Cyfeiriadur

Hidlwyd

Tocyn Tymor Meysydd Parcio Parciau Gwledig Wrecsam

Meysydd Parcio
Tocyn Tymor 12 mis ar gyfer meysydd parcio Parciau Gwledig Wrecsam gan gynnwys Ty Mawr, Dyfroedd Alun (Gwersyllt a Llai) a Melin y Nant. Mae angen tocyn tymor ar gyfer pob cerbyd (sef un rhif cofrestru ar gyfer pob tocyn). Noddwch y dyddiad yr hoffech i'ch tocyn ddechrau gan roi o leiaf 5 diwrnod gwaith ar ôl talu i sicrhau eich bod chi'n cael eich tocyn mewn pryd. £50 y flwyddyn yn cynnwys TAW. Unwaith y gwneir taliad, codwch eich tocyn gan y Parc Gwledig yr ydych chi wedi talu amdano. Am delerau ac amodau ewch I www.wrecsam.gov.uk/Cefngwlad
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£50.00
Required
Required
Required
Required

Ty Mawr - Noddi Anifail

Tŷ Mawr
Noddwch anifail am flwyddyn i helpu gyda’i ofal a chynnal ei fan byw. Mae modd gweld yr anifeiliaid yn y parc bob dydd o’r wythnos, ac unwaith y flwyddyn, mae croeso i chi ddod draw ar gyfer ymweliad arbennig i noddwyr lle gallwch gwrdd â’ch anifail gyda’u ceidwaid parc.£15 yr un – Mul, Lama, Dafad, Mochyn neu Afr. £10 yr un – Cwningen, Hwyaden, Iâr, Cath neu Fochyn Cwta. Nodwch enw’r person yr hoffech ei roi ar y dystysgrif a'r cyfeiriad rydych yn dymuno i’r pecyn noddi gael ei ddosbarthu iddo ar y dudalen nesaf ar ôl ychwanegu’r eitem i’ch basged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required
Maint presennol y dudalen 0
Eitemau fesul tudalen
Tudalen 1 o 1