Cyfeiriadur

Dangos Pob Eitem. Defnyddiwch y cwymplenni Siopau/Categorïau isod i fireinio eich opsiynau.

Treth Cyngor

Treth Cyngor
Rhowch eich rhif treth y cyngor 8 digid (gan ddechrau gyda 4 neu 9), y swm rydych am dalu ac yna cliciwch ‘Ychwanegu at y Fasged’
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required

Rhenti Tai

Rhenti Tai
Rhowch eich rhif rhent 8 digid, y swm rydych am dalu ac yna cliciwch ‘Ychwanegu at y Fasged’
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required

Anfonebau Dyledwyr

Anfonebau Dyledwyr
Rhowch eich cyfeirnod anfoneb (gan gynnwys y 3 llythyren os dangosir), y swm rydych am dalu ac yna cliciwch ‘Ychwanegu at y Fasged’
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required

Anfoneb Budd-dal Tai

Anfoneb Budd-dal Tai
Rhowch eich rhif budd-dal tai 8 digid (gan ddechrau gydag 8), y swm rydych am dalu ac yna cliciwch ‘Ychwanegu at y Fasged’
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required

Trethi Busnes

Trethi Busnes
Rhowch eich rhif Ardrethi Busnes 8 digid (gan ddechrau gydag 5), y swm rydych am dalu ac yna cliciwch ‘Ychwanegu at y Fasged’
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required

Gorfodi a Chasglu Dyledion

Gorfodi a Chasglu Dyledion
Rhowch eich rhif cyfeirnod 8 digid (yn dechrau gyda 85), y swm rydych am dalu ac yna cliciwch ‘Ychwanegu at y Fasged’
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required

Dirwyon (A delir o fewn 28 diwrnod)

Cosb Benodedig-Ysgol
Nodwch eich cyfeirnod (gan gynnwys 4 llythyren gyntaf CASE), ac yna cliciwch ar Ychwanegu i’r Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£60.00
Required

Dirwyon (A delir wedi 28 diwrnod)

Cosb Benodedig-Ysgol
Nodwch eich cyfeirnod (gan gynnwys 4 llythyren gyntaf - CASE), ac yna cliciwch ar Ychwanegu i’r Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£120.00
Required

Maes Parcio Byd Dŵr - Tocyn Tymor 6 Mis

Meysydd Parcio
Tocyn Tymor 6 Mis ar gyfer Maes Parcio Byd Dwr. Rhowch y dyddiad cychwyn yr hoffech i’ch tocyn ddechrau gan ganiatáu o leiaf 5 diwrnod gwaith ar ôl talu.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£300.00
Pris yr Eitem (£)
£300.00
Required
Required
Required
Required

Gweinyddwr y Wefan

Gweinyddwr y Wefan
Cysylltwch â Gweinyddwr y Wefan cyn gwneud unrhyw daliad ar webmaster@wrexham.gov.uk
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

Ffi Gwasanaeth Hawliau Lles

Hawliau Lles - Ffioedd
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Dirwy - PSPO Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Cosb Benodedig - PSPO
Am dorri amod Gorchymyn Amddiffyn Mannau Cyhoeddus (ymddygiad gwrthgymdeithasol fel yfed, cardota ac ati) mae’r ddirwy yn £75 os telir hi o fewn 7 diwrnod o ddyddiad y rhybudd neu’n £100 os telir hi o fewn 14 diwrnod. Nodwch y swm i'w dalu, y cyfeirnod (FPN ac yna'r rhif) ac yna cliciwch Ychwanegu at y Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required

Tocyn Tymor – Oedolion, Efo Cyfleusterau

Caeau Chwaraeon
Bloclogi caeau chwaraeon oedolion efo cyfleusterau newid. Mae archebion yn cwmpasu gornestau cynghrair swyddogol yn unig. Mae'n rhaid talu am gemau cyfeillgar neu gemau hyfforddiant fesul pob gêm. MAE’R PRIS A DDANGOSIR AR GYFER UN TÎM YN UNIG. Ar gyfer timau ychwanegol newidiwch y nifer. Nodwch enw’r clwb a’r tîm/timau sy’n berthnasol i’ch taliad yn y blychau priodol.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£638.00
Pris yr Eitem (£)
£638.00
Required
Required
Required
Required

Tocyn Tymor – Oedolion, Heb Gyfleusterau

Caeau Chwaraeon
Bloclogi caeau chwaraeon oedolion heb gyfleusterau newid. Mae archebion yn cwmpasu gornestau cynghrair swyddogol yn unig. Mae'n rhaid talu am gemau cyfeillgar neu gemau hyfforddiant fesul pob gêm. MAE’R PRIS A DDANGOSIR AR GYFER UN TÎM YN UNIG. Ar gyfer timau ychwanegol newidiwch y nifer. Nodwch enw’r clwb a’r tîm/timau sy’n berthnasol i’ch taliad yn y blychau priodol.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£319.30
Pris yr Eitem (£)
£319.30
Required
Required
Required
Required

