CASE), ac yna cliciwch ar Ychwanegu i’r Fasged.

Manylion yr eitem

Dirwyon (A delir wedi 28 diwrnod)

Cosb Benodedig-Ysgol

Nodwch eich cyfeirnod (gan gynnwys 4 llythyren gyntaf - CASE), ac yna cliciwch ar Ychwanegu i’r Fasged.

Manylion yr eitem

Maes Parcio Byd Dŵr - Tocyn Tymor 6 Mis

Meysydd Parcio

Tocyn Tymor 6 Mis ar gyfer Maes Parcio Byd Dwr. Rhowch y dyddiad cychwyn yr hoffech i’ch tocyn ddechrau gan ganiatáu o leiaf 5 diwrnod gwait...

Manylion yr eitem

Gweinyddwr y Wefan

Gweinyddwr y Wefan

Cysylltwch â Gweinyddwr y Wefan cyn gwneud unrhyw daliad ar [email protected]

Manylion yr eitem

Ffi Gwasanaeth Hawliau Lles

Hawliau Lles - Ffioedd

Manylion yr eitem

Dirwy - PSPO Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Cosb Benodedig - PSPO

Am dorri amod Gorchymyn Amddiffyn Mannau Cyhoeddus (ymddygiad gwrthgymdeithasol fel yfed, cardota ac ati) mae’r ddirwy yn £75 os telir hi o ...

Manylion yr eitem

1/2 Tocyn Tymor – Oedolion, Efo Cyfleusterau

Caeau Chwaraeon

Bloclogi caeau chwaraeon oedolion efo cyfleusterau newid (Gorffennaf i Rhagfyr). Mae archebion yn cwmpasu gornestau cynghrair swyddogol yn u...

Manylion yr eitem

1/2 Tocyn Tymor – Oedolion, Heb Gyfleusterau

Caeau Chwaraeon

Bloclogi caeau chwaraeon oedolion heb gyfleusterau newid(Gorffennaf i Rhagfyr). Mae archebion yn cwmpasu gornestau cynghrair swyddogol yn un...

Manylion yr eitem

1/2 Tocyn Tymor–Ieuenctid (Dan16) Efo Cyfleusterau

Caeau Chwaraeon

Bloclogi caeau chwaraeon ieuenctid efo cyfleusterau newid(Gorffennaf i Rhagfyr). Mae archebion yn cwmpasu gornestau cynghrair swyddogol yn u...

Manylion yr eitem

1/2 Tocyn Tymor–Ieuenctid (Dan16) Heb Gyfleusterau

Caeau Chwaraeon

Bloclogi caeau chwaraeon ieuenctid heb gyfleusterau newid(Gorffennaf i Rhagfyr). Mae archebion yn cwmpasu gornestau cynghrair swyddogol yn u...

Manylion yr eitem

Taliad Uniongyrchol ar gyfer SPZ

Taliadau Uniongyrchol

A fyddech gystal â chyfeirio at eich llythyr gan CBSW i sicrhau eich bod yn dewis y categori Taliad Uniongyrchol gywir. Rhoddir manylion am...

Manylion yr eitem

Taliad Uniongyrchol ar gyfer SAR

Taliadau Uniongyrchol

A fyddech gystal â chyfeirio at eich llythyr gan CBSW i sicrhau eich bod yn dewis y categori Taliad Uniongyrchol gywir. Rhoddir manylion am...

Manylion yr eitem

Taliad Uniongyrchol ar gyfer SDR

Taliadau Uniongyrchol

A fyddech gystal â chyfeirio at eich llythyr gan CBSW i sicrhau eich bod yn dewis y categori Taliad Uniongyrchol gywir. Rhoddir manylion am...

Manylion yr eitem

Taliad Uniongyrchol ar gyfer SFR

Taliadau Uniongyrchol

A fyddech gystal â chyfeirio at eich llythyr gan CBSW i sicrhau eich bod yn dewis y categori Taliad Uniongyrchol gywir. Rhoddir manylion am...

