Cyfeiriadur

Search Product
50 results returned
Dangos Pob Eitem. Defnyddiwch y cwymplenni Siopau/Categorïau isod i fireinio eich opsiynau.

Chwiliadau Llawn Gydag Eitemau Ychwanegol

Pridiannau

Cysylltwch â'n swyddfa i gadarnhau’r ffi sy'n ofynnol ar gyfer chwiliadau sy'n cynnwys ymholiadau / parseli o dir ychwanegol yn ogystal â ch...

Manylion yr eitem

LLC1 YN UNIG (Rhan Gyfan o’r Gofrestr)

Pridiannau

Taliad statudol i gyd-fynd â Chais am Chwiliad Pridiannau Tir LLC1 Yn UnigNodwch eich Enw/Enw Cwmni, Cyfeiriad y Chwiliad, Rhif Ffôn, Cyfeir...

Manylion yr eitem

CON 29R Rhan2 Ymholiadau Dewisol

Pridiannau

Taliad statudol i gyd-fynd â Chais am Chwiliad Pridiannau Tir ar gyfer CON 29R Rhan 2 (Cost y cais yw £13.00 YR UN)Dewiswch y Cyfanswm sydd ...

Manylion yr eitem

Cais am Chwiliad – Ymholiadau Ychwanegol

Pridiannau

Taliad statudol i gyd-fynd â Chais am Chwiliad Pridiannau Tir ar gyfer Ymholiadau Ychwanegol (Cost y cais yw £21.00 YR UN)Dewiswch y Cyfansw...

Manylion yr eitem

Cais Chwiliad - Darnau Ychwanegol o Dir

Pridiannau

Taliad statudol i gyd-fynd â Chais am Chwiliad Pridiannau Tir ar gyfer Darnau Ychwanegol o Dir (Cost y cais yw £13.00 YR UN)Dewiswch y Cyfan...

Manylion yr eitem

Dirwy – Cyfyngiadau’r Coronafeirws

Cosb Benodedig - Coronafeirws

Am dorri gofynion Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) 2020 (fel y'i diwygiwyd) Nodwch y swm i'w dalu, cyf...

Manylion yr eitem

Ffi Caniatâd Cwrs Dŵr Cyffredin

Cwrs Dŵr Cyffredin

Manylion yr eitem

Y Cysgod Lamp Gwneuthurwr Dylunydd

Tŷ Pawb

Ni chyflawnir unrhyw orchmynion pellach tan ddiwedd Chwefror 2021. Y Cysgod Lamp Gwneuthurwr Dylunydd. Mae'r pris yn cynnwys postio a phaci...

Manylion yr eitem

BathodynGlas Newydd yn lle un wedi’i Golli/Difrodi

Bathodynnau Glas

Nodwch nad yw'r Awdurdod Lleol yn codi am fathodynnau newydd nac am eu hadnewyddu.Os yw eich cerdyn yn dirwyn i ben yn ystod yr 8 wythnos ne...

Manylion yr eitem

Maes Parcio Ffordd y Cilgant - Tocyn Tymor 3 Mis

Meysydd Parcio

Tocyn Tymor 6 Mis ar gyfer Maes Parcio Ffordd y Cilgant. Rhowch y dyddiad cychwyn yr hoffech i’ch tocyn ddechrau gan ganiatáu o leiaf 5 diwr...

Manylion yr eitem

Maes Parcio Ffordd y Cilgant - Tocyn Tymor 3 Mis

Meysydd Parcio

Tocyn Tymor 3 Mis ar gyfer Maes Parcio Ffordd y Cilgant. Rhowch y dyddiad cychwyn yr hoffech i’ch tocyn ddechrau gan ganiatáu o leiaf 5 diwr...

Manylion yr eitem

Maes Parcio Ffordd y Cilgant - Tocyn Tymor 1 Mis

Meysydd Parcio

Tocyn Tymor 1 Mis ar gyfer Maes Parcio Ffordd y Cilgant. Rhowch y dyddiad cychwyn yr hoffech i’ch tocyn ddechrau gan ganiatáu o leiaf 5 diwr...

Manylion yr eitem

Maes Parcio Marchnad y Bobl - Tocyn Tymor 6 Mis

Meysydd Parcio

Tocyn Tymor 6 Mis ar gyfer Maes Parcio Marchnad y Bobl. Rhowch y dyddiad cychwyn yr hoffech i’ch tocyn ddechrau gan ganiatáu o leiaf 5 diwrn...

Manylion yr eitem

Maes Parcio Marchnad y Bobl - Tocyn Tymor 3 Mis

Meysydd Parcio

Tocyn Tymor 3 Mis ar gyfer Maes Parcio Marchnad y Bobl. Rhowch y dyddiad cychwyn yr hoffech i’ch tocyn ddechrau gan ganiatáu o leiaf 5 diwrn...