Tocyn Tymor – Ieuenctid (Dan16), Efo Cyfleusterau

Caeau Chwaraeon
Bloclogi caeau chwaraeon ieuenctid efo cyfleusterau newid. Mae archebion yn cwmpasu gornestau cynghrair swyddogol yn unig. Mae'n rhaid talu am gemau cyfeillgar neu gemau hyfforddiant fesul pob gêm. MAE’R PRIS A DDANGOSIR AR GYFER UN TÎM YN UNIG. Ar gyfer timau ychwanegol newidiwch y nifer. Nodwch enw’r clwb a’r tîm/timau sy’n berthnasol i’ch taliad yn y blychau priodol.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£183.00
Pris yr Eitem (£)
£183.00
Required
Required
Required
Required

Tocyn Tymor – Ieuenctid (Dan16), Heb Gyfleusterau

Caeau Chwaraeon
Bloclogi caeau chwaraeon ieuenctid heb gyfleusterau newid. Mae archebion yn cwmpasu gornestau cynghrair swyddogol yn unig. Mae'n rhaid talu am gemau cyfeillgar neu gemau hyfforddiant fesul pob gêm. MAE’R PRIS A DDANGOSIR AR GYFER UN TÎM YN UNIG. Ar gyfer timau ychwanegol newidiwch y nifer. Nodwch enw’r clwb a’r tîm/timau sy’n berthnasol i’ch taliad yn y blychau priodol.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£130.60
Pris yr Eitem (£)
£130.60
Required
Required
Required
Required

Taliad Uniongyrchol ar gyfer SPZ

Taliadau Uniongyrchol
A fyddech gystal â chyfeirio at eich llythyr gan CBSW i sicrhau eich bod yn dewis y categori Taliad Uniongyrchol gywir. Rhoddir manylion amdano yn yr adran “Eich Cyf” ar ochr dde uchaf y llythyr. Mae’r categori hwn ar gyfer ‘SPZ’ yn unig.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Taliad Uniongyrchol ar gyfer SAR

Taliadau Uniongyrchol
A fyddech gystal â chyfeirio at eich llythyr gan CBSW i sicrhau eich bod yn dewis y categori Taliad Uniongyrchol gywir. Rhoddir manylion amdano yn yr adran “Eich Cyf” ar ochr dde uchaf y llythyr. Mae’r categori hwn ar gyfer ‘SAR’ yn unig.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Taliad Uniongyrchol ar gyfer SDR

Taliadau Uniongyrchol
A fyddech gystal â chyfeirio at eich llythyr gan CBSW i sicrhau eich bod yn dewis y categori Taliad Uniongyrchol gywir. Rhoddir manylion amdano yn yr adran “Eich Cyf” ar ochr dde uchaf y llythyr. Mae’r categori hwn ar gyfer ‘SDR’ yn unig.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Taliad Uniongyrchol ar gyfer SFR

Taliadau Uniongyrchol
A fyddech gystal â chyfeirio at eich llythyr gan CBSW i sicrhau eich bod yn dewis y categori Taliad Uniongyrchol gywir. Rhoddir manylion amdano yn yr adran “Eich Cyf” ar ochr dde uchaf y llythyr. Mae’r categori hwn ar gyfer ‘SFR’ yn unig.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Taliad Uniongyrchol ar gyfer SHR

Taliadau Uniongyrchol
A fyddech gystal â chyfeirio at eich llythyr gan CBSW i sicrhau eich bod yn dewis y categori Taliad Uniongyrchol gywir. Rhoddir manylion amdano yn yr adran “Eich Cyf” ar ochr dde uchaf y llythyr. Mae’r categori hwn ar gyfer ‘SHR’ yn unig.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Taliad Uniongyrchol ar gyfer SLR

Taliadau Uniongyrchol
A fyddech gystal â chyfeirio at eich llythyr gan CBSW i sicrhau eich bod yn dewis y categori Taliad Uniongyrchol gywir. Rhoddir manylion amdano yn yr adran “Eich Cyf” ar ochr dde uchaf y llythyr. Mae’r categori hwn ar gyfer ‘SLR’ yn unig.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Bathodynnau Glas Sefydliadol