Manylion yr eitem

Taliad Uniongyrchol ar gyfer SHR

Taliadau Uniongyrchol

A fyddech gystal â chyfeirio at eich llythyr gan CBSW i sicrhau eich bod yn dewis y categori Taliad Uniongyrchol gywir. Rhoddir manylion am...

Manylion yr eitem

Taliad Uniongyrchol ar gyfer SLR

Taliadau Uniongyrchol

A fyddech gystal â chyfeirio at eich llythyr gan CBSW i sicrhau eich bod yn dewis y categori Taliad Uniongyrchol gywir. Rhoddir manylion am...

Manylion yr eitem

Bathodynnau Glas Sefydliadol

Bathodynnau Glas

Sylwch – mae hwn ar gyfer prynu Bathodynnau Glas gan sefydliad ac NID ar gyfer Bathodynnau Glas personol. Rhowch enw eich sefydliad, yna ei...

Manylion yr eitem

Ymholiad Byr

Archifau ac Astudiaethau Lleol

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn os oes gennych gwestiwn byr e.e. os ydych eisiau chwilio am wybodaeth o bapur newydd ac yn gwybod yr union ddyd...

Manylion yr eitem

Ymholiad Ymchwil

Archifau ac Astudiaethau Lleol

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn os ydych angen cymorth gydag ymchwil sylweddol e.e. edrych drwy 10 mlynedd o gofrestrau cyfrifiad neu gofrestra...

Manylion yr eitem

Dirwy - Sbwriel

Cosb Benodedig - Sbwriel

Nodwch y cyfeirnod (FPN ac yna'r rhif), eich manylion cyswllt ac yna cliciwch Ychwanegu at y Fasged.

Manylion yr eitem

Tocyn Bws Dan 16/Statudol Newydd

Tocynnau Bws

Bydd tocyn newydd yn cael ei brosesu o fewn 5 i 10 diwrnod ac yn cael ei anfon yn uniongyrchol i gyfeiriad y cartref.

Manylion yr eitem

Tocyn Teithio Rhatach Newydd

Tocynnau Bws

Manylion yr eitem

Dirwy - PSPO Materion Rheoli Cŵn

Cosb Benodedig - PSPO

Am dorri amod Gorchymyn Amddiffyn Mannau Cyhoeddus (materion rheoli cwn) mae’r ddirwy yn £75 os telir hi o fewn 7 diwrnod o ddyddiad y rhybu...

Manylion yr eitem

Canolfan Adnoddau Cymunedol Acton – Hurio Ystafell

Canolfannau Cymunedol

Rhowch y swm y gofynnwyd i chi ei dalu, eich enw, dyddiad ac amser yr archeb, eich manylion cyswllt ac yna cliciwch Ychwanegwch i’r Fasged.

Manylion yr eitem

CanolfanAdnoddauCymunedolGwersyllt–Hurio Ystafell

Canolfannau Cymunedol

Rhowch y swm y gofynnwyd i chi ei dalu, eich enw, dyddiad ac amser yr archeb, eich manylion cyswllt ac yna cliciwch Ychwanegwch i’r Fasged.

Manylion yr eitem

Canolfan Adnoddau Parc Llai – Hurio Ystafell

Canolfannau Cymunedol

Rhowch y swm y gofynnwyd i chi ei dalu, eich enw, dyddiad ac amser yr archeb, eich manylion cyswllt ac yna cliciwch Ychwanegwch i’r Fasged.

Manylion yr eitem

Plas Pentwyn - Hurio Ystafell

Canolfannau Cymunedol

Rhowch y swm y gofynnwyd i chi ei dalu, eich enw, dyddiad ac amser yr archeb, eich manylion cyswllt ac yna cliciwch Ychwanegwch i’r Fasged.

Manylion yr eitem

Canolfan Goffa Brynteg - Hurio Ystafell

Canolfannau Cymunedol

Rhowch y swm y gofynnwyd i chi ei dalu, eich enw, dyddiad ac amser yr archeb, eich manylion cyswllt ac yna cliciwch Ychwanegwch i’r Fasged.