Manylion yr eitem

Maes Parcio Marchnad y Bobl - Tocyn Tymor 1 Mis

Meysydd Parcio

Tocyn Tymor 1 Mis ar gyfer Maes Parcio Marchnad y Bobl. Rhowch y dyddiad cychwyn yr hoffech i’ch tocyn ddechrau gan ganiatáu o leiaf 5 diwrn...

Manylion yr eitem

Canolfan Adnoddau Cymunedol Gwersyllt- Llungopïo

Canolfannau Cymunedol

Manylion yr eitem

Neuadd Goffa - Gwerthiannau Arlwyo

Neuadd Goffa

Manylion yr eitem

Neuadd Goffa - Comisiwn

Neuadd Goffa

Manylion yr eitem

Neuadd Goffa - Digwyddiadau Arbennig

Neuadd Goffa

Manylion yr eitem

Neuadd Goffa - Llogi’r Cyfleusterau

Neuadd Goffa

Manylion yr eitem

Gwaith Celf

Tŷ Pawb

Manylion yr eitem

Dirwy- -Tipio Anghyfreithlon

Cosb Benodedig -Tipio

£400 gan ostwng i £200 os caiff ei dalu cyn pen 10 diwrnod ar ôl dyddiad cyhoeddi’r Rhybudd Cosb Benodedig

Manylion yr eitem

Dirwy - Dyletswydd Gofal Tipio Anghyfreithlon

Cosb Benodedig -Tipio

£300 gan ostwng i £150 os caiff ei dalu cyn pen 10 diwrnod ar ôl dyddiad cyhoeddi’r Rhybudd Cosb Benodedig

Manylion yr eitem

Ffobiau Allweddol

Adran Dai

Manylion yr eitem

Canolfan Adnoddau Cymunedol Acton - Llungopio

Canolfannau Cymunedol

Manylion yr eitem

Canolfan Adnoddau Cymunedol Llay - Llungopio

Canolfannau Cymunedol

Manylion yr eitem

Plas Pentwyn - Llungopio

Canolfannau Cymunedol

Manylion yr eitem

Canolfan Goffa Brynteg - Llungopio

Canolfannau Cymunedol

Manylion yr eitem

Parth Arriva Wrecsam Tocyn Undydd Rhatach

Canolfan Wybodaeth i Ymwelwyr

Gwerthiannau tocynnau Arriva SAM ar gyfer staff CBSW yn unig. Dim ond yn ystod oriau agor y Ganolfan Groeso, dydd Llun - Sadwrn 9am - 5pm y...

Manylion yr eitem

Parth Arriva Wrecsam Tocyn Wythnos Rhatach

Canolfan Wybodaeth i Ymwelwyr

Gwerthiannau tocynnau Arriva SAM ar gyfer staff CBSW yn unig. Dim ond yn ystod oriau agor y Ganolfan Groeso, dydd Llun - Sadwrn 9am - 5pm y...

Manylion yr eitem

Parth Arriva Wrecsam tocyn 4 wythnos

Canolfan Wybodaeth i Ymwelwyr

Gwerthiannau tocynnau Arriva SAM ar gyfer staff CBSW yn unig. Dim ond yn ystod oriau agor y Ganolfan Groeso, dydd Llun - Sadwrn 9am - 5pm y...

Manylion yr eitem

Arriva y Gogledd Ddwyrain a Chymru Tocyn Undydd Rh

Canolfan Wybodaeth i Ymwelwyr

Gwerthiannau tocynnau Arriva SAM ar gyfer staff CBSW yn unig. Dim ond yn ystod oriau agor y Ganolfan Groeso, dydd Llun - Sadwrn 9am - 5pm y...

Manylion yr eitem

Arriva y Gogledd Ddwyrain a Chymru Tocyn Wythnosol

Canolfan Wybodaeth i Ymwelwyr

Gwerthiannau tocynnau Arriva SAM ar gyfer staff CBSW yn unig. Dim ond yn ystod oriau agor y Ganolfan Groeso, dydd Llun - Sadwrn 9am - 5pm y...

Manylion yr eitem

Arriva y Gogledd Ddwyran a Chymru tocyn 4 wythnos

Canolfan Wybodaeth i Ymwelwyr

Gwerthiannau tocynnau Arriva SAM ar gyfer staff CBSW yn unig. Dim ond yn ystod oriau agor y Ganolfan Groeso, dydd Llun - Sadwrn 9am - 5pm y...