Bathodynnau Glas
Sylwch – mae hwn ar gyfer prynu Bathodynnau Glas gan sefydliad ac NID ar gyfer Bathodynnau Glas personol. Rhowch enw eich sefydliad, yna eich cyfeirnod (mae hwn yn ymddangos ar frig y sgrin wrth wneud cais am fathodyn glas ar www.gov.uk) ac enw cyswllt yn y blychau priodol. Bydd cyfanswm swm yn dibynnu ar faint o fathodynnau y gofynnwyd amdanynt – y ffi yw £10 am bob bathodyn.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£10.00
Pris yr Eitem (£)
£10.00
Required
Required
Required
Required
Required

Ymholiad Byr

Archifau ac Astudiaethau Lleol
Defnyddiwch y gwasanaeth hwn os oes gennych gwestiwn byr e.e. os ydych eisiau chwilio am wybodaeth o bapur newydd ac yn gwybod yr union ddyddiad. Hyd at ddau gwestiwn byr.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£5.00
Required
Required
Required

Ymholiad Ymchwil

Archifau ac Astudiaethau Lleol
Defnyddiwch y gwasanaeth hwn os ydych angen cymorth gydag ymchwil sylweddol e.e. edrych drwy 10 mlynedd o gofrestrau cyfrifiad neu gofrestrau plwyf pan nad oes gennych union ddyddiad.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£30.00
Required
Required
Required

Dirwy - Sbwriel

Cosb Benodedig - Sbwriel
Nodwch y cyfeirnod (FPN ac yna'r rhif), eich manylion cyswllt ac yna cliciwch Ychwanegu at y Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£75.00
Required
Required

Tocyn Bws Dan 16/Statudol Newydd

Tocynnau Bws
Bydd tocyn newydd yn cael ei brosesu o fewn 5 i 10 diwrnod ac yn cael ei anfon yn uniongyrchol i gyfeiriad y cartref.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£5.50
Required
Required

Tocyn Teithio Rhatach Newydd

Tocynnau Bws
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£5.00
Required
Required
Required
Required

Dirwy - PSPO Materion Rheoli Cŵn

Cosb Benodedig - PSPO
Am dorri amod Gorchymyn Amddiffyn Mannau Cyhoeddus (materion rheoli cwn) mae’r ddirwy yn £75 os telir hi o fewn 7 diwrnod o ddyddiad y rhybudd neu’n £100 os telir hi o fewn 14 diwrnod. Nodwch y swm i'w dalu, y cyfeirnod (FPN ac yna'r rhif) ac yna cliciwch Ychwanegu at y Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required

Canolfan Adnoddau Cymunedol Acton – Hurio Ystafell

Canolfannau Cymunedol
Rhowch y swm y gofynnwyd i chi ei dalu, eich enw, dyddiad ac amser yr archeb, eich manylion cyswllt ac yna cliciwch Ychwanegwch i’r Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

CanolfanAdnoddauCymunedolGwersyllt–Hurio Ystafell

Canolfannau Cymunedol
Rhowch y swm y gofynnwyd i chi ei dalu, eich enw, dyddiad ac amser yr archeb, eich manylion cyswllt ac yna cliciwch Ychwanegwch i’r Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Canolfan Adnoddau Parc Llai – Hurio Ystafell

Canolfannau Cymunedol
Rhowch y swm y gofynnwyd i chi ei dalu, eich enw, dyddiad ac amser yr archeb, eich manylion cyswllt ac yna cliciwch Ychwanegwch i’r Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Plas Pentwyn - Hurio Ystafell

Canolfannau Cymunedol
Rhowch y swm y gofynnwyd i chi ei dalu, eich enw, dyddiad ac amser yr archeb, eich manylion cyswllt ac yna cliciwch Ychwanegwch i’r Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Canolfan Goffa Brynteg - Hurio Ystafell

Canolfannau Cymunedol
Rhowch y swm y gofynnwyd i chi ei dalu, eich enw, dyddiad ac amser yr archeb, eich manylion cyswllt ac yna cliciwch Ychwanegwch i’r Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Llyfrgell Wrecsam - Hurio Ystafell

Llyfrgelloedd
Rhowch y swm y gofynnwyd i chi ei dalu, eich enw, dyddiad ac amser yr archeb, eich manylion cyswllt ac yna cliciwch Ychwanegwch i’r Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£0.00
(£)
Required
Required
Required
Required
Required

Maes Parcio Byd Dŵr - Tocyn Tymor 3 Mis

Meysydd Parcio
Tocyn Tymor 3 Mis ar gyfer Maes Parcio Byd Dwr. Rhowch y dyddiad cychwyn yr hoffech i’ch tocyn ddechrau gan ganiatáu o leiaf 5 diwrnod gwaith ar ôl talu.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£150.00
Pris yr Eitem (£)
£150.00
Required
Required
Required
Required