Manylion yr eitem

Llyfrgell Wrecsam - Hurio Ystafell

Llyfrgelloedd

Rhowch y swm y gofynnwyd i chi ei dalu, eich enw, dyddiad ac amser yr archeb, eich manylion cyswllt ac yna cliciwch Ychwanegwch i’r Fasged.

Manylion yr eitem

Maes Parcio Byd Dŵr - Tocyn Tymor 3 Mis

Meysydd Parcio

Tocyn Tymor 3 Mis ar gyfer Maes Parcio Byd Dwr. Rhowch y dyddiad cychwyn yr hoffech i’ch tocyn ddechrau gan ganiatáu o leiaf 5 diwrnod gwait...

Manylion yr eitem

Maes Parcio Byd Dŵr - Tocyn Tymor 1 Mis

Meysydd Parcio

Tocyn Tymor 1 Mis ar gyfer Maes Parcio Byd Dwr. Rhowch y dyddiad cychwyn yr hoffech i’ch tocyn ddechrau gan ganiatáu o leiaf 5 diwrnod gwait...

Manylion yr eitem

Gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Gwiriadau’r GDG

Mae’r dewis talu hwn ar gyfer unigolion sydd wedi eu cyflogi neu sydd wedi cael cynnig swydd mewn ysgol neu gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol W...

Manylion yr eitem

Marchnad y Cigydd

Marchnadoedd

Llenwch bob rhan. Sicrhewch fod y diwrnodau rydych chi’n talu amdanynt wedi eu nodi.

Manylion yr eitem

Marchnad Gyffredinol

Marchnadoedd

Llenwch bob rhan. Sicrhewch fod y diwrnodau rydych chi’n talu amdanynt wedi eu nodi.

Manylion yr eitem

Marchnad Awyr Agored Dydd Llun

Marchnadoedd

Llenwch bob rhan. Sicrhewch fod y diwrnodau rydych chi’n talu amdanynt wedi eu nodi.

Manylion yr eitem

Parcio i Ddeiliaid Stondinau (Dydd Llun)

Marchnadoedd

Llenwch bob rhan. Sicrhewch fod y diwrnodau rydych chi’n talu amdanynt wedi eu nodi.

Manylion yr eitem

Sedd ar Fws Ysgol am Bris Gostyngol

Tocynnau Bws

Cysylltwch â'r adran Cludiant Ysgol a fydd yn rhoi cyfeirnod i chi er mwyn talu. Cost flynyddol £300. (£100 y tymor x 3 thymor) Taladwy mewn...

Manylion yr eitem

Tocyn Tymor Meysydd Parcio Parciau Gwledig Wrecsam

Meysydd Parcio

Tocyn Tymor 12 mis ar gyfer meysydd parcio Parciau Gwledig Wrecsam gan gynnwys Ty Mawr, Dyfroedd Alun (Gwersyllt a Llai) a Melin y Nant. Mae...

Manylion yr eitem

Ffi Cyngor SAB Cyn Gwneud Cais

Cais SAB

Nodwch y swm i’w dalu, enw, eich cyfeirnod 13 digid (SAB/PRE/20XX/XXX) ac yna cliciwch ‘Ychwanegu at y Fasged’

Manylion yr eitem

Ffi Llawn Cyngor SAB Cais

Cais SAB

Nodwch y swm i’w dalu, enw, eich cyfeirnod 13 digid (SAB/FUL/20XX/XXX) ac yna cliciwch ‘Ychwanegu at y Fasged’

Manylion yr eitem

Pentref Nadolig Wrecsam

Digwyddiadau

Manylion yr eitem

Cyfryngau Creadigol a Digidol – Argraffu i Staff

Cyfryngau Creadigol a Digidol

Cyn gwneud eich taliad, sicrhewch eich bod wedi cysylltu â’r Tîm Cyfryngau Creadigol a Digidol un ai dros y ffôn ar 01978 292166, neu dros e...

Manylion yr eitem

Tystysgrifau Priodas

Cofrestrwyr

Manylion yr eitem

Tystysgrifau Marwolaeth

Cofrestrwyr

Manylion yr eitem
Dangos