Manylion yr eitem

Dirwy-Safonau Gofynnol Effeithlonrwydd Ynni 2018

Diogelu’r Cyhoedd

Cosb Benodedig – Tystysgrif Perfformiad Ynni – Torri Rheoliadau Safonau Gofynnol Effeithlonrwydd Ynni 2018. Am dorri amod o Safonau Gofynno...

Manylion yr eitem

Dirwy–Rheoliadau Perfformiad Ynni Adeiladau 2012

Diogelu’r Cyhoedd

Cosb Benodedig - £200 - Tystysgrif Perfformiad Ynni – Torri Rheoliad 6.5. Am dorri Rheoliad 6.5 o Reoliadau Perfformiad Ynni Adeiladau Cymr...

Manylion yr eitem

Gŵyl Geiriau 2024 - Sian Hughes

Llyfrgelloedd

Dydd Mercher 27 Mawrth, 7.00pm
Sian Hughes
Llyfrgell Wrecsam
£6

Manylion yr eitem

Gŵyl Geiriau 2024 Tocyn Cynnig Cynnar - Tocyn Gŵyl

Llyfrgelloedd

Gwyl Geiriau Wrecsam: TOCYN GWYL 2024
Bydd y Tocyn Gwyl hwn yn sicrhau mynediad i chi i 11 o ddigwyddiadau. Ewch i www.wrexhamcarnivalof...

Manylion yr eitem

Gŵyl Geiriau 2024 - Simon McCleave & Katy Watson

Llyfrgelloedd

Dydd Sadwrn 20 Ebrill, 7.00pm
Simon McCleave & Katy Watson
Llyfrgell Wrecsam
£10

Manylion yr eitem

Gŵyl Geiriau 2024 - Islwyn Ffowc Elis

Llyfrgelloedd

Dydd Llun, 22 Ebrill, 2.00pm
Islwyn Ffowc Elis yn ei gynefin gyda Rheinallt Llwyd
**Digwyddiad Cymraeg
Llyfrgell Wrecsam
£6
<...

Manylion yr eitem

Gŵyl Geiriau 2024 - Catherine Isaac

Llyfrgelloedd

Dydd Llun, 22 Ebrill, 5.00yp
Catherine Isaac
Llyfrgell Wrecsam
£8

Manylion yr eitem

Gŵyl Geiriau 2024 - Barddoniaeth Yn Fyw a Pheryglu

Llyfrgelloedd

Dydd Llun, 22 Ebrill, 7.00yp
Barddoniaeth Yn Fyw a Pheryglus gyda Elizabeth McGeown
Llyfrgell Wrecsam
£6

Manylion yr eitem

Gŵyl Geiriau 2024 - Mike Parker

Llyfrgelloedd

Dydd Mawrth, 23 Ebrill, 5.00yp
Mike Parker
Llyfrgell Wrecsam
£8

Manylion yr eitem

Gŵyl Geiriau 2024 - Suzan Holder

Llyfrgelloedd

Dydd Mawrth, 23 Ebrill, 7.00yp
Suzan Holder
Llyfrgell Wrecsam
£8

Manylion yr eitem

Gŵyl Geiriau 2024 - A470 Beirdd Dwyieithog

Llyfrgelloedd

Dydd Iau, 25 Ebrill, 2.00yp
A470 Beirdd Dwyieithog
Llyfrgell Wrecsam
£6

Manylion yr eitem

Gŵyl Geiriau 2024 - Evie Meg (Oedolion)

Llyfrgelloedd

Dydd Iau, 25 Ebrill, 5.00yp
Evie Meg
Llyfrgell Wrecsam
£6 (Oedolion)

Manylion yr eitem

Gŵyl Geiriau 2023 - Evie Meg (o dan 18)

Llyfrgelloedd

Dydd Iau, 25 Ebrill, 5.00yp
Evie Meg
Llyfrgell Wrecsam
£3 (o dan 18, rhaid dangos profiad oedran ar y noson)


Manylion yr eitem

Gŵyl Geiriau 2024 - Vaseem Khan

Llyfrgelloedd

Dydd Iau, 25 Ebrill, 7.00yp
Vaseem Khan
Llyfrgell Wrecsam
£8

Manylion yr eitem

Gŵyl Geiriau 2024 - Philippa Holloway

Llyfrgelloedd

Dydd Gwener, 26 Ebrill, 2.00pm
Philippa Holloway
Llyfrgell Wrecsam
£6


Manylion yr eitem

Chwiliadau Priffordd Fabwysiedig

Cynllunio Priffyrdd

Cysylltwch â’n swyddfa i gadarnhau’r ffi sy’n ofynnol ar gyfer chwiliadau sy’n cynnwys ymholiadau ychwanegol neu ddarn o dir yn ychwanegol a...

Manylion yr eitem
Dangos