Maes Parcio Byd Dŵr - Tocyn Tymor 1 Mis

Meysydd Parcio
Tocyn Tymor 1 Mis ar gyfer Maes Parcio Byd Dwr. Rhowch y dyddiad cychwyn yr hoffech i’ch tocyn ddechrau gan ganiatáu o leiaf 5 diwrnod gwaith ar ôl talu.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£50.00
Pris yr Eitem (£)
£50.00
Required
Required
Required
Required

Gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Gwiriadau’r GDG
Mae’r dewis talu hwn ar gyfer unigolion sydd wedi eu cyflogi neu sydd wedi cael cynnig swydd mewn ysgol neu gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam sy’n gofyn iddynt dderbyn gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG). Cost y gwiriad yw £46. Ar ôl i chi dalu a chyflwyno'ch cais am wiriad gan y GDG, cysylltwch â’r Ganolfan Gwasanaethau Adnoddau Dynol ar hrservicecentre@wrexham.gov.uk / 01978 292012 (dewiswch opsiwn 2) i wneud apwyntiad i fynd i Neuadd y Dref, yn bersonol, gyda’ch dogfennau ategol er mwyn i ni wirio eich cais i’r GDG.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£42.00
Required
Required
Required
Required

Marchnad y Cigydd

Marchnadoedd
Llenwch bob rhan. Sicrhewch fod y diwrnodau rydych chi’n talu amdanynt wedi eu nodi.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

Marchnad Gyffredinol

Marchnadoedd
Llenwch bob rhan. Sicrhewch fod y diwrnodau rydych chi’n talu amdanynt wedi eu nodi.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

Marchnad Awyr Agored Dydd Llun

Marchnadoedd
Llenwch bob rhan. Sicrhewch fod y diwrnodau rydych chi’n talu amdanynt wedi eu nodi.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

Parcio i Ddeiliaid Stondinau (Dydd Llun)

Marchnadoedd
Llenwch bob rhan. Sicrhewch fod y diwrnodau rydych chi’n talu amdanynt wedi eu nodi.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required

Sedd ar Fws Ysgol am Bris Gostyngol

Tocynnau Bws
Cysylltwch â'r adran Cludiant Ysgol a fydd yn rhoi cyfeirnod i chi er mwyn talu. Cost flynyddol £300. (£100 y tymor x 3 thymor) Taladwy mewn 1, 2 neu 3 thaliad.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required

Tocyn Tymor Meysydd Parcio Parciau Gwledig Wrecsam

Meysydd Parcio
Tocyn Tymor 12 mis ar gyfer meysydd parcio Parciau Gwledig Wrecsam gan gynnwys Ty Mawr, Dyfroedd Alun (Gwersyllt a Llai) a Melin y Nant. Mae angen tocyn tymor ar gyfer pob cerbyd (sef un rhif cofrestru ar gyfer pob tocyn). Noddwch y dyddiad yr hoffech i'ch tocyn ddechrau gan roi o leiaf 5 diwrnod gwaith ar ôl talu i sicrhau eich bod chi'n cael eich tocyn mewn pryd. £50 y flwyddyn yn cynnwys TAW. Unwaith y gwneir taliad, codwch eich tocyn gan y Parc Gwledig yr ydych chi wedi talu amdano. Am delerau ac amodau ewch I www.wrecsam.gov.uk/Cefngwlad
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£50.00
Required
Required
Required
Required

Ffi Cyngor SAB Cyn Gwneud Cais

Cais SAB
Nodwch y swm i’w dalu, enw, eich cyfeirnod 13 digid (SAB/PRE/20XX/XXX) ac yna cliciwch ‘Ychwanegu at y Fasged’
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Ffi Llawn Cyngor SAB Cais

Cais SAB
Nodwch y swm i’w dalu, enw, eich cyfeirnod 13 digid (SAB/FUL/20XX/XXX) ac yna cliciwch ‘Ychwanegu at y Fasged’
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Stondin ym Marchnad Nadolig Fictoraidd Wrecsam

Digwyddiadau
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

Cyfryngau Creadigol a Digidol – Argraffu i Staff

Cyfryngau Creadigol a Digidol
Cyn gwneud eich taliad, sicrhewch eich bod wedi cysylltu â’r Tîm Cyfryngau Creadigol a Digidol un ai dros y ffôn ar 01978 292166, neu dros e-bost at creative@wrexham.gov.uk i gadarnhau y swm cywir i’w dalu.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required

Tystysgrifau Priodas

Cofrestrwyr
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£11.00
Pris yr Eitem (£)
£11.00
Required
Required
Required
Required

Seremoni-Ystafell Seremonïau Neuadd y Dref Ll-Iau

Cofrestrwyr
Taliad terfynol ar gyfer seremoni yn Ystafell Seremonïau Neuadd y Dref Dydd Llun i Dydd Iau
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£135.00
Required
Required
Required
Maint presennol y dudalen 0
Eitemau fesul tudalen